Oppaat

Tämä Määrää Projektisi – Kuinka Kirjoittaa Hyvä Tiivistelmä

 • Ikoni Holy Studio
  Holy Studio
 • 14/11/2023
 • 15 minuuttia lukemista
Jaa artikkeli
Ilustracja przedstawiająca pióro do pisania i tarczę strzelniczą

Johdanto

Oletko koskaan miettinyt, miksi jotkin projektit etenevät sujuvasti, kun taas toiset kompastelevat joka vaiheessa? Vastaus löytyy useinvalmistellun briiffin laadusta. Olemme luoneet oppaan, joka ei ainoastaan selitä sinulle tämän työkalun merkitystä ja tärkeyttä, vaan myös näyttää, kuinka välttää yleiset virheet ja sudenkuopat.

Olitpa sitten kokenut projektipäällikkö, yrittäjä tai juuri aloittamassa luovaa uraa, tämä artikkeli on sinua varten. Tämän ansiosta ymmärrät, kuinkahyvin valmisteltu briiffi voi nopeuttaa projektin työskentelyä, helpottaa viestintää ja mikä tärkeintä – johtaa erinomaisiin tuloksiin.

Tästä oppaasta opit:

 • Kuinka tehokkaasti viestiä odotukset ja liiketoiminnan tavoitteet briiffissä
 • Kuinka välttää tyypilliset virheet projektin briiffin luomisessa
 • Mitkä erityiset edut hyvin valmistellusta briiffistä on
 • Kuinka ammattimainen studio tukee briiffin luomisprosessissa
 • Mitä suunnittelijoiden asenne asiakkaan briiffiä kohtaan kertoo heistä
 • Mitkä elementit ovat avainasemassa tehokkaassa briiffissä
 • Kuinka oikein valita ja esittää inspiraatiot, välttäen ansat
 • Mitkä ovat potentiaaliset seuraukset tärkeän tiedon unohtamisesta briiffissä
 • Kuinka osallistuminen briiffin luomisprosessiin vaikuttaa yhteistyön laatuun suunnittelijoiden kanssa
 • Milloin ja miksi kannattaa allekirjoittaa salassapitosopimus (NDA) ennen briiffin jakamista suunnittelijoille

Miksi tarvitset hyvän briiffin?

Desigbriiffi ei ole pelkkä muodollisuus – se ontehokkaan projektin toteutuksen perusta. Sen huolellinen valmistelu tuo monia etuja, vahvistamalla liiketoiminnan asemaa ja parantamalla tiimin yhteistyön laatua. Tässä luvussa tarkastelemme, miten strateginen lähestymistapa tähän työkaluun voi edistää hankkeesi onnistumista.

Yleiset edut

Projektin toteutuksen tehokkuus liittyy suoraan alkuperäisten ohjeiden laatuun. Hyvin rakennettu briiffi tuo monia etuja:

 • Tavoitteiden selkeys – tarkasti muotoillut tavoitteet briiffissä varmistavat, että molemmat projektin osapuolet ymmärtävät sen laajuuden ja suunnan selkeästi.
 • Ajan säästö – välttämällä tarpeettomia korjauksia ja väärinkäsityksiä alkuvaiheessa, toteutusprosessi tehostuu.
 • Budjetin hallinta – selkeästi määritellyt taloudelliset oletukset varmistavat, että projekti toteutetaan sovituissa varoissa, minimoiden lisäkustannusten riskin.

Edut liiketoiminnalle

Jokainen liiketoimintayritys sisältää riskejä. Hyvin valmisteltu projektibriiffi voi merkittävästi vähentää niitä:

 • Kustannussäästöt – väärinkäsitysten ja virheiden välttäminen mahdollistaa merkittävät säästöt pitkällä aikavälillä.
 • Mahdollisen urakoitsijan testaaminen – vuorovaikutuksen laatu ja vastaus valmisteltuun briiffiin voivat olla merkki mahdollisen kumppanin ammattitaidosta.
 • Brändin suunnan määrittäminen – briiffi mahdollistaa brändin arvojen ja ominaispiirteiden tarkkaan määrittämiseen, mikä on ratkaisevaa sen jatkokehitykselle.
 • Heijastus omasta liiketoiminnasta – briiffin luomisen prosessi vaatii syvällistä analyysia nykyisistä toimista, mikä voi tuoda uusia näkökulmia ja ideoita.

Vaikutus yhteistyöhön

Tehokas yhteistyö asiakkaan ja urakoitsijan välillä on onnistuneen projektin perusta. Briiffi on tässä avainasemassa.

 • Luottamuksen rakentaminen – ammattimaisesti valmisteltu lyhyt katsaus voi osoittaa asiakkaan sitoutumisen, mikä voi rakentaa luottamusta urakoitsijaan.
 • Prosessin optimointi – yksityiskohtaiset ohjeet lyhyessä esityksessä mahdollistavat koko tiimin työskentelyn suunnitellummin ja tehokkaammin.
 • Motivaatio urakoitsijalle - selkeästi määritellyt tavoitteet ja odotukset lisäävät tiimin sitoutumista ja motivaatiota.
 • Johdonmukaisuuden ylläpitäminen - johdonmukaisuus toteutuksessa ja viestinnän yhtenäisyys ovat äärimmäisen tärkeitä, ja oikein rakennettu lyhyt katsaus on niiden perusta.

Tehokkaan lyhyen katsauksen keskeiset osat

Tehokaslyhyt katsaus määrittelee laajuuden, tavoitteet, odotukset ja inspiraatiot, luoden selkeän toimintasuunnitelman ja varmistaen näkemyksen yhtenäisyyden asiakkaan ja urakoitsijan välillä. Tässä luvussa keskitymme niihin elementteihin, jotka tulisi sisällyttää suunnitteluprosessin luotettavaksi tueksi.

Lyhyen katsauksen perustekijät

Brändin ja yrityksen tilanteen kuvaus

Tämä on perusta projektin kontekstin ymmärtämiselle. Lyhyt kuvaus yrityksen historiasta, sen missiosta, visiosta ja pääarvoista antaa suunnittelijalle paremman käsityksen brändin DNA:sta ja sen kehityssuunnasta. Tässä vaiheessa on myös syytä kuvata yrityksen nykytilanne – onko kyseessä kasvun aika, kriisi vai ehkä laajentuminen uusille markkinoille? Tällainen tieto voi merkittävästi vaikuttaa ratkaisujen valintaan.

Projektin tavoite

Projektin tavoitteen ymmärtäminen on minkä tahansa yhteistyön perusta. Tuotteen markkinoille tuomiseen, imagon uudistamiseen tai brändin näkyvyyden lisäämiseen tarvitaan erilaisia strategioita. Siksi tavoitteen tarkka määrittely auttaa asettamaan projektin oikeaan suuntaan ja lopulta räätälöimään sen asiakkaan odotusten ja tarpeiden mukaiseksi.

Kilpailu

Kilpailuanalyysi ei kata pelkästään kuvallisten näkökohtien arviointia, vaan myös laajemman liiketoimintaympäristön tarkastelua. Vaikka suunnittelija voi itsenäisesti arvioida kilpailevien brändien visuaalista vetovoimaa, asiakas antaa arvokasta tietoa myynnin tehokkuudesta, markkina-asemasta tai toimialan johtajista. Siksi on hyödyllistä sisällyttää lyhyeen katsaukseen tietoa, joka auttaa suunnittelijaa ymmärtämään koko markkinoiden kuvaa – sekä visuaalisesta että liiketoiminnallisesta näkökulmasta.

Haasteet

Haasteiden tunnistaminen antaa yritykselle tietoa niistä esteistä, joita se kohtaa menestyksen tiellä. Näitä voivat olla markkinoiden esteet, kuten vahva kilpailu tai nopeasti muuttuvat asiakasodotukset, mutta myös sisäiset haasteet, kuten epäjohdonmukainen brändikuva tai viestinnän yhtenäisyyden puute. Suunnittelijan tekeminen tietoiseksi näistä vaikeuksista auttaa paremmin räätälöimään projektin todellisiin tarpeisiin.

Katso esimerkkejä:

 • Asiakasuskollisuuden ongelma – vaikeus rakentaa kestäviä asiakassuhteita, mikä johtaa kertakauppoihin ja palaamisen puutteeseen.
 • Globalisaatioon liittyvät haasteet – uusille markkinoille laajentuminen edellyttää tarjonnan ja viestinnän mukauttamista paikallisiin odotuksiin.
 • Konversio-ongelmat – vaikka verkkosivustolla on paljon liikennettä, konversio pysyy alhaisena, mikä viittaa mahdollisiin ongelmiin UX/UI:n tai monimutkaisen ostoprosessin kanssa.
 • Huono mobiilisoveltuvuus – mobiiliteknologioiden hallitsemassa maailmassa sovellusten tai verkkosivustojen intuitiivisuus ja reagointikyky ovat ratkaisevan tärkeitä.
 • Ekologiaan liittyvät haasteet – pakkausbrändeille haasteena on suunnitella ympäristöystävällisiä pakkauksia samalla, kun ne säilyttävät houkuttelevuutensa kuluttajalle.
 • Brändin epäselvä identiteetti – brändillä on vaikeuksia viestiä sanomaansa ja arvojaan, mikä vaatii strukturoitua ja ymmärrettävää brändistrategiaa.
 • Vaikeudet markkinoilla erottumisessa – kilpaillussa ympäristössä on välttämätöntä olla ainutlaatuinen ja mieleenpainuva kuva sekä selkeä arvolupaus.
 • Aikaisempien uudelleenbrändäysten epäonnistumiset – ratkaisevaa on uuden, hyvin harkitun strategian omaksuminen, joka ottaa huomioon menneet virheet ja ohjaa brändin johdonmukaiseen ja tehokkaaseen viestintään.
 • Vaikeudet luottamuksen rakentamisessa – on tärkeää vakuuttaa asiakkaat tarjouksen aitoudesta, laadusta ja ainutlaatuisuudesta.
 • Nopea sopeutuminen muuttuviin trendeihin – On välttämätöntä seurata markkinatrendejä ja reagoida joustavasti asiakkaiden muuttuviin odotuksiin.
 • Arvojen viestiminen eri kohderyhmille – Haasteena on räätälöidä viesti eri vastaanottajasegmenttien erityispiirteiden ja tarpeiden mukaan.

Kohderyhmä

Kohdeyleisön tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta viesti ja suunnitteluesteettisyys voidaan kohdentaa tarkasti kiinnostusta ja sopivan asiakasryhmän houkuttelemiseksi.

Tässä vaiheessa on syytä harkita:

 • Demografia: ikä, sukupuoli, alkuperä, koulutus
 • Psykografia: kiinnostuksen kohteet, arvot, elämäntapa
 • Käyttäytymisdata: mitä tuotteita he ostavat, mitä mediaa he kuluttavat
 • Geolokaatio: asuinpaikka – paikallinen tai globaali markkina
 • Perhetilanne: esim. sinkku, parisuhteessa, lapsia, ilman lapsia
 • Tulotasot: osto- ja kulutuspotentiaalin ilmoittaminen
 • Kosketuspisteet brändin kanssa: asiakkaan vuorovaikutuskanavat, esim. sosiaalinen media, verkkokauppa, sähköposti, kivijalkamyymälät, offline-tapahtumat.

Loppukäyttäjän ongelmat ja tarpeet

Kyse on hänen odotuksistaan, turhautumisistaan ja toiveistaan. Jos sinulla on jo erityisiä tietoja tai tutkimuksia aiheesta, on niiden jakaminen suunnittelijan kanssa hyödyllistä. Täydellisen tiedon puuttuessa kokenut asiantuntija auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään nämä näkökohdat. Tällainen lähestymistapa takaa tehokkaampien ja kohdennetumpien ratkaisujen luomisen.

Työn laajuus

Työn laajuus on tietty luettelo elementeistä, jotka tulee suunnitella tai suorittaa osana tiettyä hanketta. Tarkasti määritelty työn laajuus mahdollistaa:

 • Väärinkäsitysten välttämisen – kiitos selkeästi määritellyn laajuuden, molemmat osapuolet tietävät odotukset.
 • Resurssien arviointi – mahdollistaa tarkemman tarvittavan budjetin, ajan ja muiden resurssien määrittelyn.
 • Aikataulu – määrittää milloin ja mitkä projektin vaiheet toteutetaan.

Laajuus voi sisältää erilaisia elementtejä, kuten logot, pakkaukset, verkkosivustot, tekstit, sovellukset tai prototyypit. Lopullinen luettelo riippuu projektin erityispiirteistä ja asiakkaan tarpeista. Selkeätyön laajuuden määrittely yhteistyön alussa poistaa epäselvyyksiä, optimoi prosessit, helpottaa budjetin hallintaa ja edistää tehokasta etenemisen seurantaa.

Budjetti ja aikataulut

Budjettiehdotuksen laatiminen antaa realistisen näkymän projektin laajuudesta ja vaikeustasosta. Tämä mahdollistaa suunnittelijan tarkemmin määrittää, mitkä työkalut ja tekniikat ovat käytettävissä annetun budjetin puitteissa. Deadlinejen ilmoittaminen taas selkeyttää ajallisia odotuksia. On tärkeää muistaa, ettei määräaikoja aseteta liian tiukasti dash; suunnittelijalla tulisi olla jonkin verran aikamarginaalia mahdollisia tarkistuksia tai odottamattomia komplikaatioita varten.

Inspiraatiot, vertailukohteet, tyylilliset mieltymykset

Inspiraatiot ovat olennainen osa briifiä, ja ne muokkaavat suoraan projektin luovaa suuntaa. Ne heijastavat paitsi omia mieltymyksiäsi, myös ohjaavat suunnittelijaa tarjoamalla erityisiä tyylillisiä ja luovia suuntaviivoja. Inspiraatiot voivat tulla erilaisista lähteistä: kilpailevista brändeistä, nykyisistä suunnittelutrendeistä, kulttuurista tai luonnosta.Inspiraatiot ovat keskeisiä vertailupisteitäsuunnitteluprosessissa.

Lisäksi on myös syytä mainitavertailukohteet, jotka ovat esimerkkejä parhaista käytännöistä alalla. Vertailuanalyysi on markkinajohtajien suorituksen analyysi, joka mahdollistaa oman aseman arvioinnin suhteessa parhaisiin. Esittelemällä tiettyjä projekteja tai brändejä, joita pidetään laatustandardeina, voit asettaa toivotun suunnan.

Tyylillisten mieltymysten yhteydessä on tärkeää tarkasti kuvata sekä mitä pidät että mitä haluat välttää.Antipatternien määrittelyon ratkaisevaa, koska se estää suunnittelijaa tahattomasti soveltamasta sopimattomia ratkaisuja, mikä voi pidentää luovaa prosessia ja lisätä projektin tarkistusten tarvetta.

Muistamukauttaa ilmoitetut inspiraatiot projektin todellisuuteen, sekä taloudellisten että teknologisten mahdollisuuksiesi suhteen. Näiden seikkojen huomiotta jättäminen voi johtaa väärinkäsityksiin ja täyttämättömiin odotuksiin.

Eroja uuden brändin ja uudelleenbrändäyksen välillä

Briifiä valmisteltaessa on hyvä ymmärtää, ettäprosessi uuden brändin ja uudelleenbrändäyksen osaltaeroaa huomattavasti. Tässä on joitakin keskeisiä eroja:

Uusi brändi

 • Tavoitteet ja visio dash; uuden brändin luomisessa on tärkeää selkeästi määrittää sen tehtävä ja visio. Mitä haluat saavuttaa? Mitä arvoja yrityksesi tarjoaa ja miten haluat sen näyttäytyvän yleisölle?
 • Markkina ja kilpailu dash; uutena brändinä sinulla ei vielä ole vakiintunutta asemaa kilpailijoiden keskuudessa. Haasteesi on löytää markkinoilta aukkoja ja nichejä ja määrittää suunta, joka erottaa sinut ja voittaa yleisön luottamuksen.
 • Visuaaliset ja suunnitteluelementit dash; on tärkeää yhdistää houkutteleva muotoilu selkeän viestin kanssa. Mieti, miten värit, typografia ja grafiikka yhdistetään brändisi viestiin, jotta siitä tulee tunnistettava ja erottuva kilpailijoiden joukossa.

Uusille brändeille prioriteetti onvahva aloitus markkinoilla. Tämän saavuttamiseksi on varmistettava visuaalisen viestinnän aitous, ainutlaatuisuus ja johdonmukaisuus. Riski piilee kilpailijoiden jäljittelemisessä ja perusteellisen markkina- ja yleisöanalyysin aliarvioimisessa.

Uudelleenbrändäys

 • Brändin historia dash; on olennaista ymmärtää syvällisesti, miten brändiä on tähän asti koettu, mitkä sen kuvaan liittyvät elementit ovat olleet vahvuuksia ja mitkä tapahtumat tai päätökset ovat vaikuttaneet sen nykyiseen kuvaan.
 • Säilytettävät elementit - uudelleenbrändäysprosessissa on tärkeää tunnistaa ja säilyttää ne brändielementit, jotka ovat vahvuuksia ja korkealle arvostettuja yleisön keskuudessa. Säilyttämällä nämä elementit suojaat brändin jo saavuttamaa arvoa.
 • Muutosten suunta– Uudelleenbrändäyksen laajuuden valinta – olipa se hienovarainen evoluutio tai täydellinen muodonmuutos – riippuu perusteellisesta markkinatarpeiden analyysistä ja brändin tavoitteista yleisön odotusten valossa.

Uudelleenbrändäykseen liittyyhaaste säilyttää brändin ydin samalla kun tehdään merkittäviä muutoksia. On olemassa riski menettää brändin erottavat piirteet, mikä saattaa hämmentää nykyisiä asiakkaita. Siksi on olennaista ymmärtää syvällisesti brändin historiaa ja taitavasti yhdistää sen keskeiset arvot moderniin ilmeeseen.

Yleisimmät sudenkuopat ja virheet briiffin valmistelussa

Liian yleistä tietoa

Epäselvä tailiian yleinen tieto briifissä voi johtaa epäselvyyksiin projektin laajuuden ja vaatimustesi tulkinnan suhteen. Tästä seurauksena suunnittelutiimi ei välttämättä saavuta tehtävän tavoitteita, mikä voi johtaa projektin uudelleenkäynnistämiseen eri tiimin kanssa.

Liian monen päätöksentekijän osallistuminen

Liian monen henkilön ottaminen mukaan päätöksentekoprosessiin voi johtaa erimielisyyksiin ja yhtenäisen vision puutteeseen. Jotta projekti säilyttäisi johdonmukaisuuden ja selkeän suunnan, on tärkeää nimetä yksi, korkeintaan kaksi henkilöä edustamaan yrityksen kantaa ja tekemään keskeiset päätökset.

Joustavuuden ja luovuuden avoimuuden puute

Vaikka hyvin valmisteltu briiffi on erittäin tärkeä, on syytä jättää suunnittelijalle tilaa luovuudelle. Liian rajoittavat ohjeet voivat rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan ja vaikuttaa projektin lopputulokseen.

Briiffin merkityksen laiminlyönti

Briiffin huolellisen valmistelun merkityksen laiminlyönti johtaa lukuisiin komplikaatioihin projektin toteutuksen aikana. Tämän askeleen ohittaminen, sen vähentäminen rutiinitehtäväksi tai sen luomiseen varatun ajan lyhentäminen johtaa keskeneräiseen ja epätarkkaan asiakirjaan. Tällainen lähestymistapa pakottaa projektitiimit lisäkokoontumisiin, epäselvyyksien selventämiseen ja korjausten tekemiseen. Tuloksena on viivästyneet aikataulut, lisääntyvät kustannukset ja väärinkäsitysten riski asiakkaan tarkkojen odotusten suhteen. Näiden sudenkuoppien välttämiseksi on olennaista nähdä briiffi tehokkaan yhteistyön perustana ja projektin onnistumisen takuuna.

Inspiraation ongelma

Sellaisen inspiraation valitseminen, joka ei liity brändiisi tai kohderyhmään, voi johtaa ainutlaatuisuuden menettämiseen ja viestinnän tehottomuuteen kohderyhmän kanssa. Henkilökohtaisten mieltymysten tai kilpailijoiden kopioinnin sijaan kannattaa etsiä inspiraatioita, jotka aidostiheijastavat brändisi luonnettaja puhuttelevat kohderyhmääsi.

Keskeisen tiedon ohittaminen

Tärkeän tiedon, kuten kohderyhmän tarkan kuvauksen, markkinoiden erityispiirteiden syvemmän ymmärtämisen tai konkreettisten liiketoimintaodotusten ohittaminen voi johtaa vakaviin epätarkkuuksiin toteutuksessa. Ilman näitä tietoja toimeksisaaja ei ehkä näe täydellistä kuvaa, mikä lisää riskiä, että projekti ei täytä odotuksiasi ja vaatii kalliita muutoksia tai konseptin miettimistä uudelleen alusta alkaen.

Konsultointien laiminlyönti suunnittelijan kanssa

Monet yritykset tekevät virheen, etteivät konsultoi potentiaalisten suunnittelijoiden kanssa. Kokemuksensa ansiosta suunnittelija pystyy kertomaan, mikä tieto on ratkaisevan tärkeää ja mikä on määriteltävä. Jos kohtaatkysymyksiä tiedoissa, jotka vaikuttavat epäselviltätai et ole varma, miten vastata, kannattaa keskustella asiasta suunnittelijan kanssa sen sijaan, että jättäisi ne vastaamatta.

Epäselvyys prioriteeteista

Eri projektikomponenttien tärkeyden määrittelemättä jättäminen voi aiheuttaa sen, että projektitiimi keskittyy vähemmän tärkeisiin tehtäviin. Tämän virheen välttämiseksi on välttämätöntä tarkasti osoittaa, mitkä näkökohdat ovat kriittisiä ja mitkä voivat odottaa. Tällainen hierarkia mahdollistaa keskittymisen tärkeimpiin tavoitteisiin ja projektin toimittamisen asiakasodotusten mukaisesti.

Virheet, kuten liian yleiset tiedot tai keskeisten yksityiskohtien jättäminen pois, voivat johtaa epäselvyyksiin ja odotusten väärinkäsityksiin. Liian monien päätöksentekijöiden osallistuminen johtaa yhtenäisen vision puuttumiseen, ja liialliset rajoitukset rajoittavat suunnittelijan luovuutta. Tiedonannon roolin aliarvioiminen tai urakoitsijan kanssa neuvottelematta jättäminen ovat yleisiä virheitä, jotka johtavat tarpeettomiin komplikaatioihin ja pidentävät projektin toteutusta.

Seuraamukset hyvän tiedonannon laiminlyönnistä

Ensivaikutelmaa ei voi tehdä toistamiseen, yhtä lailla kuin projektin alkuvaiheessa ei ole tilaa virheille. Yhteistyöhön valmistautuminen on enemmän kuin vain toiveiden ja odotusten listaamista; se on perusta, jolle koko projekti rakennetaan. Tämän vaiheen laiminlyönti voi johtaa moniin seuraamuksiin, jotka vaikuttavat paitsi projektiin myös yrityksen yleiseen menestykseen. Mitä virheellisen tiedonannon seuraukset voivat olla? Katsotaanpa tarkemmin.

1. Projektin toteutuksen viivästyminen

Epäselvä tai puutteellinen tieto tiedonannossa voi johtaa lukuisiin tarkistuksiin, muutoksiin ja keskusteluihin. Tämä ei ainoastaan pidennä projektin toteutusaikaa, vaan myös tarkoittaa, että henkilöresursseja käytetään tehottomammin. Tiimit käyttävät aikaa epäselvyyksien selvittämiseen luomisen sijaan.

2. Lisäkustannukset

Epäselvä tiedonanto voi tuottaa kustannuksia, jotka eivät ehkä näy aluksi, mutta voivat kasvaa merkittäviksi ajan myötä. Tarkistukset, lisäkokoukset ja jopa tarpeellisuus palata projektin aiempiin vaiheisiin voivat merkittävästi vaikuttaa budjettiin. Tämän seurauksena projekti voi ylittää suunnitellut kulut.

3. Tyytymättömyys lopputulokseen

Kun tiedonanto ei tarkasti heijasta asiakkaan visiota ja odotuksia, lopputulos voi poiketa alkusuunnitelmista. Tämä voi johtaa asiakastyytymättömyyteen ja tarpeeseen toteuttaa muutoksia työn valmistumisen jälkeen.

4. Liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamatta jättäminen

Minkä tahansa projektin tärkein tavoite on saavuttaa määritellyt liiketoimintatulokset. Valitettavasti, jos tiedonanto ei ole hyvin valmisteltu, projekti ei ehkä täytä näitä odotuksia. Tuloksena kaikki projektiin kohdennetut ponnistelut ja resurssit voidaan käyttää väärin.

5. Epäjohdonmukaisuus yrityksen imagon ja markkinaodotusten kanssa

Jos tiedotepyyntö ei sisällä tarkkoja tietoja yrityksen luonteesta, arvoista ja odotuksista, lopullinen projekti ei välttämättä ole yhdenmukainen brändin imagon kanssa. Tämä voi vaikuttaa siihen, miten kohderyhmä sen havaitsee, mutta myös hankaloittaa brändin tunnistusta markkinoilla ja sen asemaa kilpailijoiden keskuudessa. Lopulta tämä voi johtaa siihen, että aiottuja liiketoimintatavoitteita ei saavuteta ja investointeja menetetään.

Miten suunnittelija voi auttaa sinua?

Jos et ole varma, kuinka luoda oikea dokumentti, kokenut suunnittelija voi tuoda paljon arvoa tähän prosessiin.

Konsultointi

Ennen yhteistyön aloittamista kannattaa käydä alustava keskustelu, joka antaa molemmille osapuolille mahdollisuuden ymmärtää odotukset, tavoitteet ja projektin laajuus. Suunnittelija voi sitten esittää tiettyjä kysymyksiä, jotka auttavat määrittelemään tiedotepyyntön tärkeät näkökohdat.

Erityiset työpajat

Työpajojen järjestäminen mahdollistaa syvemmän ymmärryksen asiakkaan tarpeista ja visiosta, erityisesti erittäin suurten projektien osalta tämä vaihtoehto kannattaa harkita. Tämä palvelu tuo mukanaan lisäkustannuksia, mutta sen arvo onnistuneesti toteutetun projektin yhteydessä on korvaamaton.

Tietojen keräämisen työkalut

On tärkeää varmistaa, että suunnittelijalla on asianmukaiset pätevyydet ja kokemus tutkimustyökalujen luomisessa. Jos näin on, he voivat auttaa oikeiden kyselyjen, lomakkeiden tai haastattelujenrakentamisessa. Jos kuitenkin tarvitset kehittyneitä tutkimuspalveluita eikä valitulla suunnittelijalla ole tarvittavia taitoja, harkitse tämän alan asiantuntijoiden palveluiden käyttöä.

Dokumentin yhteinen täydentäminen

Jotkut asiakkaat saattavat epäillä tiedotepyynnön laajuutta ja sisältöä. Tällöin kannattaa sopia suunnittelijan kanssa dokumentin täydentämisestä yhdessä, mieluiten tapaamisen tai puhelinkeskustelun aikana. Tällainen tiedotepyyntö tulisi aina vahvistaa sähköpostitse kirjallisesti, jotta molemmat osapuolet ovat varmoja siitä, että heillä on yhtenevät tiedot.

Odotukset toimitettavista materiaaleista

Suunnittelijan tulisi selkeästi määritellä, mitkä asiakkaan materiaalit ovat välttämättömiä projektin toteuttamiseksi. Olivatpa ne logoja, tekstejä, valokuvia tai muita erityisiä elementtejä - selkeä viestintä tässä asiassa auttaa välttämään väärinkäsityksiä ja viivästyksiä.

Miten tunnistaa asiantuntijat tiedotepyyntön perusteella?

Tiedotepyyntö ei ole vain dokumentti suunnittelijalle, vaan myös työkalu, joka voi auttaa asiakasta arvioimaan suunnittelustudion pätevyyttä ja ammattitaitoa. Tässä on joitakin kriteerejä, joita kannattaa harkita.

Tapa, jolla suunnittelijat esittävät kysymyksiä

Ammattitaitoinen suunnittelustudio pystyy esittämään selkeitä, tarkoituksellisia kysymyksiä, jotka osoittavat ymmärryksen projektista ja asiakkaan toimialasta. Kysymysten muotoilu ja tietojen kerääminen todistavat kokemusta ja sitoutunutta lähestymistapaa asiakkaaseen.

Joustavuus ja avoimuus ehdotuksille

Hyvä suunnittelutiimi on avoin ehdotuksille ja kommenteille säilyttäen samalla luottamuksen omiin pätevyyksiinsä. Kykysopeutua joustavasti asiakkaan tarpeisiinon tärkeä ammattilaisuuden merkki.

Konsultointi ja mahdollisten ongelmien osoittaminen

Kokenut suunnittelustudioei rajoitu pelkästään asetettujen tehtävien suorittamiseen. Se voi myös antaa neuvoja, osoittaa mahdollisia ongelmia ja ehdottaa vaihtoehtoja. Lisäksi tällaiset suunnittelijat osoittavat usein aloitekykyä ehdottaen asiakkaalle lisäarvoisia ratkaisuja.

Liiketoiminnan tavoitteiden ymmärtäminen ja tulkitseminen

Taitava suunnittelija analysoi perusteellisesti briifissä olevan tiedon määritelläkseen ja ymmärtääkseen asiakkaan liiketoiminnan tavoitteet selkeästi. Näiden tavoitteiden perusteella hän ehdottaa strategioita ja ratkaisuja niiden saavuttamiseksi. Pelkän tavoitteiden ymmärtämisen lisäksi tällainenluova kumppaniosaa myös ehdottaa muutoksia tai lisätoimenpiteitä, jotka tuottavat parempia tuloksia.

Tarkkuus viestinnässä

Viestintä on avain tehokkaaseen yhteistyöhön. Ammattimainen suunnittelustudio tarjoaabriiffin, joka poistaa tarpeettomat yksityiskohdat ja välttää epäselvyydet.Se varmistaa, että kaikki tiedot esitetään ymmärrettävällä tavalla ja vältetään liiallinen alan jargonia.

Reagointi annettujen materiaalien aukkoihin

Jopa parhaiten valmistellussa briifissä voi olla tiettyjä tiedonaukkoja. Ammattimainen suunnittelustudio osaa tunnistaa nämä aukot ja pyrkii täyttämään ne. Olipa kyseessä lisäkysymysten esittäminen tai tapaamisen ehdottaminen perusteellista analyysiä ja neuvottelua varten – vastuulliset suunnittelijat valitsevat kattavan lähestymistavan, jotta lopullinen projekti vastaisi asiakkaan odotuksia.

Milloin NDA kannattaa allekirjoittaa?

Projektibriiffi sisältää usein tärkeitä tietoja projektiin, yritysstrategiaan, asiakastietoihin tai markkinointisuunnitelmiin liittyen. Tämän vuoksi monissa tapauksissa on tärkeää varmistaa, että nämä tiedot eivät vuoda kolmansille osapuolille. Tässä NDA, eli salassapitosopimus, on hyödyllinen suojattaessa tietoja luvattomalta käytöltä ja hyödyntämiseltä.

Milloin allekirjoittaminen on kannattavaa?

 1. Ainutlaatuiset ideat ja konseptit – jos briiffi sisältää alkuperäisiä ideoita, jotka ovat elintärkeitä projektisi tai yrityksesi menestykselle.
 2. Arkaluonteiset tiedot – jos dokumentti sisältää arkaluonteisia tietoja, kuten taloustietoja, asiakastietoja tai ainutlaatuisia markkinointistrategioita.
 3. Kilpailullinen tieto – jos briiffissä olevia tietoja voisi käyttää kilpailuetuasi vastaan.
 4. Liikesalaisuudet – jos briiffisi sisältää tietoja, jotka katsotaan yrityksesi liikesalaisuudeksi – kuten reseptejä, algoritmeja, tuotantomenetelmiä.
 5. Asiakastiedot – jos suunnittelet antavasi suunnittelijalle tietoja, jotka ovat laillisesti suojattuja (esimerkiksi GDPR:n mukaan Euroopassa).

Milloin se saattaa olla tarpeeton?

 1. Yleinen tieto – jos briiffi sisältää vain yleistä tietoa projektista, joka on laajasti julkisesti saatavilla, NDA on todennäköisesti tarpeeton.
 2. Pienen projektin laajuus – pienissä, lyhytaikaisissa projekteissa, jotka eivät sisällä keskeisiä liiketoimintatietoja, NDA:n allekirjoittaminen voi olla liiallista.
 3. Tunnettu yhteistyö – jos toimit yhteistyössä toimittajan tai urakoitsijan kanssa, jonka kanssa sinulla on pitkäaikainen ja luotettu suhde, NDA voi olla vähemmän merkittävä.
 4. Esittävä vaihe – jos tämä on neuvottelujen alkuvaihe ja et vielä välitä tarkkoja tietoja, NDA:n allekirjoittaminen ei ole tarpeen. Voit siirtyä siihen seuraavassa vaiheessa, kun keskustelut etenevät.
 5. Julkisesti saatavilla oleva tieto – jos suurin osa briiffin tiedoista on jo julkisesti saatavilla eikä ole liikesalaisuus, NDA on tarpeeton.
 6. Anna toiselle osapuolelle – jos mahdollisella urakoitsijalla on varauksia NDA:n allekirjoittamisesta ja pidät tietovuodon riskiä pienenä, voit jättää sopimuksen tekemättä. Tietenkin tällainen päätös tulee harkita huolellisesti.
 7. Kustannukset ja aika – lainopillinen prosessi, joka liittyy NDA:n valmisteluun, neuvotteluihin ja täytäntöönpanoon, voi olla aikaa vievää ja kallista. Jos projekti on pieni eikä vaadi erityistä suojaa, NDA:han käytetty aika ja rahat saattavat olla paremmin käytetty muualla.

NDA:n allekirjoittamisen seuraukset

 1. Muodollisuuksien pidentäminen – ennen varsinaisen yhteistyön aloittamista on käytävä läpi neuvottelujen ja sopimuksen allekirjoittamisen vaihe, mikä voi viivästyttää projektin aloittamista.
 2. Rajoitukset suunnittelijalle – salassapitosopimus saattaa aiheuttaa sen, että suunnittelija kokee olevansa rajoitettu jakamaan ideoitaan tiimin kanssa tai hyödyntämään ulkoisia konsultointeja.
 3. Oikeudelliset seuraukset – NDA:n ehtojen rikkominen voi johtaa oikeudellisiin seurauksiin, mikä estää molempia osapuolia rikkomasta sopimusta.

Analysoi NDA:n sisältö perusteellisesti varmistaaksesi, että kaikki keskeiset näkökohdat on suojattu riittävästi ja että molemmat osapuolet ymmärtävät sopimuksen rikkomisen laajuuden ja seuraukset. Joissakin tapauksissa on suositeltavaa hakea apua immateriaalioikeuksiin tai sopimusoikeuteen erikoistuneelta asianajajalta.

Yhteenveto

1. Hyvän toimeksiannon edut

Se toimii projektin ohjeena. Se selkeyttää tavoitteita ja odotuksia, minimoi väärinkäsitysten riskit ja auttaa saavuttamaan suunnitellun lopputuloksen. Se edistää tehokasta viestintää asiakkaan ja projektiryhmän välillä, poistamalla mahdollisia esteitä ja pullonkauloja. Se säästää aikaa ja rahaa keskittyen projektin keskeisiin näkökohtiin.

2. Briefin erot uuden brändin ja rebrändäyksen osalta

Brändin luominen alusta asti eroaa rebrändäystyöstä. Kumpikin näistä prosesseista vaatii yksilöllisen lähestymistavan ja erityisten tarpeiden ja odotusten ymmärtämisen. Uuden brändin tapauksessa on tärkeää kuvata sen liiketoimintatavoitteet ja visio, tunnistaa markkinaraot ja johtajat sekä määritellä, kuinka visuaaliset elementit erottavat brändin ja vaikuttavat sen tunnistettavuuteen alusta alkaen.

Rebrändäystä harkitsevien yritysten tulisi puolestaan kuvata brändin historia tavalla, joka auttaa suunnittelijoita ymmärtämään perusteellisesti sen lähtötilanteen, mahdollisuudet ja vaikeudet. On tarpeen määritellä mitkä kuvan osat säilytetään, koska ne muodostavat brändin perustan, ja mitkä osat tulisi muuttaa ja millä tavalla.

3. Briefin avainelementit

Tehokkaasta briefistä ei saa puuttua keskeisiä osia, koska jokainen niistä vaikuttaa projektin lopulliseen muotoon. Nämä ovat yleensä: brändin ja yrityksen tilanteen kuvaus, kilpailuanalyysi, projektin tavoitteet, haasteet ja vaikeudet, kohderyhmän ominaisuudet, työn laajuus, budjetti ja aikataulut, inspiraatiot ja vertailukohteet.

4. Yleisimmät sudenkuopat ja virheet

Epätäydellinen tai epäselvä brief voi johtaa virheisiin ja väärinymmärryksiin. On tärkeää ymmärtää mahdolliset sudenkuopat, kuten tarkkojen ohjeiden puute, avainolettamusten määrittelemättä jättäminen, liian monen henkilön osallistuminen asiakirjan laatimiseen, selkeiden prioriteettien puuttuminen tai inspiraatioiden sovittamattomuus yrityksen todelliseen tilanteeseen ja kykyihin.

5. Huonon briefin valmistelun seuraukset

Yksityiskohtien puute briefissä voi johtaa viivästyksiin, lisäkustannuksiin, tyytymättömyyteen työn tuloksiin, brändin imagon epäjohdonmukaisuuteen tai projektin liiketoimintatavoitteiden saavuttamatta jäämiseen. Vältäksesi ei-toivottuja seurauksia, on syytä sijoittaa aikaa sen huolelliseen valmisteluun.

6. Miten suunnittelija voi auttaa sinua?

Ammattilainen suunnittelija ei ole pelkästään tehtävän suorittaja, vaan ennen kaikkea hyvä neuvonantaja. Heidän kokemuksensa voi olla korvaamatonta keskusteluissa, erityisesti teknisissä tai tyylillisissä kysymyksissä. He voivat tarjota konsultointeja, erityisten työpajojen valmistelua, omistettujen tutkimusvälineiden suunnittelua, joka laajentaa tietoa asiakkaista, tai tukea esimerkiksi täyttämällä asiakirja yhdessä.

Suunnittelunbriefausvaihe itsessään voi olla hyödyllinen suunnittelijan ammattitaidon arvioinnissa. Aktiivinen tuki, sitoutuminen ja kommunikointitaidot ovat vain joitakin merkkejä kokeneesta kumppanista.

7. Milloin kannattaa allekirjoittaa salassapitosopimus?

Tietyissä projekteissa, erityisesti niissä, jotka sisältävät arkaluontoisia tietoja, kannattaa harkita salassapitosopimuksen allekirjoittamista. Se suojaa molempia osapuolia tietojen luvattomalta luovutukselta. Harkitse tätä, jos ideasi ovat ainutlaatuisia, brief sisältää kilpailevaa tietoa, arkaluontoisia tietoja, asiakastietoja tai tietoja, jotka katsotaan liikesalaisuuksiksi.

Yhteenveto

Kiitos, että käytit aikaa oppaamme läpi käymiseen. Toivomme, että se on auttanut sinua ymmärtämään hyvien briefejen luomisen keskeiset näkökohdat ja kiinnittänyt huomiota mahdollisiin ongelmiin ja haasteisiin.

Jos suunnittelet brändäysprojektiasi, meillä on jotain, joka voisi kiinnostaa sinua. Ota meihin yhteyttä, jalähetämme sinulle erityisen brief-pohjanjoka auttaa sinua järjestämään kaikki projektisi keskeiset tiedot nopeasti ja tehokkaasti. Jos sinulla on kysyttävää tai epäselvyyksiä, olemme täällä sinua varten.

Kiinnostaako yhteistyö ja haluatko saada brief-pohjaamme?

Ota yhteyttä