Oppaat

Kaikki Brändikirjoista – Milloin, Miksi ja Miksi Sijoittaa Yhteen?

 • Ikoni Holy Studio
  Holy Studio
 • 10/11/2023
 • 23 minuuttia lukemista
Jaa artikkeli
Ilustracja z przykładowymi elementami brandingu – logo, typografią, paletą kolorów i ikoną

Brändäyksen maailma on täynnä termejä, joista monet koetaan muotisanoiksi tai vain ohimeneviksi trendeiksi. Kuitenkin on olemassa useita ajattomia käsitteitä, jotka ansaitsevat huomiosi ja syvällisen ymmärryksesi – yksi niistä on brändikirja. Tämä ei ole vain kokoelma ohjeita, jotka kuvaavat brändiä, vaan ennen kaikkea perustavanlaatuinen työkalu tehokkaaseen brändinhallintaan. Hyvin rakennettu brändikirja ei vain vahvista sen tunnistettavuutta ja varmistaa sen johdonmukaisuuden, vaan myös auttaa säästämään aikaa, rahaa ja hermoja. Tutustu siihen, miksi brändikirjaan investoiminen voi tuoda merkittäviä taloudellisia ja strategisia hyötyjä yrityksellesi.

Tästä oppaasta opit:

 • Miten brändikirja eroaa logon ohjekirjasta
 • Mitä elementtejä brändikirjaan tulisi sisällyttää
 • Miksi brändiviestintä kannattaa sisällyttää siihen
 • Miten voit räätälöidä brändikirjan vastaamaan omia tarpeitasi
 • Mitä virheitä tulee välttää suunnitellessa brändikirjaa
 • Minkälaisia vaikeuksia voit kohdata, jos sinulla ei ole brändikirjaa
 • Kenelle ja miten sinun tulisi esittää brändikirjasi
 • Mitkä esteet työntekijät yleensä kohtaavat käyttäessään brändikirjaa
 • Miten voit helpottaa tiimisi ja yhteistyökumppaniesi sääntöjen noudattamista

Johdanto

Brändikirjan määritelmä

Brändikirja onavaindokumentti, joka määrittelee brändin identiteetin. Se kuvaa viestintä- ja visuaalistrategiat selkeästi ja helposti saatavilla olevalla tavalla, jotka ovat yrityksen esittelyn perusta. Se sisältäätarkat ohjeet, jotka auttavat välttämään brändin esittelyyn liittyviä erimielisyyksiä, mikä on ratkaisevaa ammattimaisen kuvan säilyttämiseksi asiakkaille ja kumppaneille. Brändikirjan ansiosta brändin kuva pysyy yhtenäisenä ja johdonmukaisena eri alustoilla.

Erot logokirjan, brändiohjeiden ja brändikirjan välillä

Logokirja, brändiohjeet ja brändikirja ovat termejä, jotka vaikka niitä joskus käytetään vaihtokelpoisina, edustavat eri puolia brändin identiteetin kuvaamisesta. Logokirja keskittyy visuaalisen tunnistamisen peruselementteihin, kuten logoon, väripalettiin ja typografiaan, asettaen perustan jatkosuunnittelutoimille. Brändiohjeet kehittävät näitä perustuksia antaen tarkempia ohjeita brändiviestinnästä, graafisten elementtien käytöstä, materiaalien suunnittelusta ja johdonmukaisuuden säilyttämisestä eri medioissa. Sen sijaan brändikirja on kattavin dokumentti. Se yhdistää visuaaliset ja viestintäohjeet tietoihin brändin missiosta, visiosta, arvoista ja strategiasta.Brändikirja toimii kattavana työkaluna brändin vision johdonmukaisen ja tehokkaan viestinnän tukemisessa sekä organisaation sisällä että ulkopuolella. Se on avainlähde tietoon brändistä luoville, markkinoinnille ja yrityksen johdolle. Se auttaa varmistamaan, että kaikki brändin toiminnot ovat linjassa sen strategisen suunnan kanssa, mikä on korvaamatonta vahvan markkina-aseman rakentamisessa.

Vähemmän tunnettu spirit-kirja

Spirit-kirja(spirit book) on käsite, jota käytetään paljon harvemmin brändäyksen yhteydessä. Se viittaa dokumenttiin tai ohjekokoelmaan, joka kuvaa ja määrittelee brändin hengen, sen ydinaatteet ja mission. Sen ansiosta työntekijät ja liikekumppanit voivat paremmin ymmärtäämistä brändissä todella on kyse, mitkä arvot sitä ohjaavat ja mitkä käyttäytymiset ovat niiden mukaisia.

On syytä huomata, että termi spirit book ei ole yhtä laajalti käytetty kuin brand book, mutta jotkut yritykset käyttävät sitä lisätyökaluna brändin olemuksen määrittelemiseen ja viestintään.

Brändikirjat, kuvalliset ohjeet ja yritysideat inspiroivat, muovaavat ja lisäävät brändin tunnettuutta. Mikään brändistrategia ei saavuta potentiaaliaan, jos se rajoittuu kokoushuoneen neljään seinään, pysyy yksityisissä ajatuksissa tai hukkuu markkinointisuunnitelman kolmanteen sivuun. Brändin visio vaatii viestintämuodon, joka on helposti saatavilla, mobiili ja yksilöllisiin tarpeisiin mukautettu. Yrityssivuilla esitetään yhä enemmän sisältöjä kuten 'Tietoa meistä', 'Filosofiamme' tai 'Brändimme arvot', jotka eivät rajoitu malliratkaisuihin.

Aika on tärkeää. Muutosten läpikäyvien yritysten on selkeästi määriteltävä suunta, johon brändi on menossa. Usein juuri brändin identiteetin muovaamisprosessi tuo läpimurtohavaintoja sen olemuksesta. Henkilöstön tietäminen siitä, kuinka he voivat auttaa vahvistamaan brändiä, on paitsi järkevää, myös hyödyllistä koko organisaatiolle.

Designing Brand Identity, Alina Wheeler
Infografika z ikonami przedstawiająca zakres brandbooka. Opisane na grafice elementy brandbooka to: logo, key visual, typografia, kolory, zasady, elementy prawne, komunikacja i przykłady zastosowań.

Brändikirjan elementit

Asiakirjan rakenne

Täydellinen brändikirja on jaettu kolmeen pääosioon: brändiviestintä, visuaaliset ohjeet ja oikeudelliset näkökohdat.Viestintäosio määrittelee viestin ytimen ja brändiarvot, määrittäen, onko kyseessä täydellinen brändikirja vai pikemminkin visuaalisen identiteetin opas.Visuaaliset ohjeet muuttavat nämä arvot tietyiksi, yhtenäisiksi graafisiksi ohjeiksi varmistaen yhtenäisen brändiesityksen eri medioissa. Vaikka oikeudelliset näkökohdat jätetään usein huomiotta useimmissa tapauksissa, ne tarjoavat tärkeää oikeudellista suojaa kaikille brändi-identiteetin elementeille.

Kuvan viestinnän perusteet

Brändiviestintä on sen suhteen ydin yleisön kanssa. Tässä brändikirjan osiossa määritellään, kuinka brändi esittelee ja määrittelee itsensä sanoin, sävyin ja viestein, mahdollistaen arvojensa ja tehtävänsä tehokkaan ja johdonmukaisen viestinnän.

Tämän osion tärkeimmät huomioitavat elementit ovat:

 • Brändiarvot – perustavanlaatuiset periaatteet ja uskomukset, jotka muodostavat brändi-identiteetin ytimen.
 • Bränditehtävä ja -visio – brändin olemassaolon tarkoituksen määrittely, sen ratkaisema ongelma ja kohdeyleisö.
 • Brändin sävy ja kieli – viestinnän sävyn, suosituimpien sanastojen ja tunteiden määritys, joita brändi haluaa herättää.
 • Tekstin esimerkit – esimerkkilauseet, virkkeet ja tekstifragmentit, jotka heijastavat brändin luonnetta.
 • Avainlauseet - sanat ja avainlauseet, jotka täysin heijastavat brändin olemusta ja joita käytetään yhtenäisen viestin varmistamiseksi.
Fragmenty strony internetowej Spotify, które przedstawiają zasady użycia logo, kolorystykę i uproszczone widoki aplikacji.
Spotifyn ohjeet kehittäjille sisältävät ohjeet brändielementtien ja sovellusten käytöstä. Niiden tavoitteena on säilyttää brändin yhtenäisyys eri alustoilla.
Fragmenty strony internetowej Dropbox, które przedstawiają firmową kolorystykę, zasady użycia logo i sygnetu oraz ilustrację.
Dropbox Brandbook kuvaa brändistrategian. Graafisten ohjeiden lisäksi se sisältää myös viestintää koskevat oletukset.

Esimerkkejä lisäelementeistä, jotka voidaan sisällyttää brändin yksilöllisten tarpeiden mukaan, ovat:

 • Brändiarkkityyppi - universaali kuvio, joka kuvaa brändin luonteen ja persoonallisuuden, liittyen kulttuurisesti juurtuneisiin symboleihin ja helpottaen syvempien suhteiden luomista asiakkaiden kanssa.
 • Tarina - merkkiin liittyvän historian, arvojen ja mission kerronnallinen esittely, joka sitouttaa yleisön eri medioissa ja konteksteissa.
 • Suosituksia sosiaaliseen mediaan - tapoja esitellä merkin kieltä sosiaalisessa mediassa, aina äänensävystä tyyliin.
 • Viestinnän kontekstit esimerkit - erityistapaukset, jotka havainnollistavat merkin viestintää eri yhteyksissä, kuten asiakasviestinnässä, blogikirjoituksissa tai sosiaalisen median vuorovaikutuksissa.
 • Brändilähettiläät - suositukset ja ohjeet henkilöille, jotka edustavat merkkiä julkisesti: työntekijöistä vaikuttajiin ja strategisiin liikekumppaneihin.
Fragment strony internetowej Starbucks. Na grafice znajdują się elementy strony, które opisują komunikację matki, logo i jego historię oraz paletę kolorystyczną do opakowań.
Fragment strony internetowej Starbucks. Na grafice znajdują się opakowania, karty podarunkowe, fragmenty strony i menu, które przedstawiają, w jaki sposób są używane ilustracje.
Starbucks -brändikirja kuvaa merkin ilmaisua ja sen käyttöä tiloissa, pakkauksissa ja mainosmateriaaleissa.
Wybrane strony z brandbooka Glossier. Opisują one komunikację i język marki, wytyczne do zdjęć oraz pozycjonowanie firmy względem innych firm z branży beauty.
Merkkiviestintä ja -positiointi kuvattu Glossierin brändikirjassa.

Visuaalisen kielen ohjeet

Visuaaliset ohjeet määrittelevät kuinka merkki viestii identiteettiään graafisten elementtien kautta. Tämä osio brändikirjassa sisältää tietoa väripaletista, typografiasta, käytetyistä graafisista kuvioista, symboleista sekä niiden soveltamisesta, taaten yhtenäisen ja yhdenmukaisen merkin esityksen eri viestintäkanavissa.

Kun tarvitsemme tarkempia ohjeita koskien tiettyjä elementtejä, luodaan yksityiskohtaisempia ohjeita. Ne voivat koskea eri alueita, kuten:

 • Logon käyttö - tarkat ohjeet sen sijoittamisesta, sopivista ja kielletyistä muutoksista sekä konteksteista, joissa sitä pitäisi (tai ei pitäisi) käyttää.
 • Animoitu ja 3D-logo - säännöt logon animoinnista tai sen kolmiulotteisesta esityksestä, erityisen tärkeitä digitaalisille ja elokuva-medioille sekä mainostarkoituksiin.
 • Yhteismerkitseminen - säännöt logon käytöstä toisten merkkien kanssa tai erikoistapahtumissa tehtävässä yhteistyössä.
 • Keskeinen visuaali sosiaaliseen mediaan - postausmuotojen määrittely, värimaailma, typografia, viestin sävy ja vuorovaikutuksen erityispiirteet eri alustoilla.
 • Valokuvaus ja multimedia - ohjeet tyylille, teemalle ja valokuvien, elokuvien ja muiden visuaalisten medioiden sommittelulle, jotka sopivat merkin identiteettiin.
 • Erityiset viestintäkanavat - ohjeet painetuille mainoksille, bannereille, TV-spoteille tai radiomainoksille.
 • Yrityksen vaatetus - säännöt logon, värimaailman ja muiden merkkielementtien käytöstä työntekijöiden pukeutumisessa.
 • Fyysiset kyltit - ohjeet logon ja muiden elementtien sijoittamiselle yrityksen rakennuksiin, ajoneuvoihin tai tapahtumapaikkoihin.
 • Mainosmateriaalit - kuinka merkki tulisi esittää esitteissä, julisteissa, mainostuotteissa jne.
 • Tuotepakkaus - suunnittelun, värimaailman, materiaalien, sisällön ja brändielementtien sijoittamisen ohjeet pakkauksissa yhtenäisyyden takaamiseksi eri tuotelinjausten ja markkinasegmenttien välillä.
 • Verkkosivusto, verkkokauppa tai mobiilisovellukset - säännöt käyttöliittymän suunnittelulle, visuaalisille elementeille, sisällön asettelulle ja käyttäjävuorovaikutukselle.
 • Esitysmateriaalit - ohjeet merkin esittelyyn PowerPoint- tai Keynote-materiaaleissa, PDF-asiakirjoissa ja muissa formaateissa, joita käytetään ulkoisessa tai sisäisessä viestinnässä.
 • Messuosastot - säännöt messuosaston suunnittelulle, mukaan lukien graafiset elementit, kyltit ja vierailijavuorovaikutus.
 • Koulutusmateriaalit - ohjeet logon käytöstä koulutusmateriaaleissa, webinaareissa tai esityksissä.
 • Myyntipisteet - säännöt merkin esittelystä myyntipaikoissa, näytöillä, myymäläikkunoissa tai POS-materiaaleissa.
 • Brändilähettiläs – kuvaus ja ohjeet liittyen hahmoon tai symboliin, joka henkilöi brändin arvoja ja toimii sen 'lähettiläänä.' Tämä voi olla ihmishahmo, eläin, animoitu hahmo tai muu symboli.
 • Teemakampanjat – visuaalisen kielen mukauttaminen tiettyihin kampanjoihin tai kausitapahtumiin (esim. logon juhlapainokset).
 • Kulttuuriset tai alueelliset mukautukset – ohjeet logon mukauttamiseksi eri markkinoille tai kulttuuriryhmille.
Fragmenty brandbooka NASA z 1975 r. Mają one formę drukowanej książki. Wybrane strony przedstawiają zasady użycia logo, układy treści w firmowych dokumentach, kolory firmowe oraz oznakowanie pojazdu.
NASA:n brändikirja vuodelta 1975 sisältää ohjeita visuaalisesta kielestä, ajoneuvojen opasteista ja yritysdokumenttien ulkoasusta.
Fragmenty strony internetowej IBM. Na grafice znajdują się elementy opisujące logo, dopuszczalne warianty kolorystyczne znaku, firmową typografię oraz przykład użycia kolorystyki firmowej w interfejsie aplikacji.
IBM:n brändikirja on saatavilla virallisella verkkosivustolla.
Fragmenty strony internetowej z wytycznymi języka wizualnego firmy Slack. Przedstawiają one zasady użycia logo, kolorystykę firmową oraz elementy aplikacji z wytycznymi do użycia typografii i emoji w reakcjach na wiadomości.
Slackin brändikirja sisältää yksityiskohtaiset ohjeet sovelluksen ulkonäöstä ja toiminnasta.

Oikeudellinen osio

Tämä osio esiintyy niiden brändien dokumenteissa, jotka erityisestisuojaavat pääomaansa oikeudellisesti.. Se voi sisältää tietoa kaikista brändin visuaalisten ja tekstielementtien tekijänoikeuksista sekätavaramerkeistä ja muista immateriaalioikeuksista. Tämän seurauksena brändi on suojattu mahdollisia rikkomuksia vastaan, ja kaikki yhteistyökumppanit ovat tietoisia annettujen materiaalien käyttöön liittyvistä säännöistä. Jos yritys käyttää ulkopuolisia resursseja (esim. kuvapankkeja, ostettuja fontteja), tiedot käyttöehdoista ja lisensseistä ovat myös tässä.

Päätä brändikirjan sisällön laajuudesta brändisi ainutlaatuisten tarpeiden ja tavoitteiden perusteella. Jos päätavoitteena on esittää visuaalinen identiteetti, keskittyminen keskeisiin, klassisiin elementteihin on optimaalista. Kuitenkin, jos haluat brändikirjan olevan täydellinen tietolähde brändistäsi, harkitse kehittyneempien osioiden ja työkalujen sisällyttämistä.

Fragment strony interentowej Instagram z wytycznymi prawnymi dotyczącymi użycia znaku. Na stronie znajduje się logo Instagram do pobrania oraz szczegółowe opisy dotyczace zasad korzystania ze znaku i nazwy marki.
Esimerkki oikeudellisista asioista käyttäen Instagram-logoaesimerkkinä. Alasivulla kuvataan yhtiön tavaramerkin ja brändinimen käyttöön liittyvät säännöt.
Strona z brandbooka Resibo, na której znajduje się tabela z certyfikatami i pojemnościami, które są wymagane na etykietach opakowań.
Resibon brändikirja kuvaa eri pakkaustyypeissä vaaditut tiedot ja sertifikaatit sekä sisältää tiedot näiden elementtien vähimmäismittakaavasta.

Visuaalisen identiteetin ohjeiston laajuus

Logo

 1. Yrityksen tavaramerkin symbolisen merkityksen kuvaus – lyhyt historia ja filosofia logotyypistä.
 2. Logon variantit:
  1. perus (täysi) versio logosta
  2. lyhennetty/monogrammi versio
  3. vaaka/pystysuuntainen versio (jos sovellettavissa)
  4. mustavalkoinen versio
  5. negatiivinen versio (tummilla taustoilla)
  6. versio brändin hashtagilla, sloganilla
  7. ohjeet sinetin käytöstä, jos brändi käyttää tällaista elementtiä erikseen logosta
 3. Logon rakentaminen:
  1. logon konstruktioruudukko, joka osoittaa sen rakenteen keskeiset elementit
  2. osien väliset suhteet ja etäisyydet
 4. Suojakenttä: – minimietäisyys logon ympärillä sen luettavuuden varmistamiseksi.
 5. Logon skaalaus:
  1. logon vähimmäis- ja enimmäiskoot painotuotteissa
  2. logon vähimmäis- ja enimmäiskoot näytöillä
  3. ohjeet suhteiden säilyttämiseksi skaalauksen aikana, välttäen venytystä tai vääristymistä
 6. Värien käyttö suoraan logossa:
  1. värimääritykset logon jokaiselle osalle
  2. suositellut ja kielletyt värikombinaatiot
 7. Sallitut ja kielletyt muutokset – esimerkkejä logon virheellisestä käytöstä.
 8. Taustavariantit – ohjeet logon käytöstä eri taustoilla.
 9. Logon vähimmäisviivanpaksuus eri painomenetelmille – riippuen painotekniikasta, tietyt yksityiskohdat saattavat kadota tai tulla vähemmän luettaviksi, erityisesti pienissä ko'oissa.
Strona z brandbooka Mobipol przedstawiająca logo firmy oraz pole ochronne.
Strona z brandbooka Mobipol przedstawiająca skalowanie znaku oraz jego minimalną wielkość.
Suoja-alue ja mittasuhdeohjeet ovat kuvattu Mobipol-brändikirjassa.
Strona z brandbooka Naturalnej Drogerii. Na sześciu grafikach są pokazane niewłaściwe użycia znaku jako przykład, czego nie należy robić z logo.
Merkin kielletty käyttö Natural Drugstore -brändikirjan esimerkin avulla.

Värijärjestelmä

 1. Pääväripaletti:
  1. pääyritysvärien kuvaus, jotka edustavat brändin luonnetta ja arvoja
  2. väritunnukset eri muodoissa, kuten CMYK (painatusta varten), RGB (näyttöä varten), HEX (verkkoa varten) ja Pantone (värien yhtenäisyyden varmistamiseksi eri medioissa)
  3. esimerkkejä päävärien käytöstä ja sopivista tilanteista brändimateriaaleissa
 2. Täydentävät värit:
  1. kuvaus väreistä, jotka täydentävät pääväripalettia ja laajentavat brändin visuaalista ilmettä, sekä värikoodit eri muodoissa
  2. ohjeet näiden värien parhaasta käytöstä ja yhdistämisestä päävärien kanssa
 3. Korostusvärit:
  1. kuvaus väreistä, joita käytetään huomiota herättämään, tärkeiden elementtien korostamiseen tai syvyyden lisäämiseen suunnittelussa; mukana väritunnukset eri muodoissa
  2. ohjeet ja vinkit, miten ja missä korostusvärejä käytetään yhdessä muiden paletin värien kanssa
 4. Värien käyttö:
  1. ohjeet ja esimerkit värien tehokkaasta yhdistelmästä eri medioissa ja muodoissa
  2. varoituksia ja vinkkejä tilanteista, joissa tietyt väriyhdistelmät saattavat olla ongelmallisia tai eivät suositeltavia
  3. erityiset kontekstit – jos sellaisia on, ohjeet värien käytöstä spesifisissä konteksteissa, esimerkiksi televisiomainonnassa, mainostauluilla, mobiilisovelluksissa jne.
Strona z brandbooka Resibo przedstawiająca firmową kolorystykę. Na plamach koloru są opisane nazwy serii oraz opis dotyczący symboliki poszczególnych barw.
Resibo-pakkauksen värijärjestelmä on kuvattu yksityiskohtaisesti brändikirjassa.
Strona z brandbooka Mobipol z trzema kolorami firmowymi oraz odcieniami tych kolorów.
Mobipol-yritysväreissä käytetyt sävyt.

Typografia

 1. Pääkirjasimet:
  1. pääkirjasinten esittely, jotka heijastavat brändin henkeä
  2. ohjeet pääkirjasinten optimaaliseen käyttöön valikoiduissa materiaaleissa tai konteksteissa
 2. Täydentävät ja lisäkirjasimet:
  1. lisäkirjasinten esittely, joita voidaan käyttää tietyissä tilanteissa tai materiaalien monipuolistamiseksi
  2. ohjeet näiden kirjasinten parhaasta käytöstä eri materiaaleissa ja konteksteissa, jotta ne eivät ole ristiriidassa brändin pääviestin kanssa
 3. Sisällön hierarkia:
  1. otsikot ja alaotsikot – eri tason otsikoiden ja alaotsikoiden painojen ja tyylien määrittäminen
  2. pääteksti – ohjeet päätekstin tyylille ja fonttikoolle
  3. lainaukset ja kohokohdat – suositukset lainauksien ja muiden korostettujen elementtien tyylille
 4. Yleiset säännöt:
  1. riviväli – suositukset tekstirivien väliselle etäisyydelle
  2. välit ja marginaalit – ohjeet tekstilohkojen ja kappaleiden väleille
  3. kirjainväli – suositukset kirjainten väliselle etäisyydelle tekstissä
  4. fontin koko – suositukset tekstien asianmukaiselle koolle eri elementeissä, ottaen huomioon eri mediat (paino, näytöt) ja kontekstit (mainosbannereita, informatiivisia materiaaleja, verkkosivuja jne.)

Osia, jotka kannattaa lisätä typografia-osioon:

 • Yhteensopivuus ja vaihtoehdot - jos pääkirjasimet eivät ole saatavilla, suositetut vaihtoehdot.
 • Muunnelmat ja vaihtelut - ohjeet erilaisten kirjasinvarianttien (lihavoitu, kursiivi, pienet versaalit, kaikki versaalit) käytöstä.
 • Lisensointi - tietoa käytettyjen kirjasinten lisensseistä ja sallitusta käytöstä.
 • Erikoismerkit ja ikonografia - ohjeet eri erikoismerkkien, ligatuurien tai käytettävissä olevan fontin ikonien käytöstä.
Strona z brandbooka Coders3, na której pokazane są przykłady dwóch krojów pisma, ich nazwy oraz opis, w jakich sytuacjach nalezy używać danych fontów.
Ohjeet Coders3-typografian käyttämiseen.
Fragment brandbooka Resibo. Na fragmencie tylnej etykiety są zaznaczone odległości pomiędzy treściami. Strona opisuje typografię i odległości na opakowaniach.
Typografian ohjeet ja sisältöjen välimatka Resibon pakkauksissa.

Avainvisuaali

 1. Brändin visuaalisten elementtien esittely:
  1. pääasialliset graafiset teemat, jotka heijastavat brändin luonnetta ja arvoja
  2. tunnistettava tyyli, toistuvat kuviot tai tekstuurit, jotka auttavat erottamaan ja tunnistamaan brändin eri konteksteissa
 2. Ikonit ja kuvitukset:
  1. ohjeet grafiikoille ja kuvituksille, jotka ovat yhdenmukaisia brändin luonteen kanssa
  2. esimerkkejä ikonien ja kuvitusten sopivasta ja sopimattomasta käytöstä brändin kontekstissa
 3. Sovellukset:
  1. ohjeet visuaalisten elementtien asianmukaisesta sijoittelusta ja skaalaamisesta eri medioissa
  2. esimerkkejä avainvisuaalin soveltamisesta markkinointimateriaaleihin, mainoksiin, verkkosivustoihin jne.
  3. esimerkkejä avainvisuaalin kielletyistä käyttötavoista tai muokkauksista
  4. ohjeet, jotka kuvaavat, milloin ja miten visuaalisia elementtejä voidaan hieman muokata, jotta ne sopeutuvat erityistarpeisiin säilyttäen samalla brändin yhtenäisyyden
Infografika przedstawiająca system marki za pomocą kół. W centrum znajduje się treść "Tożsamość marki", a na zewnętrznych okręgach opisane są "Język wizualny" oraz "Zastosowanie". Grafika przedstawia, jak tożsamość marki definiuje język.

Yleisiä virheitä brändikirjan luomisessa

Jokainen luova prosessi sisältää virheiden riskin. Brändikirjan tapauksessa, joka on brändin tunnistamiselle olennaisen tärkeä asiakirja, jokainen virhe voi johtaa vakaviin seurauksiin. Keskustellaan yleisimmistä ongelmista ja tavoista välttää niitä.

Rakenne ja luettavuus

Liian yleiset ohjeet

Tehokasbrändikirja vaatii tarkasti muotoiltuja ohjeitaKun ne ovat liian yleisiä, eri yksilöt tai tiimit voivat tulkita niitä monin tavoin. Tämä voi johtaa epäjohdonmukaisuuksiin brändin viestinnässä ja visuaalisessa esittelyssä.

Liian monimutkainen kieli

Brändikirjan tulisi olla ymmärrettävissä laajalle yleisölle, ei vain asiantuntijoille. Liian teknisten termien tai monimutkaisen sanaston käyttö voi vaikeuttaa vähemmän perehtyneiden ihmisten ymmärtämistä. Jos asiakirjan kanssa työskentelee ihmisiä, joilla ei ole suunnittelukokemusta, harkitse kielen yksinkertaistamista.

Heikko navigointi

Yksi asiakirjan tärkeimmistä piirteistä on sen luettavuus. Huonosti jäsennelty asiakirja, jossa ei ole selkeitä merkintöjä tai sisällysluetteloa, voi aiheuttaa tiimien ajanhukkaa tarvittavan tiedon etsimiseen. Kannattaa varmistaa looginen rakenne, selkeät otsikot ja sisällysluettelo.

Luomisprosessi

Virheellinen urakoitsijan valinta

Brändikirjan luominen on tehtävä, joka vaatii ei ainoastaan teknistä osaamista, vaan myös syvällistä ymmärrystä brändin arvoista, tehtävästä ja visiostaUrakoitsijan palkkaaminen, joka ei ole brändäyksen asiantuntija tai joka ei pysty käsittämään brändin olemusta, voi johtaa brändikirjan luomiseen, joka ei heijasta sen aitoa kuvaa.

Riittämätön tarpeiden analyysi

Brändikirjan luominen ei voi perustua pelkästään intuitioon. Riittämätön analyysi brändin tarpeista, arvoista, tavoitteista tai kohdeyleisöstä voi johtaa asiakirjan syntymiseen, joka ei vastaa todellisia tarpeita ja haasteita. Ennen brändikirjan luomiseen ryhtymistä on suositeltavaasuorittaa perusteellinen analyysija konsultointi eri yrityksen osastojen kanssa.

Päivitysten ja auditointien puute

Brändit eivät ole paikallaan. Ne muuttuvat, sopeutuvat, kehittyvät. Päivittämätön brändikirja vanhenee nopeasti eikä välttämättä täytä nykyisen markkinan haasteita. Säännölliset katselmukset ja päivitykset ovat olennaisia asiakirjan hyvän toimivuuden varmistamiseksi. Koska olemme kirjoittaneetbrändikirjan auditoinneista, meillä onomistautunut opas.

Kulttuurierojen huomioimatta jättäminen

Globaalisti toimiville brändeille on tärkeää ottaa huomioon kulttuuriset erot brändikirjassa. Se, mikä toimii yhdessä maassa, voi olla sopimatonta tai väärinymmärretty toisessa. Asiakirja tulisi mukauttaa eri markkinoille ja kulttuureille.

Epäjohdonmukaisuus brändistrategian kanssa

Epäjohdonmukaisuus brändin eri elementtien välillä voi johtaa sekaannukseen, heikentäen sen tunnistettavuutta tai mainetta. Hyvin rakennettu brändikirja, joka heijastaa yrityksen tehtävää, visiota ja arvoja, vahvistaa sen imagoa ja auttaa rakentamaan pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Fragment brandbooka Kaiterra. Na trzech stronach są opisane wytyczne dotyczące języka marki oraz komunikacji.
Kaiterran brändikirja kuvaa yrityksen arvoja ja sisältää ohjeet viestinnästä ja siinä käytetystä kielestä varmistaakseen johdonmukaisuuden brändistrategian kanssa.

Tiimin palautteen huomiotta jättäminen

Brändikirjan luominen ei saisi olla yksipuolinen prosessi. Tiimit, jotka käyttävät näitä ohjeita, voivat antaa arvokkaita kommentteja ja ehdotuksia, jotka auttavat parantamaan lopullista asiakirjaa.

Käytön esteet

Helppojen esimerkkien puute

Esimerkit tekevät abstrakteista ohjeista konkreettisia ja osoittavat selvästi, miten niitä tulisi soveltaa käytännössä. Ilman niitä brändikirjan käyttäjät voivat tuntea olonsa eksyneeksi, mikä lisää sääntöjen virheellisen tulkinnan riskiä. Ymmärrettävien ja edustavien esimerkkien saatavuus parantaa asiakirjan tehokkuutta ja auttaa saavuttamaan brändin visuaalisen ja viestinnällisen johdonmukaisuuden.

Joustavuuden täydellinen puute

Vaikka brändikirja toimii brändin oppaana, sen ei tulisi rajoittaa luovuutta. Liian rajoittavat ohjeet voivat rajoittaa kykyä reagoida ennakoimattomiin markkinatilanteisiin. Asianmukaisesti tasapainotetut ohjeet mahdollistavat imagon johdonmukaisuuden säilyttämisen, mutta samalla antavat tietyn vapausmarginaalin brändin esittelyssä. Tällainen joustavuus on välttämätöntä nopeasti muuttuvassa liikemaailmassa.

Digitaalisen tai interaktiivisen version puuttuminen

Yritykset, jotka luottavat pelkästään brändikirjan fyysisiin versioihinvoivat kohdata uusia haasteita. Nykymaailmassa, jossa etätyö on tullut normiksi, brändikirjan saatavuus digitaalisessa muodossa tai interaktiivisena alustana on välttämättömyys. Se mahdollistaa asiakirjan helpon jakamisen eri tiimien kanssa ja myös tietyn tiedon nopean haun.

Kielikäännösten puuttuminen

Monet yritykset työllistävät työntekijöitä eri maista ja kulttuureista. Jos brändikirja on saatavilla vain yhdellä, brändin kotimaisella kielellä, se voi aiheuttaa merkittävän esteen asiakirjan käytölle.Brändikirjan kääntäminen englanniksi tai muille suosituimmille kielille helpottaa koko kansainvälisen tiimin suuntautumista ohjeisiin, mikä parantaa yhtenäistä brändiviestintää.

Liian kapea näkökulma

Ekologisen näkökulman huomiotta jättäminen

Yhä useammat kuluttajat kiinnittävät huomiota yritysten toiminnan ekologiseen näkökulmaan. Brändikirjaan tulisi siten sisällyttää ohjeet viestinnästä ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa, kuten pakkausten kierrätyksen periaatteet tai ympäristöystävällisten materiaalien käyttö.

Esteettömyyden näkökulman huomiotta jättäminen

Nykyaikaiset standardit edellyttävät, että brändikirjat sisältävät ohjeet käyttäjäystävällisen sisällön luomisesta kaikille käyttäjille, mukaan lukien erilaisista vammoista kärsivät ihmiset. Brändikirja saattaa sisältää erityisiä suosituksia viestintämateriaalien suunnittelemiseksi helposti saavutettaviksi – esimerkiksi käyttämällä asianmukaisia värikontrasteja, huomioiden vaihtoehtoiset kuvaukset graafisille elementeille, mukauttamalla tekstit ruudunlukijoille tai materiaalien versiot viittomakielellä.Tällainen lähestymistapa vahvistaa, että brändi on avoin ja saavutettavissa monipuoliselle vastaanottajajoukolle, mukaan lukien ikääntyneille henkilöille tai niille, joilla on liikunta- ja aistirajoitteita.

Tärkeimmät edut

Brändikirja ei ole vain graafisten suunnittelijoiden tai markkinoijien työkalu. Se on ensisijaisesti tietopankki brändistäsi, joka mahdollistaa liiketoiminnan tehokkaan rakentamisen ja hallinnan muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Aloitatpa vasta liiketoimintamatkasi tai olet pyörittänyt sitä vuosia - hyvin suunniteltu brändikirja tuo epäilemättä lukuisia etuja. Alla korostamme tärkeimmät.

Grafika z ikonami tłumacząca, dlaczego warto mieć brandbook. Najważniejsze korzyści to spójny wizerunek, zwiększona sprzedaż oraz większa rozpoznawalność.

1. Kuvakonsistenssin varmistaminen

Brändikirja toimii kattavana oppaana, jonka avulla yritys voii ylläpitää yhdenmukaista kuvaa eri viestintäkanavissa ja tavoissa olla vuorovaikutuksessa vastaanottajien kanssa. Nämä ohjeet takaavat, että kontekstista riippumatta - olipa se virtuaalinen tai fyysinen - brändin ilmentymä pysyy yhtenäisenä, helpottaen asiakkaiden tunnistamista ja yhdistämistä heidän kokemuksiinsa.

2. Brändin tunnettuuden ja asiakasuskollisuuden rakentaminen

Sen varmistaminenbrändin tunnettuusvaatii erottuvien visuaalisten ominaisuuksien, kuten tiettyjen värimaailmojen, logojen ja graafisten elementtien jatkuvaa käyttöä. Näiden elementtien jatkuva esittäminen ei ainoastaan vakiinnuttaa brändikuvaa yleisön mielessä, vaan myös rakentaa luottamusta ja lisää heidän kiintymystään. Brändikirja tarjoaa puitteet, joiden avulla voidaan säilyttää tämä olennainen yhtenäisyys jokaisessa asiakasviestinnän osa-alueessa.

3. Tehokkuus ja taloudellisuus markkinointitoimissa

Brändikirja ei koske vain markkinointimateriaalien luomisprosessin nopeuttamista, vaan myös niiden tarkkuuden ja tehokkuuden lisäämistä. Määrittelemällä tietyt ohjeet tiimit ja brändin kumppanit voivat toimia harmonisesti, minimoiden ajan, joka kuluu konseptien ja yksityiskohtien yhdenmukaistamiseen. On myös tärkeää, että vaikka hyvä brändikirja tarjoaa vakaat perustat, se mahdollistaa joustavuuden vastata uusiin trendeihin ja markkinoiden muutoksiin. Näin ollen markkinointimateriaalit ovat aina ajan tasalla, ja brändi voi kehittyä ja vastata kuluttajien tarpeisiin, parantaen sen tunnettavuutta ja markkinoinnin tehokkuutta.

4. Korkean laadun varmistaminen yhteistyössä

Työskennellessäsi graafisten suunnittelijoiden, painotalojen, luovien toimistojen kanssa, sijoitat tiettyjä summia projektin toteuttamiseen. Jos jokin menee suunnitelman vastaisesti tai ei täytä asetettuja standardeja, brändikirjasta tulee työkalu, joka helpottaa liiketoiminnan palvelun laadun valvontaa.Jos kumppanisi ei noudata tiettyjä ohjeita, voit tarkasti osoittaa, mihin poikkeamat ovat tapahtuneet. Brändikirja ei ainoastaan sujuvoita prosesseja, vaan myös suojaa yrityksesi budjettia.

Fragment brandbooka Resibo, na którym przedstawiony jest obrys formy własnej dla butelek szamponów i odżywek.
Fragment brandbooka Resibo, na którym przedstawiona jest butelka szamponu oraz kartonik olejku do włosów. Strona zawiera informacje na temat wytłoczenia logo, które pojawia się na opakowaniach.
Resibo-brändikirja kuvaa ohjeet koskien ainutlaatuista pakkausmuotoa.

5. Työn jatkuvuuden ylläpito henkilöstömuutosten aikana

Henkilöstömuutokset, erityisesti markkinointi- ja suunnitteluosastoilla, voivat aiheuttaa häiriöitä brändin yhtenäisessä viestinnässä. Tällöin brändikirjasta tulee korvaamaton työkalu, joka varmistaa uuden henkilöstön tehokkaan perehdyttämisen yrityksen rakenteisiin. Selkeiden ohjeiden ansiosta uudet tiimin jäsenet voivat nopeasti omaksua brändin filosofian ja jatkaa sen kuvan työstämistä, minimoiden väärinkäsitysten tai viivästysten riskin.

6. Tuki työnantajabrändin rakentamisessa

Hyvin määriteltyjen arvojen ja mission ansiosta, jotka on kuvattu brändikirjassa, et ainoastaan vahvista nykyisten työntekijöiden sitoutumista, vaan myös houkuttelet tehokkaammin arvokkaita ehdokkaita. Omistamalla Johdonmukaiset ohjeet brändiin liittyen helpottavat yrityksen esittämistä houkuttelevana työpaikkana. Ehdokkaat ymmärtävät nopeammin, mihin he samaistuvat ja mihin he pyrkivät organisaation sisällä, mikä parantaa rekrytointiprosessia ja tiimin integrointia.

7. Rebrändäyksen tuki

Rebrändäys on prosessi, joka vaatii täysimääräistä sitoutumista ja ymmärrystä kaikilla yrityksen tasoilla.Tässä muutoksessa brändikirja on arvokas apuväline, joka varmistaa, että tieto uudesta ilmeestä on selkeää ja johdonmukaista koko tiimille. Siihen sisältyvät ohjeet varmistavat toiminnan yhdenmukaisuuden, mahdollistavat työntekijöiden nopean sopeutumisen ja auttavat säilyttämään tärkeimmät brändiarvot. Se on siis työkalu, joka ei ainoastaan säästä aikaa vaan on myös avain sujuvaan ja ymmärrettävään siirtymiseen brändin muutosprosessissa..

8. Skaalauksen ja laajentamisen helpottaminen

Brändin toiminnan laajentaminen uusille aloille ja markkinoille asettaa haasteeksi mukautumisen erilaisiin kuluttajien odotuksiin ja tarpeisiin säilyttäen samalla ydinidentiteetin. Brändikirja, brändiä koskevan tiedon kokoelma,tarjoaa tarvittavat työvälineet tähän prosessiin. Selkeän ohjeistuksen avulla brändi voi paitsi tehokkaasti muokata läsnäoloaan eri konteksteissa, myös huolehtia viestinnän ja ilmeen johdonmukaisuudesta.

9. Brändin oikeudellinen suoja

Brändikirja ei ole ainoastaan opas brändin tyyliin, vaan myös sen oikeudellinen suoja. Sen ohjeet toimivat ensilinjan puolustuksena brändin esittämisen luvattomia muutoksia, sen elementtien käyttöä tai plagiointia vastaan,auttaen säilyttämään brändin ainutlaatuisen luonteen. Brändikirjan oikea käyttö voi merkittävästi vähentää immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten konfliktien riskiä.

Hyvin suunnitellun brändikirjan omistaminen on investointi brändin tulevaisuuteen. Se helpottaa ilmeen johdonmukaisuuden saavuttamista, tunnistettavuuden rakentamista sekä ajan ja resurssien säästämistä pitkällä aikavälillä. Taistelussa asiakkaiden huomiosta ja luottamuksesta, jossa jokaisella yksityiskohdalla on merkitystä, brändikirja toimii luotettavana oppaana.

Brändikirjan puuttumisen kustannukset

Brändikirjan puuttumista ei saa sekoittaa brändistrategian puutteeseen. Vaikka näitä termejä joskus käytetäänkin vaihtokelpoisesti, ne viittaavat eri brändin johtamisen osa-alueisiin. Brändikirjan puuttuminen voi aiheuttaa monia ei-toivottuja seurauksia, organisaation erityispiirteistä ja koosta riippuen.

Brändikirjan puuttuminen ei ole sama kuin brändistrategian puuttuminen,vaikka nämä kaksi elementtiä ovatkin usein läheisesti yhteydessä toisiinsa. Brändikirja on työkalu, joka toteuttaa brändistrategiaa erityisten visuaalisten ja viestinnällisten ohjeiden avulla, kun taas brändistrategia määrittelee brändin kehityksen ja asemoinnin yleiset suuntaviivatBrändikirjan puuttuminen voi johtaa epäjohdonmukaisuuksiin brändin viestinnässä, mikä puolestaan vaikuttaa sen tunnistettavuuteen ja yleisön mielikuvaan.

Paikallisille yrityksille, jotka kohdistavat toimintaansa laajemmalle asiakasryhmälle, brändikirja ei välttämättä ole etusijalla. Silti jopa tällaisissa tapauksissa tietyt ohjeet ilmeen ja viestinnän osalta parantavat promoottisten toimien tehokkuutta. Suuremmille, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla toimiville organisaatioille brändikirjan puuttumisen seuraukset voivat olla vakavampia. Alla esittelemme muutamia esimerkkejä.

Kasvaneet tuotantokustannukset

Epäselvät ohjeet voivat johtaa virheisiin mainoskampanjoissa, markkinointimateriaalien tuotannossa tai jopa pakkausten tuotannossa. Nämä virheet voivat aiheuttaa lisäkustannuksia korjauksista, uusintapainatuksista tai jakelusta.

Pidennetty päätöksentekoaika

Selkeiden sääntöjen puute monimutkaistaa ja pidentää päätöksentekoprosesseja, jotka liittyvät brändin imagoon.

Mahdolliset väärinkäsitykset toimittajien kanssa

Yhteistyössä ulkopuolisten toimistojen tai freelancerien kanssa brändikirjan puute voi johtaa väärinkäsityksiin visuaalisista ja viestinnällisistä odotuksista.

Suurempi riski imagon yhtenäisyyden menettämisestä

Jos yritys kokee nopeaa laajentumista tai suuria muutoksia, vakiintuneiden ohjeiden puute voi johtaa viestinnän ja brändin esittelyn epäjohdonmukaisuuteen.

Vaikeudet brändi-imagon valvonnassa

Ilman määriteltyjä standardeja on vaikea valvoa ja analysoida, ovatko markkinointi- ja viestintätoimet linjassa brändin odotusten kanssa.

Maineen vahingoittumisen riski

Epäjohdonmukainen, epämääräinen imago voi karkottaa potentiaalisia asiakkaita ja kumppaneita, heikentää luottamusta brändiin ja vaikuttaa negatiivisesti tuloihin.

Vaikeudet yrityskulttuurin ylläpitämisessä

Ilman brändikirjaa, joka heijastaa brändin missiota, visiota ja arvoja, saattaa olla vaikeampi ohjata uusia työntekijöitä ja kumppaneita siitä, mitä yritys odottaa ja mihin se uskoo.

Tahamattomien imago muutosten riski

Ilman selkeitä brändisääntöjä on riski, että työntekijät tai kumppanit tekevät ei-toivottuja muutoksia, jotka pitkällä aikavälillä voivat vaikuttaa brändin imagoon yleisön silmissä.

Kenen tulisi saada käyttöoikeus brändikirjaan?

Asianmukainen brändinhallinta ei perustu ainoastaan hyvin mietittyyn strategiaan, vaan myös kaikkien niiden osallistumiseen, jotka edistävät sen mainontaa ja viestintää. Yksi avaintekijöistä tässä prosessissa on tehdä brändikirja saataville kaikille tahoille, jotka yhdessä rakentavat yhtenäisen ja vahvan brändi-imagon.

Alla on esimerkkiluettelo työntekijöistä ja kumppaneista, joille kannattaa antaa pääsy brändisi visuaalisiin ohjeisiin.

Sisäisesti

 • Johtohenkilöstö
 • Markkinointi- ja myyntiosasto
 • Graafiset suunnittelijat
 • Asianajajat
 • Asiakaspalvelu
 • HR-osasto
 • Työntekijät, jotka luovat esityksiä

Ulkoisesti

 • Branding-studiot, graafiset suunnittelijat, luovat ja taiteelliset johtajat
 • Mainostoimistot ja sosiaalisen median toimistot
 • PR-yritykset
 • Painotalot
 • Pakkausvalmistajat
 • Valokuvaajat
 • Arkkitehdit ja sisustussuunnittelijat
 • Copywriterit ja toimittajat
 • Tapahtumanjärjestäjät
 • Yhteisbrändäys kumppanit

Avain tehokkaaseen brändinhallintaan on tarjota oikeat työkalut oikeille ihmisille. Brändikirjan jakaminen on askel tähän suuntaan, mutta muistetaan tehdä se harkiten ja valvoa käyttöoikeuksia.

Missä ja miten jakaa brändikirja?

Brändikirja on arvokas tiedon ja periaatteiden lähde niille, jotka osallistuvat brändin imagon rakentamiseen, joten sen saatavuus tulisi tasapainottaa hyvän suojauksen kanssa. Riippuen yrityksen toiminnan laajuudesta ja sen markkinoinnin luonteesta, brändikirja voidaan jakaa sisäisesti työntekijöiden ja liikekumppaneiden kanssa sekä ulkoisesti median ja laajemman yleisön kanssa.Jakelujärjestelmän valinnan tulisi ottaa huomioon sekä viestinnän tarpeet että sisällön suojauksen tarve luvattomalta pääsyltä.

Jakelumenetelmät ja yrityksen koko

Pienet yritykset

Pienillä yrityksillä on usein rajalliset resurssit ja tiimit. Tässä yhteydessä brändäys keskittyy paikallisen tunnettuuden ja asiakasuskollisuuden rakentamiseen. Brändikirjaan tutustuminen ja sen noudattaminen kaikilta työntekijöiltä on ratkaisevaa.

Hyödyllisiä ratkaisuja voivat olla:

 • Pilvipalvelut (esim. Google Drive, Dropbox) – Nämä ovat työkaluja, jotka ovat helppokäyttöisiä ja yleensä käytettävissä mistä tahansa sijainnista. Ne tarjoavat erilaisia pääsynhallintatasoja.
 • Projektinhallinta-alustat (kuten Trello, Asana) – Nämä ovat suosittuja projektien hallinnassa, mutta niiden päätoiminto ei ole asiakirjojen jakaminen. Ne voivat olla hyödyllisiä brändiprojektien yhteydessä, mutta ne eivät ole ihanteellinen paikka merkkikirjan tallentamiseen ja jakamiseen.
 • Painetut versiot – Joillekin yrityksille brändikirjan fyysinen versio voi olla hyödyllinen, erityisesti jos se esitetään kokouksissa tai työpajoissa.

Keskisuuret yritykset

Niillä on suurempi rakenne, monimutkaisempia markkinointitoimia ja laajempi ulottuvuus. Ne tarvitsevat edistyneempää brändikirjan hallintaa säilyttääkseen yhtenäisen imagon eri tasoilla ja sijainneissa.

Tässä tapauksessa asiakirja voidaan jakaa seuraavilla tavoilla:

 • Oma palvelin – tarjoaa enemmän turvallisuutta ja mahdollisuuden hallita pääsyä yksityiskohtaisesti, kiitos yksilöllisesti määritettävien resurssien, joita voidaan hallita sekä paikallisesti että etänä. Hyvä ratkaisu yrityksille, jotka haluavat täydellisen autonomian tietojensa hallinnassa.
 • Asiakirjahallinta-alustat – esimerkiksi Microsoft SharePoint, joka helpottaa asiakirjojen jakamista, päivittämistä ja muutosten seuraamista, mikä on tärkeää, kun brändikirjaa päivitetään usein.
 • Sisäiset intranet-verkot – mahdollistavat brändikirjan keskitetyn tallentamisen turvallisessa ympäristössä, jossa pääsy on rajoitettu vain valituille työntekijöille. Tämä varmistaa tehokkaan suojan luvattomalta käytöltä ja takaa, että vain valtuutetut henkilöt voivat tehdä muutoksia tai jakaa materiaaleja.

Suuret yritykset

Korporaatiot ja globaalit brändit toimivat monilla markkinoilla ja monissa kulttuuripiireissä. Niiden brändäystarpeet ovat monimutkaisia, ottaen huomioon alueellisen monimuotoisuuden ja haasteen säilyttää yhtenäisyys. Yrityksen asiakirjojen on oltava saatavilla sadoille ellei tuhansille työntekijöille, kumppaneille ja toimittajille.

 • Julkiset alustat (esim. median omat sivut) – on suunniteltu mahdollistamaan brändimateriaalien laajamittainen jakelu samalla tarjoten helpon pääsyn medialle ja muille kiinnostuneille osapuolille. Näillä alustoilla on usein resurssikirjastoja, joista löytyy tarvittavat materiaalit, kuten logot, brändiohjeet tai tuotekuvat.
 • Omat yrityksen resurssisovellukset (esim. Adobe Experience Manager) – mahdollistavat keskitetyn sisällönhallinnan ja näin ollen hallinnan brändikirjan uusimman version ja yhtenäisyyden kaikilla markkinoilla. Kiitos pääsynhallintaominaisuuksien, oikeat henkilöt eri sijainneissa voivat helposti ladata ajankohtaisia ohjeita. Tällaiset alustat tarjoavat myös mahdollisuuden sisällön personointiin yksittäisille alueille samalla säilyttäen globaalit brändistandardit.
 • Sisäiset VPN-verkot ja intranet – Korporaatioille, joilla on globaalisti hajautettu rakenne, turvallisuus ja pääsynhallinta yrityksen resursseihin ovat ensisijaisia. VPN-verkot mahdollistavat työntekijöiden kirjautua etäyhteydellä yrityksen järjestelmiin mistä päin maailmaa tahansa, tarjoten tietoturvatason, joka vastaa toimistossa työskentelyä. Intranet, ollen organisaation sisäinen verkko, mahdollistaa asiakirjojen ja viestinnän keskitetyn hallinnan, mikä helpottaa ajankohtaisten brändikirjojen jakelua ja varmistaa niiden yhdenmukaisen käytön kaikilta työntekijöiltä.

Julkinen pääsy

Jos yritystäsi mainitaan usein mediassa tai osallistut lukuisiin alan tapahtumiin, on syytä harkita julkisesti saatavilla olevaa brändikirjaa. Toimittajjien, graafisten suunnittelijoiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden osapuolien ohjeistaminen brändiisi liittyvistä säännöistä voi vähentää merkittävästi sinun osallistumistasi heidän yksittäisiin kyselyihinsä. Helpon pääsyn mahdollistaminen yrityksesi esittämistä koskeviin sääntöihin, esimerkiksi verkkosivustolle omistettuna välilehtenä, voi paitsi helpottaa yhteistyötä median ja kumppaneiden kanssa myös vahvistaa brändisi kuvankonsistenssia.

Joissakin tapauksissa täyden lehdistöpakkauksen sijaan riittää peruspaketti graafista materiaalia – näin teimme Mobipol-brändille, joka tarvitsi helpon tavan jakaa tietoa logon käytöstä.

On tärkeää, että yritykset mukauttavat jakamismenetelmänsä kontekstiin, resursseihin ja tarpeisiin, samalla huomioiden turvallisuus- ja yksityisyysasiat tärkeiden asiakirjojen jakamisessa.

Kaikkia brändikirjan tietoja ei pitäisi olla julkisesti saatavilla.Suosittelemme pohtimaan, mitkä elementit ovat avainasemassa sisäisessä viestinnässä ja mitkä voidaan jakaa ulkoisesti. Käsittelemme lisää sääntöjä brändikirjan turvallisesta jakamisestatässä artikkelissa..

Brändikirjan ohjeiden noudattamisen tärkeys

Kaikki yrityksen työntekijät, asemastaan riippumatta, muokkaavat brändin kuvaa. Kuitenkin usein eri syistä he unohtavat kuvaviestintää varten asetetut keskeiset ohjeet. Nämä ovat usein pieniä poikkeamia, mutta kerääntyessään ne voivat johtaa vakaviin epäjohdonmukaisuuksiin viestinnässä ja brändin heikentymiseen. Tarkastellaanpa tarkemmin, miten nämä standardit voidaan ottaa käyttöön ja valvoa tehokkaasti, samalla huolehtien brändin yhtenäisyydestä ja vahvuudesta.

Vaikeuksien syyt

Ymmärtäksemme, miksi jotkut työntekijät tai kumppanit eivät noudata brändikirjan ohjeita, kannattaa tarkastella heidän kohtaamiaan keskeisiä esteitä. Usein kyse ei ole brändin inhoamisesta tai laiminlyönnistä, vaan monimutkaisemmista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa heidän päätöksiinsä ja toimiinsa. Seuraavassa esitämme yleisimmät niistä:

 • Tiedonpuute - työntekijät eivät ehkä yksinkertaisesti tiedä brändikirjan olemassaolosta tai eivät ymmärrä sen merkitystä.
 • Asiakirjan monimutkaisuus - asiakirja voi olla liian laaja tai epäselvä. Jos sitä ei ole rakenteistettu asianmukaisesti, työntekijät saattavat tuntea olonsa ylivoimaisesti sen sisällöstä ja luovuttaa yrittäessään ymmärtää sitä.
 • Pääsyn puute - monissa yrityksissä pääsy brändikirjaan on rajoitettu. Jos työntekijä ei tiedä, mistä dokumenttia etsiä tai miten sitä käyttää, on luonnollista, että heidän on vaikea noudattaa sen sääntöjä.
 • Muutosvastarinta - uudet ohjeet tarkoittavat usein vallankumousta olemassa oleviin ammatillisiin tottumuksiin. Ilman selkeästi esitettyjä hyötyjä työntekijöille ja yritykselle luonnollinen reaktio voi olla vastarinta ja vanhojen toimintatapojen noudattaminen.
 • Riittämätön koulutus - jos asianmukaisia koulutustyökaluja puuttuu ja tieto ei säännöllisesti päivity, on riski, että säännöt tulkitaan väärin tai jätetään kokonaan huomiotta.

Koulutuksen suunnittelu

Tehokasbrändikirjan periaatteiden välittäminentyöntekijöille on merkittävä haaste mille tahansa organisaatiolle. Riippuen yrityksen koosta ja ominaisuuksista, tämä prosessi voi toteutua eri muodoissa.

Pienissä yrityksissä, joissa suhteet ovat suorempia, on luonnollinen mahdollisuus välittää keskeistä tietoa epävirallisemmalla tavalla. Suurissa yrityksissä rakenteellisen monimutkaisuuden ja maantieteellisen hajanaisuuden vuoksi tarvitaan kuitenkin järjestelmällisempää lähestymistapaa. Tässä tapauksessa e-oppiminen erottuu optimaalisena ratkaisuna – skaalautuva, aina saatavilla ja ei vaadi kouluttajien jatkuvaa mukanaoloa. Niille, jotka suosivat suorempaa lähestymistapaa, säännöllisten työpajojen tai webinaarien järjestäminen voi olla hyvä vaihtoehto.

Brändikirja perehdytysprosessissa

Monille yrityksille perehdytys on avainhetki, jolloin uudet työntekijät tutustuvat organisaation kulttuuriin, missioon ja arvoihinSe on täydellinen aika tarjota heille perusteellinen ymmärrys brändin visiosta ja brändikirjan ohjeista. Tällaisen koulutuksen esittely heidän uransa alussa yrityksessä ei vain takaa, että he toimivat brändin odotusten mukaisesti alusta alkaen, vaan myös vahvistaa heidän yhteenkuuluvuuden ja sitoutumisen tunteitaan. Koulutuksen tulisi olla hyvin suunniteltu, mukaansatempaava ja räätälöity uusien työntekijöiden tarpeisiin, jotta heistä voisi tulla brändilähettiläitä ensimmäisestä päivästä lähtien.

Periaatteiden noudattamisen seuranta

Seurannassa ei ole kyse vain valvonnasta, vaan ennen kaikkea käytön ymmärtämisestä ja parantamisesta. On olemassa monia tapoja huolehtia brändin johdonmukaisuudesta organisaation sisällä: säännöllisistä visuaalisista tarkastuksista (esim. markkinointimateriaalien tarkastaminen, verkkosivuston tarkistaminen) sisäisiin kyselyihin, asiakaspalautteen analysointiin, tiimin kanssa pidettäviin tapaamisiin ja keskusteluihin, jotka ovat vastuussa brändin imagosta. Visuaalisten tarkastusten tarkasta laajuudesta keskustelimme erillisessä oppaassa. Oikeanlaisen seurannan arvo piilee siinä, että epäsäännönmukaisuudet havaitaan nopeasti ja niihin voidaan reagoida välittömästi ennen kuin pienistä virheistä muodostuu suuria ongelmia.

Yhteenveto (TL;DR)

Brändikirja on yksi kuvastrategian työkaluista, joka määrittää ja säätelee tapaa, jolla brändi esittäytyy eri medioissa ja asiakaskontaktipisteissä. Sen tavoite on varmistaa brändin visuaalisen ja verbaalisen viestinnän johdonmukaisuus.

Brändikirjan laajuus

Brändikirja on yrityksen visuaalisen ja viestinnällisen johdonmukaisuuden ydin, ja sillä on keskeinen rooli ammattimaisen imagon ylläpitämisessä. Se keskittyy neljään pääalueeseen:

 • Logon ohjeet - Määrittää logojen, typografian, värimaailman ja keskeisten graafisten elementtien käytön.
 • Brändiviestintä - Määrittää sävyn ja kielen sekä yrityksen arvot, vision ja mission.
 • Käytännön sovellukset - Määrittää, miten brändi esitetään eri medioissa, verkkosivustoista painettuihin materiaaleihin.
 • Oikeudet ja lisenssit - Sisältää tietoa lisensseistä ja tekijänoikeuksista, suojaten näin immateriaalioikeuksia.

Brändikirjan edut

Brändikirjan luominen on investointi selkeään viestintään ja visuaaliseen johdonmukaisuuteen, mikä puolestaan vahvistaa markkina-asemaa ja virtaviivaistaa yrityksen toimintaa. Tässä ovat keskeiset hyödyt, joita tällainen dokumentti tarjoaa:

 1. Kuva johdonmukaisuus. - Brändikirja takaa jatkuvuuden ja yhdenmukaisuuden brändin esittämisessä, mikä on olennaista sen tunnistettavuuden kannalta.
 2. Uskollisuuden rakentaminen.Dokumentti voi vahvistaa asiakkaiden luottamusta johdonmukaisen visuaalisen ja viestinnällisen ilmaisun kautta.
 3. Toiminnan tehokkuus.Brändikirja mahdollistaa nopeamman ja tehokkaamman markkinointikampanjoiden toteutuksen vakiintuneiden standardien ansiosta.
 4. Korkea yhteistyön laatu.Valmistellut ohjeet helpottavat laatustandardien noudattamista suhteissa ulkoisiin toimittajiin ja kumppaneihin.
 5. Apua uudelle henkilöstölle.Brändikirja helpottaa yrityksen viestintästandardien nopeaa omaksumista.
 6. Tuki työnantajabrändin rakentamisessa.Asiakirja auttaa luomaan houkuttelevan kuvan yrityksestä työpaikkana.
 7. Apua brändäyksen uudistamisessa.Yhtenäiseen paikkaan kerätyt brändäysresurssit toimivat vertailukohtana visuaalisten ja strategisten brändimuutosten aikana.
 8. Laajennettavuus ja kasvaminen.Valmiit viestintämallit helpottavat liiketoiminnan laajentamista uusille markkinoille.
 9. Oikeudellinen suoja.Brändikirja suojaa brändielementtien luvattomalta käytöltä, mikä on oikeudellisesti merkittävää.

Seuraukset brändikirjan puuttumisesta

Brändikirjan puuttuminen voi johtaa moniin kielteisiin seurauksiin brändille. Tässä ovat tärkeimmät haasteet, joita yritykset ilman visuaalisia ohjeita voivat kohdata:

 1. Korkeammat kustannukset– ilman brändikirjaa tuotantoon, suunnitteluun ja tarvittaviin tarkistuksiin liittyvät kustannukset voivat kasvaa huomattavasti.
 2. Viivästykset toteutuksessa – selkeiden standardien puuttuminen hidastaa päätöksenteko- ja toteutusprosesseja projekteissa, mikä johtaa huomattaviin viivästyksiin.
 3. Liiketoiminnan väärinkäsitykset – ilman selkeitä ohjeita luovat kumppanit saattavat kamppailla odotusten täyttämisessä, mikä johtaa virheisiin ja väärinkäsityksiin.
 4. Brändikuvan epäjohdonmukaisuus – yritykset ilman brändikirjaa kamppailevat usein brändin epäjohdonmukaisen esittämisen ongelman kanssa eri alustoilla ja materiaaleissa.
 5. Haasteet kuvan hallinnassa – ilman brändikirjaa on vaikeampi ylläpitää hallintaa siitä, miten brändi esitetään.
 6. Haasteet organisaatiokulttuurin rakentamisessa – yhtenäinen brändikirja tukee brändikulttuuria, ja sen puute voi heikentää yrityksen identiteettiä ja arvoja.

Yleiset virheet

Tehokas brändikirja on avaintekijä brändistrategiassa, mutta on helppo tehdä virheitä, jotka voivat heikentää sen arvoa. Tässä ovat yleisimmät ongelmat:

 • Ei sovitettu yksilöllisiin tarpeisiin – ohjeet ovat usein liian yleisiä tai liiallisesti yksityiskohtaisia, mikä tekee niiden soveltamisesta haastavaa.
 • Monimutkainen kieli – erikoisterminologia ja epäintuitiivinen rakenne voivat lannistaa käyttäjiä.
 • Päivitysten puute – säännöllisten tarkastusten ohittaminen johtaa asiakirjan merkityksellisyyden heikkenemiseen.
 • Käyttäjäpalautteen sivuuttaminen – Mielipiteet brändikirjaa käyttäviltä henkilöiltä ovat arvokkaita; niiden laiminlyönti voi johtaa tehottomien tai epäkäytännöllisten ohjeiden luomiseen.
 • Visuaalisten esimerkkien puute – Visuaaliset esimerkit ovat ratkaisevia ohjeiden ymmärtämisen ja tulkitsemisen kannalta; niiden puuttuminen voi johtaa epäselvyyteen ja virheisiin brändikirjan soveltamisessa.

Brändikirjan jakelu

Jotta brändikirja olisi tehokas, sen on oltava helposti saatavilla kaikille osapuolille – sekä yrityksen sisäisesti työntekijöille ja päätöksentekijöille että ulkoisille kumppaneille tai palveluntarjoajille. Voimme jakaa jakelu- ja koulutusmenetelmät seuraavasti:

 • Digitaalinen – pilven, projektinhallinta-alustojen, VPN:ien tai omistettujen sovellusten kautta.
 • Fyysinen – tulostetut versiot keskeisille päätöksentekijöille.
 • Koulutukset – työpajojen järjestäminen ja tiimin kouluttaminen ohjeiden ymmärtämiseksi ja noudattamiseksi.

Brändikirjan omistaminen tarkoittaa ensisijaisesti tietoisten strategisten päätösten tekemistä, jotka voivat täysin muuttaa tapaa, jolla brändinne koetaan. Oletko valmis erottumaan kilpailijoista ja saavuttamaan asiakasuskollisuuden?Aseta tavoite – anna tämän oppaan olla ensimmäinen askel matkalla kohti brändinne johdonmukaisuutta ja tunnistettavuutta. Muista, että jokainen mahtava brändi on aloittanut brändikirjansa ensimmäiseltä sivulta. Nyt on sinun tarinasi aika.