Poradnik

Jak dbać o brandbook?
O audytach i aktualizacjach

 • Holy Studio
 • 10 listopada 2023

Udostępnij wpis:

Brandbook to dynamiczny dokument, który powinien ewoluować wraz z rozwojem firmy oraz zmieniającym się otoczeniem rynkowym. Dlatego regularne audyty i aktualizacje są kluczowymi elementami utrzymania jego aktualności i użyteczności. Warto zrozumieć, dlaczego i jak dbać o brandbook, aby zawsze służył on jako solidne narzędzie budowania spójności marki.

Z tego poradnika dowiesz się:

 • Jak często przeprowadzać audyty i jakie konteksty są do tego okazją
 • Jak przygotować się do audytu brandbooka
 • Które elementy brandingu wymagają regularnej analizy
 • Jak zbierać dane do audytu
 • W jaki sposób rezultaty audytu mogą wpłynąć na Twoją sytuację biznesową

Kiedy przeprowadzić audyt brandbooka?

Przed każdym przedsiębiorcą stoją nowe wyzwania i związane z nimi możliwości oraz zagrożenia. Podobnie z brandingiem, który trzeba dopasowywać do dynamiki rynku. Z biegiem czasu wytyczne dotyczące wizerunku marki mogą wymagać aktualizacji, aby zachować ich świeżość i skuteczność. W tym artykule podpowiadamy, kiedy warto przeprowadzić audyt brandbooka i jakie korzyści to przynosi. Audyt jest wskazany w następujących sytuacjach:

1. Gdy nie był aktualizowany przez długi czas

Jeśli otoczenie rynkowe stale się zmienia, a Twój brandbook pozostaje taki sam przez dłuższy czas, to wyraźny sygnał do działania. W dobie szybkiego rozwoju konkurencji, zmieniających się trendów i wciąż wzmacniających się mediów społecznościowych, zaniedbanie aktualizacji brandbooka może negatywnie wpłynąć na efektywność Twojej marki. Dlatego warto zastanowić się nad przeprowadzeniem audytu marki już teraz, aby dostosować ją do współczesnych wyzwań i wzmocnić swoją skuteczność.

2. Przed rebrandingiem

Jeśli planujesz zmianę wizerunku, zaplanuj audyt nie tylko w obszarze celów czy działań marketingowych, ale także w brandingu. Audyt brandbooka będzie dobrą okazją do sprawdzenia, które aspekty marki są nadal skuteczne i warto je zachować, a które wymagają zmiany.

3. W kluczowych biznesowych momentach

Audyt marki może być szczególnie istotny w kluczowych momentach działalności firmy. Na przykład gdy odnotowuje znaczący wzrost, planuje nowe działania marketingowe, przed dołączeniem inwestorów, po przejęciu innej firmy lub wprowadzeniu nowej linii produktów. Warto zbadać, czy obecny branding odzwierciedla nową strategię biznesową.

4. Po ekspansji na nowe rynki

Jeśli planujesz rozszerzenie działalności na nowe rynki, warto sprawdzić, czy Twoja marka jest gotowa na wyzwania związane z różnicami kulturowymi i lokalnymi preferencjami. Audyt może pomóc dostosować brandbook do nowych warunków.

5. Po ocenie skuteczności kampanii marketingowych

Jeśli Twoje kampanie reklamowe nie przynoszą oczekiwanych efektów, audyt marki może pomóc zidentyfikować, czy problem leży w nieadekwatnych wytycznych brandbooka lub słabościach brandingu i ewentualnie dostosować je do strategii marketingowej.

Dalej przejdziemy do konkretnych kroków, które pozwolą Ci dokładnie ocenić stan Twojej marki i podjąć odpowiednie działania. Kolejny rozdział będzie poświęcony praktycznym etapom i udzieleniu praktycznych wskazówek dotyczących przeprowadzania audytu brandbooka.

Kroki audytu brandbooka

Audyt brandbooka, a następnie jego aktualizacja to złożony proces, który można podzielić na konkretne etapy, a dzięki temu lepiej zaplanować w czasie.

Zbieranie danych

Bez dokładnych i aktualnych informacji na temat obecnego stanu Twojego brandingu, trudno będzie dokładnie ocenić, co wymaga aktualizacji lub poprawy. Aby przeprowadzić ten krok w sposób skuteczny, można podzielić go na kilka mniejszych etapów:

Przegląd obecnego brandbooka

Zapoznaj się z wszystkimi elementami zawartymi w dokumencie. W ten sposób będziesz miał jasny obraz tego, jak Twoja marka jest obecnie prezentowana i jakie elementy są w niej zawarte, ale też, czy zasady, jakie są opisane w dokumencie, były dotąd faktycznie przestrzegane.

Zbieranie feedbacku

Zbierz opinie klientów, pracowników i partnerów biznesowych na temat Twojej marki. Można to zrobić poprzez swobodne rozmowy, badania opinii (ankiety, wywiady, grupy dyskusyjne) oraz czy analizę opinii i komentarzy w mediach społecznościowych. Ustal, jak Twoja marka jest postrzegana na zewnątrz i czy jej obraz jest zgodny z tym, co opisano w brandbooku.

Przegląd materiałów marketingowych

Aby marka była skutecznie rozpoznawalna, musi być konsekwentnie przedstawiana w różnych mediach. Dokładne przeanalizowanie materiałów promocyjnych i marketingowych umożliwi identyfikację ewentualnych niespójności oraz potwierdzenie skuteczności stosowanych wytycznych. Oto kluczowe kroki do podjęcia:

 1. Analiza materiałów drukowanych – przejrzyj broszury, ulotki, wizytówki oraz inne materiały reklamowe. Sprawdź, czy używane są właściwe kolory i czy są dobrze odwzorowane w druku, czy logo jest poprawnie umieszczone, a treści są zgodne z tonem komunikacji marki.
 2. Ocena strony internetowej – priorytetem jest zrozumienie, jak użytkownik doświadcza zawartości i funkcji. Czy nawigacja jest intuicyjna? Czy design jest konsekwentny z wytycznymi brandbooka, włączając w to kolorystykę, typografię i grafikę? Teksty muszą być czytelne i dostosowane do różnych urządzeń. Jednocześnie strona powinna odpowiadać specyficznym potrzebom Twojej marki, dostarczając unikalnej wartości dla Twoich odbiorców.
 3. Ocena kampanii w mediach społecznościowych – posty, grafiki i filmy powinny odzwierciedlać wizerunek marki. Przeanalizuj, czy treści są spójne z przekazem marki, czytelne i dostosowane do preferencji grupy docelowej. Upewnij się, że elementy wizualne zgadzają się z kolorystyką i typografią z brandbooku. Sprawdź także, czy kampanie są aktualne w kontekście trendów i nowych funkcji w aplikacjach społecznościowych, zachowując przy tym konsekwencję wizerunkową.

Ocena techniczna elementów wizualnych marki

Aby upewnić się, że Twój brand jest konsekwentnie prezentowany na różnych platformach i mediach, ważne jest przeprowadzenie technicznego sprawdzenia:

Kolory

Sprawdź, jak paleta kolorów marki prezentuje się na różnych nośnikach, zwłaszcza na stronie internetowej w porównaniu z materiałami drukowanymi, korzystając z narzędzi do testowania kolorów.

Logo

Oceń jakość logo w różnych formatach plików i upewnij się, że jest optymalnie zaprojektowane do różnych zastosowań – od dużych wydruków po miniatury w mediach społecznościowych. Kluczowe jest, aby logo było czytelne i łatwo rozpoznawalne niezależnie od jego rozmiaru.

Typografia

Przeanalizuj typografię Twojej marki pod względem konsekwencji, odstępów między literami oraz dostępności dla szerokiego spektrum użytkowników. Sprawdź, czy tekst jest czytelny na różnych urządzeniach, szczególnie na ekranach o wysokiej rozdzielczości. Ponadto, zwróć uwagę na to, czy wybrane kroje liter nadal odzwierciedlają aktualne wartości i osobowość marki oraz czy wciąż są atrakcyjne dla Twojej grupy docelowej.

Key visual

Zbadaj jakość i rozdzielczość używanych ilustracji, ikon i zdjęć. Upewnij się, czy są one dostosowane do różnych platform i formatów oraz czy odzwierciedlają aktualne trendy w designie. Sprawdź, czy wizualne przedstawienie marki nadal jest spójne z jej wizerunkiem i czy nie stało się przestarzałe lub nieodpowiednie w kontekście zmiennych oczekiwań Twojej grupy docelowej.

Do zapamiętania

Skuteczny audyt brandbooka wymaga przeglądu obecnego dokumentu, zbierania feedbacku od klientów i pracowników oraz dokładnej analizy materiałów marketingowych oraz technicznych elementów wizualnych marki.

Analiza trendów i zmian na rynku

Przeanalizuj trendy w branży, preferencje klientów, zmiany wśród konkurencji i inne czynniki, które mogą wpływać na markę. Zidentyfikuj obszary, które mogą wymagać aktualizacji w Twoim brandingu.

Definicja rynkowego kontekstu

Zastanów się, czy obraz Twojego rynku przedstawiony w brandbooku jest nadal adekwatny. Czy marka rozszerzyła swoją obecność na nowe terytoria lub segmenty rynku? Czy charakterystyczne kolory, kształty, ikony czy zdjęcia oddają rzeczywiste trendy i oczekiwania Twojego rynku? Może pojawiły się nowe symbole lub motywy wizualne, które zyskały na popularności wśród Twojej grupy docelowej? Oceń, czy Twoje wytyczne brandingowe potrzebują odświeżenia, by lepiej oddać dynamikę i specyfikę rynku, na którym działasz.

Zrozumienie klienta

Zaktualizuj profil swojego klienta, korzystając z najnowszych danych i badań. Sprawdź, czy charakterystyka Twojej grupy docelowej w brandbooku odpowiada obecnej sytuacji. Czy zauważasz nowe oczekiwania w zakresie komunikacji marki, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w wytycznych?

Trendy w projektowaniu i brandingu

Dowiedz się, jakie są bieżące trendy w zakresie designu i oceń, w jaki sposób mogą wpłynąć na wizualną stronę Twojego brandingu. Czy Twoja identyfikacja wizualna, strona internetowa, materiały promocyjne nadal są aktualne? Czy ton i styl komunikacji opisane w brandbooku nadal odpowiadają dzisiejszym standardom i oczekiwaniom klientów?

Nowe technologie i platformy

Oceń dostosowanie wizerunku Twojej marki do nowych mediów. Czy brandbook zawiera wytyczne dotyczące nowych platform czy technologii? Jeśli nie, czy jest potrzeba ich uwzględnienia?

Regulacje i standardy branżowe

Upewnij się, że wytyczne w Twoim brandbooku są zgodne z najnowszymi przepisami dotyczącymi reklamy, ochrony danych osobowych czy innych aspektów dotyczących Twojej branży.

Ocena pozycji względem konkurentów

Pamiętaj, że analiza konkurencji nie służy naśladowaniu innych, ale zrozumieniu własnych mocnych stron, identyfikacji obszarów do poprawy oraz wykorzystaniu tych informacji do budowania silniejszej i bardziej konkurencyjnej marki.

Postrzeganie Twojej marki

Przeprowadź badania opinii, aby dowiedzieć się, jak Twoja marka jest postrzegana w porównaniu z konkurentami. Czy jest jakaś specyficzna cecha czy wartość, która wyróżnia Twoją markę?

Dogłębne zbadanie konkurencji

Przeglądaj materiały promocyjne konkurentów, takie jak ich strony internetowe, kampanie w mediach społecznościowych i inne aktywności marketingowe. Zwracaj uwagę na strategie komunikacji wizualnej, które zdają się być skuteczne, oraz na te, które Twoja firma mogłaby zaadaptować lub udoskonalić.

Mocne strony i unikalność

Określ, co dokładnie sprawia, że Twoja marka jest wyjątkowa. Może to być unikalna propozycja wartości, innowacyjne produkty, specjalne podejście do klienta czy charakterystyczny styl komunikacji. Zastanów się, jak te unikalne cechy można wzmocnić za pomocą brandingu i lepiej wykorzystać w strategii marki.

Braki w ofertach konkurencji

Przy analizie konkurencyjnej nie tylko ofertowe, ale również brandingowe aspekty są kluczowe. Zwróć uwagę na sposób, w jaki konkurenci prezentują swoją markę: czy ich branding jest konsekwentny i spójny w różnych mediach? Czy komunikat wizerunkowy oddaje ich autentyczne wartości? Eksplorując te obszary, można dostrzec potencjalne braki lub niespójności w brandingu konkurencji, co może stanowić okazję do wyróżnienia i wzmocnienia własnej marki na rynku.

Pamiętaj, że celem tej analizy jest nie tylko identyfikacja obszarów wymagających zmian, ale też wzmocnienie tych aspektów brandingu, które są skuteczne. Aktualizacja brandbooka powinna pomóc Twojej marce być bardziej konkurencyjną i odpowiednio dostosowaną do dynamicznie zmieniającego się rynku.

Identyfikacja potrzeb i obszarów do poprawy

Po zebraniu informacji i dokładnej analizie brandbooka oraz obecnej sytuacji rynkowej marki przychodzi czas na zidentyfikowanie obszarów, które wymagają dostosowania oraz potencjalnych luk w brandingowej strategii. Jakich elementów brandingu dotąd Ci brakowało? Czy dostrzegasz jakieś powtarzające się problemy?

Kompletność brandbooka

Kiedy oceniamy zakres dokumentu, warto spojrzeć szerzej na całą identyfikację marki, którą dokument ten opisuje. Wielu markom brakuje pewnych kluczowych elementów, które są istotne dla spójności i efektywności ich komunikacji.

Popularne braki w istniejącej identyfikacji marki

Najczęściej brakuje spójności i konsekwencji w wykorzystywaniu identyfikacji w różnych punktach kontaktu z klientami. Na przykład firma może posiadać logo, ale stosować bezzasadnie różne jego warianty na stronie internetowej, w materiałach drukowanych i w mediach społecznościowych. To prowadzi do dezorientacji wśród odbiorców i osłabia rozpoznawalność marki.

Innym częstym problemem jest brak elastyczności identyfikacji w różnych mediach. Typografia czy kolorystyka używane w materiałach offline mogą nie działać w świecie cyfrowym, co prowadzi do utraty spójności.

W identyfikacji wizualnej często brakuje też wytycznych dotyczących nowych trendów graficznych i technologicznych. W wyniku tego marki mogą wydawać się przestarzałe i nieatrakcyjne dla młodszych grup docelowych.

Przykłady brakujących elementów
 1. Wytyczne dotyczące prezentacji marki w mediach społecznościowych, zwłaszcza na platformach takich jak TikTok czy Instagram, gdzie krótkie wideo i obrazy odgrywają kluczową rolę. Brak odpowiednich zasad może prowadzić do niejednolitej i chaotycznej obecności marki w tych kanałach.

 2. Wytyczne dotyczące wykorzystania dźwięku, np. jingli, które mogą dodawać słuchowej rozpoznawalności marki. Dźwięk odgrywa istotną rolę w identyfikacji marki w reklamach telewizyjnych, radiowych i online. Niektóre marki używają motywów dźwiękowych jako elementu swojej tożsamości, ale nie zawsze znajdują się one w brandbooku.

 3. Specyfikacje dotyczące wykorzystania identyfikacji w wirtualnej rzeczywistości (VR) lub rozszerzonej rzeczywistości (AR) – w przypadku firm, które chcą eksplorować nowe możliwości tego medium. Konieczne jest określenie, jak logo, kolorystyka i inne elementy identyfikacji wizualnej marki będą wyglądać w świecie wirtualnej rzeczywistości. Warto także zastanowić się nad tym, w jaki sposób marka może tworzyć interaktywne doświadczenia VR, które będą angażować użytkowników.

 4. Wytyczne dotyczące animacji, które w środowisku medialnym stale zyskują na popularności. Brak wytycznych dotyczących animacji może prowadzić do niejednolitego i chaotycznego wykorzystywania tego medium przez markę. W brandbooku warto uwzględnić konkretne wskazówki dotyczące animacji, takie jak zaakceptowane przykłady, określenie tempa i czasu trwania, sposób łączenia animacji z dźwiękiem.
 5. Wytyczne dotyczące personalizacji, będącej istotnym aspektem komunikacji marki. Chodzi o dostosowywanie treści i przekazów reklamowych marki do różnych grup odbiorców. Treść komunikatu kierowanego do młodszej grupy klientów może być zupełnie inny niż tego, którą chcemy przekazać osobom starszym. Brak klarownych wytycznych w brandbooku dotyczących personalizacji może prowadzić do zamieszania i niestosownego dostosowywania treści, co w rezultacie może zaszkodzić wizerunkowi marki i skuteczności jej działań marketingowych.

 6. Zasady prezentacji marki na produktach i opakowaniach. W przypadku marek produktowych należy jasno określić, jak logo i inne elementy identyfikacji marki będą prezentowane na produktach i opakowaniach, aby zapewnić atrakcyjność i rozpoznawalność marki w punktach sprzedaży.

 7. Sposób adaptowania identyfikacji wizualnej do różnych kultur. Dla firm działających na wielu rynkach istotne będzie przygotowane precyzyjnych wytycznych dotyczących dostosowywania marki do różnych kontekstów kulturowych, aby uniknąć potencjalnych nieodpowiednich działań czy nieporozumień i zachować spójność.

Do zapamiętania

Spójność i konsekwencja w przedstawianiu marki są kluczem do jej rozpoznawalności i zaufania wśród odbiorców. Świadome dostosowywanie identyfikacji marki do nowych trendów i mediów zapewnia jej aktualność i atrakcyjność dla różnych grup docelowych.

Analiza problemów

Kolejnym krokiem jest dokładna analiza problemów związanych z brandbookiem. Przyjrzyj się kolorystyce – czy kolory marki są trudne do odwzorowania w druku lub na różnych platformach cyfrowych? Może paleta barw nie jest dostatecznie elastyczna, by dostosować się do różnorodnych mediów?

Czy logo zachowuje czytelność w małych skalach i nadal prezentuje się atrakcyjnie? Czy typografia stosowana przez markę jest dostępna i czytelna we wszystkich mediach? A może warto dodać alternatywne kroje liter dla różnych zastosowań?

Czy używane zdjęcia, ilustracje i ikony nadal odzwierciedlają wartości marki i są atrakcyjne dla odbiorców, czy może stały się przestarzałe w obliczu zmieniających się trendów? Skup się także na problemach związanych z komunikacją.

Sprawdź, czy przekaz jest spójny i czy nie pojawiają się nieporozumienia. Sekcja z przykładami komunikatów pomoże czytelnikom brandbooka lepiej zrozumieć charakter Twojej marki.

Powtarzające się trudności

Zwróć uwagę na wszystkie kwestie, które pojawiały się regularnie podczas zbierania informacji i feedbacku. Czy są jakieś konkretne elementy, które sprawiają problemy zarówno dla Twojego zespołu, jak i dla innych odbiorców? Czy widzisz jakieś niespójności w komunikacji marki, które pojawiają się wielokrotnie?

Identyfikując te obszary, zyskasz jasny obraz tego, co wymaga poprawy. Kolejnym krokiem będzie opracowanie strategii na wdrożenie tych zmian i aktualizacja brandbooka, aby lepiej służył Twojej marce w obecnych czasach.

Aktualizacja wytycznych

Na podstawie zebranych informacji i analizy możesz dokonać odpowiednich zmian i uzupełnień w swoim dokumencie. To kluczowy etap procesu, który może być skomplikowany i wymaga uwzględnienia wielu różnych aspektów. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych kroków i rozważań, które warto wziąć pod uwagę podczas aktualizacji i wdrażania brandbooka.

Wybór wykonawcy

Decyzja o tym, czy zlecić aktualizację brandbooka swoim własnym grafikom czy firmie zewnętrznej, powinna być poprzedzona dokładną analizą. Firmy zewnętrzne, takie jak studia brandingu, dostarczą Ci eksperckiej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie brandingu, będą pracować sprawniej, spojrzą na Twoją markę z niezależnej perspektywy, ale mogą być droższe.

Jeśli decydujesz się na pracę z własnym zespołem grafików, pamiętaj o ograniczeniach ich doświadczenia. Zapewnij im odpowiednie szkolenia i wsparcie, aby byli w stanie sprostać zadaniu, ale jednocześnie nie oczekuj od nich takiej samej skuteczności, jak w przypadku doświadczonych specjalistów pracujących dla setek różnych marek.

Zarządzanie czasem

Aktualizacja brandbooka może być procesem czasochłonnym, zwłaszcza jeśli zaangażowane są w niego różne działy i zespoły. Ważne jest, aby ustalić jasny harmonogram i deadline'y oraz regularnie monitorować postępy. Uwzględnij także ewentualne opóźnienia i zaplanuj dodatkowy czas na ewentualne korekty.

Komunikacja wewnętrzna

Zadbaj o dobry przepływ informacji i wysokie zaangażowanie wśród wszystkich zainteresowanych zespołów w proces aktualizacji brandbooka. Jeśli przechodzisz przez ten proces całkowicie wewnętrznie, ustal procedury komunikacji i regularnie informuj o postępach, aby wszyscy mieli jasny obraz zmian i wiedzieli, jakie są ich role i obowiązki. W przypadku współpracy z profesjonalnymi projektantami to oni zadbają o przejrzystość procesu projektowego.

Testowanie i iteracja

Nowe wytyczne brandbooka powinny być poddane testom i ocenie, zarówno wewnętrznej, jak i w użytku przez partnerów biznesowych. Istnieje ryzyko, że pewne zmiany mogą niejasne, mało skuteczne lub nieco kontrowersyjne, dlatego istotne jest otwarcie się na poprawki i iteracyjne ulepszanie brandbooka.

Zaplanowany nadzór

Po wdrożeniu zmian ważne jest, aby ustalić systematyczny nadzór nad przestrzeganiem nowych wytycznych. Może to obejmować okresowe przeglądy i audyty wewnętrzne, aby upewnić się, że brandbook jest skutecznie wdrażany i przestrzegany.

Zgoda i zaakceptowanie

Ważne jest, aby wszystkie zmiany były zaakceptowane przez kluczowych interesariuszy, w tym zarząd, aby uniknąć ewentualnych konfliktów lub oporu wobec zmian.

Wdrożenie przygotowanych zmian

Upewnij się, żewszystkie zespoły w organizacji są świadome i przestrzegają zaktualizowanych wytycznych. Zapewnij odpowiednie szkolenia i wsparcie, aby umożliwić łatwe wdrożenie zmian.

Szkolenia

Organizuj regularne sesje szkoleniowe dla wszystkich zespołów w Twojej firmie, aby zapoznać je z nowymi wytycznymi. To nie tylko ułatwi zachowanie spójności marki, ale także pomoże pracownikom zrozumieć, dlaczego pewne zmiany zostały wprowadzone.

Pomocne materiały

Udostępnij materiały (np. prezentacje, broszury, wideo) wyjaśniające aktualizacje brandbooka i przedstawiające branding Twojej marki. Mogą one służyć jako narzędzie szkoleniowe oraz jako stałe źródło odniesienia.

Kontrola jakości

Zaplanuj regularne audyty, aby upewnić się, że zaktualizowane wytyczne są stosowane we wszystkich działaniach i komunikatach marki.

Dobra komunikacja

Upewnij się, że wszyscy pracownicy wiedzą, gdzie mogą znaleźć zaktualizowany brandbook oraz do kogo zwrócić się z pytaniami dotyczącymi wytycznych marki.

Feedback

Zachęcaj do dostarczania opinii na temat nowych wytycznych. Pozwoli to na ciągłe doskonalenie i dostosowywanie się do ewoluujących potrzeb marki.

Przygotowanie do audytu

Częstotliwość aktualizacji

Pierwszym krokiem w dbaniu o brandbook jest określenie, jak często powinien on być aktualizowany. To zależy od wielu czynników, takich jak branża, częstotliwość zmian rynkowych oraz otwartości na zmiany w strategii marki. Firmy działające w dynamicznych branżach, gdzie trendy i technologie zmieniają się często, mogą wymagać częstszych aktualizacji, nawet co rok. Z kolei w bardziej stabilnych sektorach, cykl aktualizacji brandbooka co dwa lub trzy lata może być wystarczający. Ważne jest, aby dostosować się do konkretnej sytuacji firmy oraz jej potrzeb. Właściwy partner specjalizujący się w brandingu pomoże Ci określić właściwą dla Ciebie częstotliwość.

Zarządzanie kosztami

Jednym z istotnych aspektów tego procesu jest planowanie budżetu. Warto zrozumieć, że choć audyty i aktualizacje brandbooka mogą wydawać się na pierwszy rzut oka kosztowne, są podstawową formą dbania o spójność wizerunku i ograniczenie błędów w działaniach marketingowych. Rozważ uwzględnienie audytów brandbooka w budżecie rocznym jako strategicznej inwestycji, która może przyczynić się do długoterminowego sukcesu Twojej marki.

Konsultacje z zespołem

Skonsultuj się z różnymi interesariuszami, w tym z działem marketingu, projektantami, zarządem i innymi osobami odpowiedzialnymi za wizerunek marki. Zbierz informacje zwrotne i uwagi dotyczące istniejącego brandbooka.

Wyznaczenie odpowiedzialnej osoby

Dopilnuj, by osoba odpowiedzialna za stan brandbooka w Twojej firmie, miała właściwą wiedzę i doświadczenie związane z brandingiem i marketingiem. Jeśli nie ma takiego pracownika, skup się na współpracy z partnerem, na którego wiedzy oraz zaangażowaniu możesz w pełni polegać. Mogą to być specjaliści od marketingu, projektanci graficzni lub agencje brandingowe.

Zamów audyt brandbooka

Dowiedz się, co trzeba poprawić. Otrzymaj przejrzystą analizę wizerunku i gotowy plan naprawczy. Nie zwlekaj ze zmianami!

Zapytaj o ofertę

Podsumowanie

Długoterminowy sukces marki zależy w dużej mierze od jej zdolności do utrzymania spójności i zgodności z zasadami określonymi w brandbooku. Dlatego regularne audyty i aktualizacje są kluczowe dla każdej firmy, dążącej do osiągnięcia i utrzymania pozycji lidera na rynku.

Do zapamiętania:

 1. By brandbook mógł spełniać swoją funkcję, pamiętaj o regularnych audytach i aktualizacjach dokumentu.
 2. Audyty brandbooka mogą obejmować ocenę spójności wizualnej i komunikacyjnej, dopasowanie brandingu do obecnych standardów, czy zgodność wytycznych z celami strategicznymi.
 3. Powierzaj audyt dokumentu doświadczonym osobom – wyznacz pracownika odpowiedzialnego za to zadanie w Twojej firmie, a do zmian wybierz specjalistów z dziedziny komunikacji wizualnej.
 4. Zbieraj feedback od swojego zespołu i od wykonawców, którzy korzystają z Twoich wytycznych wizerunkowych. Zobacz, co jest niejasne, a które zasady nie mają już zastosowania w działaniach Twojej marki.
 5. Ustal regularny harmonogram przeglądów brandbooka – na przykład raz w roku – aby zapewnić jego aktualność i dopasowanie do zmieniających się potrzeb marki.
 6. Organizuj regularne szkolenia dla nowych pracowników i dla tych, którzy potrzebują przypomnienia o kluczowych wytycznych wizerunku firmy.
 7. Zachęcaj do komunikacji – jeśli zespół napotyka na niejasności lub problemy, powinien czuć się swobodnie z zadawaniem pytań i wyrażaniem wątpliwości.
 8. Mierz skuteczność brandbooka – np. poprzez analizę rozpoznawalności marki, badania opinii klientów czy ocenę wpływu brandingu na wyniki sprzedaży.
 9. Bądź otwarty na innowacje i eksperymenty – jeśli pojawi się nowy trend lub narzędzie komunikacyjne, zastanów się, na ile pasuje do charakterystyki Twojej branży i jak można by je włączyć do brandbooka, ale z zachowaniem głównych zasad identyfikacji marki.

Choć brandbook może stanowić zabezpieczający zbiór zasad Twojej marki, sam w sobie nie gwarantuje sukcesu. To narzędzie, które wymaga aktywnego i krytycznego zarządzania. Traktuj go nie jako statyczny dokument, ale jako żywy w formie zasób, dostosowujący się do zmieniających się realiów rynkowych i potrzeb Twojej marki.

Pamiętaj, że kluczem jest nie tyle jego posiadanie, co przede wszystkim umiejętne korzystanie z niego, wprowadzanie poprawek i adaptacja do nowych wyzwań. Sukces Twojej marki zależy od Twojego zaangażowania w ustawiczne doskonalenie i aktualizację wizerunku marki, a także od gotowości do innowacji i elastycznego podejścia do wyzwań brandingowych.