Oppaat

Kuinka hoitaa brändikirjaa? Tietoa auditoinneista ja päivityksistä

 • Ikoni Holy Studio
  Holy Studio
 • 10/11/2023
 • 11 minuuttia lukemista
Jaa artikkeli
Ilustracja lupy i stron z brandbooka

Brändikirja on dynaaminen asiakirja, joka kehittyy yrityksen kehityksen ja muuttuvan markkinaympäristön mukana. Siksi säännölliset auditoinnit ja päivitykset ovat keskeisiä elementtejä sen merkityksellisyyden ja hyödyllisyyden ylläpitämiseksi. On tärkeää ymmärtäämiksi ja miten hoitaa brändikirjaajotta se aina toimii vankanatyökaluna brändin johdonmukaisuuden rakentamiseen.

Tästä oppaasta opit:

 • Kuinka usein auditoinnit tulisi suorittaa ja mitkä ovat sopivia konteksteja tälle
 • Kuinka valmistautua brändikirjan auditointiin
 • Mitkä brändäyselementit vaativat säännöllistä analyysia
 • Kuinka kerätä dataa auditointia varten
 • Kuinka auditoinnin tulokset voivat vaikuttaa liiketoimintatilanteeseesi

Milloin brändikirjan auditointi pitäisi suorittaa?

Jokainen yrittäjä kohtaa uusia haasteita ja niihin liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Samoin brändäyksessä, joka tarvitsee sopeutua markkinadynamiikkaan. Ajan myötä ohjeet brändikuvan suhteen saattavat vaatia päivityksiä tuoreutensa ja tehokkuutensa säilyttämiseksi. Tässä artikkelissa ehdotammemilloin brändikirjan auditointi on syytä suorittaa ja mitä hyötyjä se tuo. Auditointi on aiheellista seuraavissa tilanteissa:

1. Kun sitä ei ole päivitetty pitkään aikaan

Jos markkinaympäristö muuttuu jatkuvasti ja brändikirjasi pysyy samana pitkän aikaa, se on selkeä merkki toimille. Nopean kilpailullisen kehityksen, muuttuvien trendien ja sosiaalisen median vahvistuvan läsnäolon aikakaudella, brändikirjan päivittämisen laiminlyönti voi vaikuttaa negatiivisesti brändisi tehokkuuteen. Siksi kannattaa harkita brändiauditoinnin suorittamista nyt, jotta se voidaan mukauttaa nykyisiin haasteisiin ja vahvistaa sen tehokkuutta.

2. Ennen uudelleenbrändäystä

Jos suunnittelet muutosta brändikuvassa, suunnittele auditointi paitsi tavoitteiden tai markkinointitoimien, myös brändäyksen osalta. Brändikirjan auditointi on hyvä tilaisuus tarkistaa, mitkä brändin osat ovat edelleen tehokkaita ja säilyttämisen arvoisia, ja mitkä vaativat muutosta.

3. Keskeisissä liiketoiminnan hetkinä

Brändiauditointi voi olla erityisen tärkeää yrityksen toiminnan keskeisissä hetkinä. Esimerkiksi silloin, kun se kirjaa merkittävää kasvua, suunnittelee uusia markkinointitoimia, ennen sijoittajien mukaanottoa, toisen yrityksen hankinnan jälkeen tai uuden tuotelinjan käyttöönottamisen yhteydessä. On syytä tarkastella, heijastaako nykyinen brändäys uutta liiketoimintastrategiaa.

4. Laajentumisen jälkeen uusille markkinoille

Jos suunnittelet toiminnan laajentamista uusille markkinoille, on hyvä tarkistaa, onko brändisi valmis kulttuurisiin eroihin ja paikallisiin mieltymyksiin liittyviin haasteisiin. Auditointi voi auttaa mukauttamaan brändikirjaa uusiin olosuhteisiin.

5. Markkinointikampanjoiden tehokkuuden arvioinnin jälkeen

Josmainoskampanjasi eivät tuota odotettuja tuloksia, brändiauditointi voi auttaa selvittämään, onko ongelma riittämättömissä ohjeissa brändikirjassa tai brändäyksen heikkouksissa, ja mahdollisesti mukauttamaan niitä markkinointistrategiaan.

Seuraavaksi siirrymme tarkkoihin toimenpiteisiin, jotka mahdollistavat brändisi tilan tarkan arvioinnin ja asianmukaisten toimien toteuttamisen. Seuraava luku on omistettu käytännön vaiheille ja käytännön vinkkien antamiselle brändikirjan auditoinnin suorittamiseksi.

Vaiheet brändikirjan auditointiin

Brändikirjan auditointi ja sen päivitys on monimutkainen prosessi, joka voidaan jakaa tiettyihin vaiheisiin, mikä helpottaa sen aikatauluttamista.

Datan kerääminen

Ilman tarkkaa ja ajantasaista tietoa brändisi nykytilasta on vaikea arvioida, mitä on päivitettävä tai parannettava. Tämän vaiheen suorittaminen tehokkaasti voidaan jakaa useisiin pienempiin osiin:

Nykyisen brändikirjan tarkistus

Tutustu kaikkiin asiakirjan sisältämiin elementteihin. Näin saat selkeän kuvan siitä, miten brändisi esitellään tällä hetkellä ja mitkä elementit siihen sisältyvät. Voit myös arvioida, onko asiakirjassa kuvattuja sääntöjä noudatettu.

Palautteen kerääminen

Kerää mielipiteitä asiakkailta, työntekijöiltä ja liikekumppaneiltabrändistäsi. Tämä voidaan tehdä epämuodollisilla keskusteluilla, mielipidetutkimuksilla (kyselyt, haastattelut, fokusryhmät) ja analysoimalla palautetta ja kommentteja sosiaalisessa mediassa. Määritä, miten brändisi koetaan ulkoisesti ja onko sen kuva brändikirjan mukainen.

Markkinointimateriaalien tarkastus

Brändin tehokkaan tunnistettavuuden varmistamiseksi sen on oltava yhtenäinen eri medioissa. Kattava analyysi mainonta- ja markkinointimateriaaleista mahdollistaa epäjohdonmukaisuuksien tunnistamisen ja sovellettujen ohjeiden toimivuuden varmistamisen. Tässä ovat keskeiset toimenpiteet:

 1. Painettujen materiaalien analysointi– Tarkista esitteet, lehdykät, käyntikortit ja muut mainosmateriaalit. Tarkista, käytetäänkö oikeita värejä ja niiden toistaminen painetussa materiaalissa, onko logo oikein sijoitettu ja onko sisältö brändin viestintätyylin mukaista.
 2. Verkkosivuston arviointi - Tärkeää on ymmärtää, miten käyttäjä kokee sisällön ja toiminnot. Onko navigointi intuitiivinen? Onko suunnittelu brändikirjan ohjeiden mukaista, mukaan lukien värimaailma, typografia ja grafiikat? Tekstien on oltava luettavia ja sovitettu eri laitteille. Samalla sivuston tulisi vastata brändisi erityistarpeisiin ja tarjota ainutlaatuista arvoa kohdeyleisöllesi.
 3. Sosiaalisen median kampanjoiden arviointi - Julkaisut, grafiikat ja videot tulisi heijastaa brändikuvastoa. Analysoi, ovatko sisällöt brändiviestin mukaisia, luettavia ja kohderyhmän mieltymysten mukaan sovitettuja. Varmista, että visuaaliset elementit vastaavat brändikirjan värejä ja typografiaa. Tarkista myös, ovatko kampanjat ajan tasalla suhteessa trendeihin ja uusiin ominaisuuksiin sosiaalisen median sovelluksissa tarjoten samalla kuvan johdonmukaisuuden.

Brändin visuaalisten elementtien tekninen arviointi

Varmistaaksesi brändisi johdonmukaisen esittämisen eri alustoilla ja medioissa on tärkeää suorittaa tekninen tarkistus:

Värit

Tarkista, mitenbrändin väripaletti näyttäytyy eri medioissa, erityisesti verkkosivustolla verrattuna painettuihin materiaaleihin, käyttäen laitteita värien testaamiseen.

Logo

Arvioi logon laatu eri tiedostomuodoissa ja varmista, että se on optimaalisesti suunniteltu eri käyttötarkoituksiin – suurista tulosteista pikkukuviin sosiaalisessa mediassa. On tärkeää, että logo on luettava ja helposti tunnistettavissa koosta riippumatta.

Typografia

Analysoi brändisi typografiaa johdonmukaisuuden, kirjasinten välisten etäisyyksien ja monenlaisten käyttäjien saavutettavuuden kannalta. Tarkista, onko teksti luettavissa eri laitteilla, erityisesti suuritarkkuuksisilla näytöillä. Lisäksi kiinnitä huomiota, kuvastavatko valitut fontit edelleen brändin nykyisiä arvoja ja persoonallisuutta ja ovatko ne edelleen houkuttelevia kohdeyleisölle.

Avainvisuaali

Tutki käytettyjen kuvien, ikonien ja kuvien laatua ja tarkkuuttaVarmista, että ne on optimoitu eri alustoille ja formaateille ja että ne heijastavat nykyaikaisia suunnittelutrendejä. Tarkista, onko brändin visuaalinen esitys edelleen yhtenäinen sen kuvana ja onko se pysynyt ajan tasalla tai tarkoituksenmukaisena kohderyhmäsi muuttuvien odotusten valossa.

Muistamista varten

Tehokas brändikirjan auditointi vaatii nykyisen asiakirjan tarkastelun, asiakkaiden ja työntekijöiden palautteen keräämisen sekä markkinointimateriaalien ja brändin teknisten visuaalisten elementtien perusteellisen analyysin.

Trendien ja markkinamuutosten analysointi

Analysoi alan trendejä, asiakaspreferenssejä, muutoksia kilpailussa ja muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa brändiin. Tunnista alueet, jotka saattavat vaatia päivityksiä brändäyksessäsi.

Markkinakontekstin määrittely

Harkitse, onko brändikirjassa esitetty markkinakuva edelleen paikkansapitävä. Onko brändi laajentanut läsnäoloaan uusille alueille tai markkinasegmenteille? Heijastavatko ominaiset värit, muodot, ikonit tai valokuvatmarkkinasi todellisia trendejä ja odotuksia?? Saattaa olla uusia symboleja tai visuaalisia motiiveja, jotka ovat saavuttaneet suosiota kohderyhmässäsi. Arvioi, tarvitsevatko brändäysohjeesi päivitystä heijastaakseen paremmin markkinoidesi dynamiikkaa ja erityispiirteitä.

Asiakkaan ymmärtäminen

Päivitäasiakasprofiiliasikäyttämällä uusimpia tietoja ja tutkimuksia. Tarkista, vastaavatko kohderyhmäsi ominaisuudet brändikirjassa nykytilannetta. Oletko huomannut uusia odotuksia brändiviestinnän alalla, jotka tulisi heijastaa ohjeissa?

Suunnittelu- ja brändäystrendit

Opi, mitkä ovat nykyiset suunnittelutrendit ja harkitse, kuinka ne voivat vaikuttaa brändisi visuaaliseen puoleen. Onko visuaalinen identiteettisi, verkkosivustosi ja mainosmateriaalisi ajan tasalla? Vastaako brändikirjassa kuvattu viestinnän sävy ja tyyli nykyisiä standardeja ja asiakasodotuksia?

Uudet teknologiat ja alustat

Arvioi brändi-imagosi mukautusta uusiin medioihin. Sisältääkö brändikirja ohjeita uusille alustoille tai teknologioille? Jos ei, onko tarpeen lisätä niitä?

Säädökset ja alan standardit

Varmista, että brändikirjan ohjeet noudattavat uusimpia säädöksiä mainontaan, henkilötietojen suojaan tai muihin alaasi liittyviin seikkoihin liittyen.

Kilpailijoihin suhteutetun aseman arviointi

Muista, että kilpailijoiden analysointi ei tarkoita muiden matkimista vaan omien vahvuuksien ymmärtämistä, parannuskohteiden tunnistamista ja tämän tiedon käyttämistä vahvemman ja kilpailukykyisemmän brändin rakentamiseen..

Brändisi käsitys

Suorita mielipidekysely, jotta tiedät, miten brändisi koetaan verrattuna kilpailijoihin. Onko brändissäsi jotain erityistä ominaisuutta tai arvoa, joka erottaa sen?

Kilpailija-analyysi tarvitaan

Tarkista kilpailijoiden mainosmateriaalit, kuten heidän verkkosivunsa, sosiaalisen median kampanjansa ja muut markkinointitoimintansa. Kiinnitä huomiota visuaalisiin viestintästrategioihin , jotka vaikuttavat tehokkailta sekä niihin, joita yrityksesi voisi soveltaa tai parantaa.

Vahvuudet ja ainutlaatuisuus

Määritä tarkasti, mikä tekee brändistäsi ainutlaatuisen. Se voi olla ainutlaatuinen arvolupaus, innovatiiviset tuotteet, erityinen lähestymistapa asiakkaisiin tai erottuva viestintätyyli. Harkitse, kuinka näitä ainutlaatuisia ominaisuuksia voidaan vahvistaa brändäyksen avulla ja hyödyntää paremmin brändistrategiassa.

Kilpailijoiden tarjonnan puutteet

Kilpailuanalyysissä paitsi tarjonta myös brändäys on keskeistä. Kiinnitä huomiota siihen, miten kilpailijat esittelevät brändinsä: onko heidän brändäyksensä johdonmukaista ja yhtenäistä eri medioissa? Heijastuuko heidän välittämänsä kuva heidän aitoihin arvoihinsa? Tutkimalla näitä alueita voit tunnistaa mahdollisia aukkoja tai epäjohdonmukaisuuksia kilpailijoiden brändäyksessä, mikä voi tarjota mahdollisuuden erottautua ja vahvistaa omaa brändiäsi markkinoilla.

Muista, että tämän analyysin tavoitteena ei ole vain tunnistaa muutosta vaativia alueita, vaan myös vahvistaa niitä brändäyksen osa-alueita, jotka ovat tehokkaita. Brändikirjan päivittäminen auttaa brändiäsi olemaan kilpailukykyisempi ja paremmin sopeutumaan dynaamisesti muuttuvaan markkinaan.

Tarpeiden ja parannusalueiden tunnistaminen

Kerättyäsi tietoja ja tehtyäsi perusteellisen analyysin brändikirjasta ja brändin nykyisestä markkinatilanteesta on aika tunnistaa alueet, jotka vaativat säätöjä, sekä mahdolliset aukot brändäysstrategiassa.Mitkä brändäyselementit koit puuttuviksi?Huomaatko toistuvia ongelmia?

Brändikirjan kattavuus

Arvioitaessa dokumentin laajuutta on syytä tarkastella laajemmin koko brändi-identiteettiä, jonka dokumentti kuvailee. Monilta brändeiltä puuttuu tiettyjä keskeisiä elementtejä, jotka ovat välttämättömiä viestinnän johdonmukaisuuden ja tehokkuuden kannalta.

Yleisiä aukkoja nykyisessä brändi-identiteetissä

Useimmitenpuuttuu johdonmukaisuus ja yhtenäisyysbrändin tunnistamisen käytössä eri asiakaskosketuspisteissä. Esimerkiksi yrityksellä voi olla logo, mutta se käyttää eri variantteja siitä epäjohdonmukaisesti verkkosivuillaan, painetuissa materiaaleissaan ja sosiaalisessa mediassa. Tämä johtaa vastaanottajien hämmennykseen ja heikentää brändin tunnistettavuutta.

Toinen yleinen ongelma on joustavuuden puute tunnistamisessa eri medioissa. Typografia ja värimaailma, jotka toimivat offline-materiaaleissa, eivät välttämättä toimi digitaalisessa maailmassa, mikä johtaa epäjohdonmukaisuuteen.

Visuaalisesta identiteetistä puuttuu usein ohjeita uusista graafisista trendeistä ja teknologioista. Tämän seurauksena brändit voivat vaikuttaa vanhanaikaisilta ja houkuttelemattomilta nuoremmille kohderyhmille.

Puuttuvien elementtien esimerkkejä
 1. Ohjeet koskienbrändin esittämistä sosiaalisessa mediassaerityisesti alustoilla kuten TikTok tai Instagram, joissa lyhyillä videoilla ja kuvilla on keskeinen rooli. Sopivien sääntöjen puuttuminen voi johtaa brändin epäjohdonmukaiseen ja kaoottiseen läsnäoloon näissä kanavissa.
 2. Ohjeet äänen käytöstä, esimerkiksi jinglet, jotka voivat lisätä brändin auditiivista tunnistettavuutta.Ääni näyttelee tärkeää roolia brändin tunnistamisessa televisiossa, radiossa ja verkkomainoksissa. Jotkin brändit käyttävät äänimotiiveja osana identiteettiään, mutta niitä ei aina sisällytetä brändikirjaan.
 3. Määritykset koskientunnistuksen käyttöä virtuaalitodellisuudessa (VR) tai lisätyssä todellisuudessa (AR) - yrityksille, jotka haluavat tutkia tämän median uusia mahdollisuuksia. On tarpeen määrittää, miltä brändin logo, värimaailma ja muut visuaalisen identiteetin elementit näyttävät virtuaalitodellisuudessa. On myös syytä pohtia, miten brändi voi luoda interaktiivisia VR-kokemuksia, jotka sitouttavat käyttäjiä.
 4. Ohjeet animaatioillejotka kasvattavat tasaisesti suosiotaan mediaympäristössä. Animaatio-ohjeiden puuttuminen voi johtaa epäjohdonmukaiseen ja kaoottiseen käyttöön tätä mediumia. Brändikirjaan kannattaa sisällyttää erityiset animaatio-ohjeet, kuten hyväksytyt esimerkit, temmon ja keston määrittäminen sekä tapa integroida animaatiot äänen kanssa.
 5. Personoinnin ohjeet, joka on tärkeä osa brändin viestintää. Kyse onsisällön ja mainosviestien räätälöinnistä eri kohderyhmille. Nuoremmalle asiakasryhmälle suunnatun viestinnän sävy voi olla täysin erilainen kuin vanhemmille henkilöille tarkoitetun viestinnän sävy. Selkeiden personointiohjeiden puute brändikirjassa voi johtaa sekaannukseen ja epäasianmukaiseen sisällön mukautukseen, mikä voi lopulta vahingoittaa brändin imagoa ja sen markkinointitoimien tehokkuutta.
 6. Säännötbrändin esittämisestä tuotteissa ja pakkauksissa. Tuotebrändien tapauksessa on tarpeen määritellä selkeästi, miten logo ja muut brändin tunnistuselementit esitetään tuotteissa ja pakkauksissa, jotta brändin houkuttelevuus ja tunnistettavuus myyntipisteessä varmistetaan.
 7. Menetelmävisuaalisen tunnistuksen mukauttamiseksi erilaisiin kulttuureihin. Monilla markkinoilla toimivien yritysten on tärkeää valmistella tarkat ohjeet brändin mukauttamisesta eri kulttuurikonteksteihin välttääkseen mahdolliset virheet ja väärinkäsitykset sekä säilyttääkseen johdonmukaisuuden.

Muista

Johdonmukaisuus ja kurinalaisuus brändin esittämisessä ovat avain sen tunnistamiseen ja yleisön luottamukseen. Brändi-identiteetin tietoisen mukauttamisen uusin trendeihin ja medioihin varmistaa sen ajankohtaisuuden ja houkuttelevuuden eri kohderyhmille.

Ongelmien analysointi

Seuraava askel on perusteellinen brandikirjaan liittyvien asioiden analysointi. Tarkista värimaailma – ovatko brändin värit vaikeasti toistettavissa painotuotteissa tai eri digitaalisilla alustoilla? Ehkäpä väripaletti ei ole tarpeeksi joustava mukautumaan eri medioihin?

Säilyttääkö logo luettavuutensa pienessä koossa ja näyttääkö se edelleen houkuttelevalta? Onko brändin käyttämä typografia kaikissa medioissa saavutettavaa ja helposti luettavaa? Tai ehkäpä kannattaisi lisätä vaihtoehtoisia fontteja eri käyttötarkoituksiin?

Heijastavatko käytetyt valokuvat, kuvitukset ja ikonit edelleen brändin arvoja ja ovatko ne houkuttelevia yleisölle, vai ovatko ne ehkä vanhentuneet muuttuvien trendien myötä? Keskity myös viestintään liittyviin asioihin.

Tarkista, onko viesti johdonmukainen ja syntyykö väärinkäsityksiä. Viestejä havainnollistava osio auttaa brandikirjan lukijoita ymmärtämään paremmin brändinne luonteen.

Toistuvat vaikeudet

Kiinnitä huomiota kaikkiin asioihin, jotka ovat säännöllisesti ilmenneet tiedonkeruu- ja palautteenantoprosessin aikana. Onko olemassa tiettyjä elementtejä, jotka aiheuttavat ongelmia sekä tiimillesi että muille sidosryhmille? Huomaatko toistuvasti esiintyviä epäjohdonmukaisuuksia brändin viestinnässä?

Tunnistamalla nämä alueet saat selkeän kuvan siitä, mitä on parannettava. Seuraava askel on kehittää strategia näiden muutosten toteuttamiseksi ja brändikirjan päivittämiseksi, jotta se palvelee paremmin brändiäsi nykyhetkessä.

Ohjeistuksen päivitykset

Kerätyn tiedon ja analyysin perusteella voit tehdä tarvittavat muutokset ja täydennykset dokumenttiisi. Tämä on prosessin keskeinen vaihe, joka voi olla monimutkainen ja vaatii monien erilaisten asioiden huomioon ottamista. Alla esittelemme useita keskeisiä askeleita ja näkökohtia, jotka kannattaa ottaa huomioon brändikirjan päivityksen ja toteutuksen aikana.

Urakoitsijan valinta

Päätös siitä, annetaanko brändikirjan päivitys oman suunnittelijan vai ulkoisen yrityksen tehtäväksi, tulisi edeltää perusteellista analyysia. Ulkoiset yritykset, kuten brändäysstudiot, tarjoavat sinulle asiantuntijatietoa jakokemusta brändäyksestätoimii tehokkaammin, tarkastele brändiäsi riippumattomasta näkökulmasta, mutta saattaa olla kalliimpaa.

Jos päätät työskennellä oman suunnittelutiimisi kanssa, muista heidän kokemuksensa rajoitukset. Tarjoa heille asianmukainen koulutus ja tuki, jotta he voivat vastata haasteeseen, mutta älä samaan aikaan odota heiltä samaa tehokkuutta kuin sadat muut brändit palvelevilta kokeneilta ammattilaisilta.

Ajan hallinta

Brändikirjan päivittäminen voi olla aikaa vievä prosessi, varsinkin jos siihen osallistuu eri osastoja ja tiimejä. On tärkeää laatiaselkeä aikataulu ja määräajatja seurata säännöllisesti edistymistä. Ota huomioon mahdolliset viivästykset ja suunnittele ylimääräistä aikaa mahdollisille tarkistuksille.

Sisäinen viestintä

Varmistahyvä tiedonkulku ja korkea sitoutuminenkaikkien tiimien kesken, jotka osallistuvat brändikirjan päivittämisprosessiin. Jos käydään läpi tämä prosessi kokonaan sisäisesti, luo viestintämenettelyt ja tiedota säännöllisesti kaikille edistyksestä varmistaaksesi, että kaikilla on selkeä kuva muutoksista ja he tietävät roolinsa ja vastuunsa. Ammattilaissuunnittelijoiden kanssa yhteistyössä työskennellessä he huolehtivat suunnitteluprosessin läpinäkyvyydestä.

Testaus ja iterointi

Uusiabrändikirjan ohjeita tulisi testata ja arvioidasekä sisäisesti että liikekumppaneiden käytettäväksi. On olemassa riski, että tietyt muutokset voivat olla epäselviä, tehottomia tai jossain määrin kiistanalaisia, joten on tärkeää olla avoin muutoksille ja brändikirjan iteratiiviselle parantamiselle.

Suunniteltu valvonta

Muutosten toteuttamisen jälkeen on tärkeää luoda systemaattinen valvonta varmistamaan uusien ohjeiden noudattaminen. Tämä voi sisältääsäännöllisiä arviointeja ja sisäisiä tarkastuksiavarmistamaan, että brändikirjan tehokas toteuttaminen ja noudattaminen.

Suostumus ja hyväksyminen

On tärkeää, että kaikki muutokset hyväksytään avainasemassa olevien sidosryhmien, mukaan lukien johtoryhmän, toimesta mahdollisten konfliktien tai muutosten vastustamisen välttämiseksi.

Valmisteltujen muutosten toteuttaminen

Varmista, ettäkaikki organisaation tiimit ovat tietoisia ja noudattavat päivitettyjä ohjeita. Tarjoa asianmukaista koulutusta ja tukea, jotta muutosten toteuttaminen olisi helppoa.

Koulutus

Järjestä säännöllisiä koulutustilaisuuksia kaikille yrityksesi tiimeille tutustuaksesi uusiin ohjeisiin. Tämä ei vainvarmista brändin johdonmukaisuuttavaan auttaa myös työntekijöitä ymmärtämään, miksi tietyt muutokset on tehty.

Hyödylliset materiaalit

Tarjoa materiaaleja (esim. esityksiä, esitteitä, videoita), jotka selittävät brändikirjan päivityksiä ja esittelevätbrändisi brändin.Ne voivat toimia koulutustyökaluna sekä pysyvänä viitteenä.

Laadunvalvonta

Suunnittele säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksesi, että päivitettyjä ohjeita sovelletaan kaikessa bränditoiminnassa ja -viestinnässä.

Hyvä viestintä

Varmista, ettäkaikki työntekijät tietävät, mistä löytää päivitetyn brändikirjanja keneen ottaa yhteyttä kysymyksissä, jotka koskevat brändiohjeita.

Palaute

Kannusta antamaan palautetta uusista ohjeista. Tämä mahdollistaa jatkuvan parantamisen ja sopeutumisen brändin kehittyviin tarpeisiin.

Valmistautuminen tarkastukseen

Päivitysten tiheys

Ensimmäinen askel brändikirjan huolehtimisessa on päättää, kuinka usein sitä tulisi päivittää. Tämä riippuu monista tekijöistä, kuten teollisuudesta, markkinamuutosten taajuudesta ja avoimuudesta muutoksiin brändistrategiassa. Yritykset, jotka toimivat dynaamisilla aloilla, joissa trendit ja teknologiat muuttuvat usein, saattavat tarvita tiheämpiä päivityksiä, jopa vuosittain. Vakaammilla aloilla toimiville brändikirjan päivitys kahden tai kolmen vuoden välein saattaa riittää. On tärkeääsopeutua yrityksen erityiseen tilanteeseen ja sen tarpeisiin.. Oikea brändikumppani auttaa sinua määrittämään oikean aikataulun.

Kustannusten hallinta

Yksi tämän prosessin olennainen osa on budjetoinnin suunnittelu. On syytä ymmärtää, että vaikka brändikirjan auditoinnit ja päivitykset saattavat vaikuttaa ensi silmäyksellä kalliilta, ne ovatperustavanlaatuisia tapoja ylläpitää konsistenttia brändikuvaa ja vähentää virheitä markkinointitoimissa. Harkitse brändikirjan auditointien sisällyttämistä vuosibudjettiin strategisena investointina, joka voi tukea brändisi pitkäaikaista menestystä.

Konsultoinnit tiimin kanssa

Konsultoi eri sidosryhmiä, mukaan lukien markkinointiosasto, suunnittelijat, johto ja muutjotka ovat vastuussa brändikuvasta. Kerää palautetta ja kommentteja nykyisestä brändikirjasta.

Vastuullisen henkilön nimeäminen

Varmista, että henkilö, joka on vastuussa brändikirjan tilasta yrityksessäsi, omaa asianmukaiset tiedot jakokemusta brändäyksestä ja markkinoinnista. Jos tällaista työntekijää ei ole, keskity yhteistyöhön kumppanin kanssa, jonka tietoihin ja sitoutumiseen voit täysin luottaa. Näitä voivat olla markkinoinnin asiantuntijat, graafiset suunnittelijat tai brändäystoimistot.

Tilaa brändikirjan auditointi

Selvitä, mitä on parannettava. Saat selkeän analyysin kuvasta ja valmiin korjaussuunnitelman. Älä viivytä muutoksia!

Pyydä tarjous

Yhteenveto

Brändin pitkäaikainen menestys riippuu suurelta osin sen kyvystä ylläpitää johdonmukaisuutta ja noudattaa brändikirjan periaatteita. Siksi säännölliset auditoinnit ja päivitykset ovat ratkaisevan tärkeitä jokaiselle yritykselle, joka pyrkii saavuttamaan ja ylläpitämään markkinajohtajuuden.

Muista:

 1. Jotta brändikirja täyttäisi tehtävänsä, muista suorittaa säännöllisiä auditointeja ja päivityksiä.
 2. Brändikirjan auditoinnit voivat sisältää visuaalisen ja viestinnällisen johdonmukaisuuden arviointia, brändäyksen sopeuttamista nykyisiin standardeihin ja ohjeiden noudattamista strategisiin tavoitteisiin.
 3. Anna dokumentin auditointi kokeneille henkilöille – nimeä työntekijä, joka on vastuussa tästä tehtävästä yrityksessäsi, ja valitse muutosten tekemiseksi visuaalisen viestinnän asiantuntijoita.
 4. Kerää palautetta tiimiltäsi ja urakoitsijoiltasi, jotka käyttävät brändäysohjeita. Katso, mikä on epäselvää ja mitkä säännöt eivät enää sovellu brändisi toimintaan.
 5. Luo säännöllinen aikataulu brändikirjan tarkistamiseen – esimerkiksi kerran vuodessa – varmistaaksesi sen relevanssin ja sopeutumisen brändin muuttuviin tarpeisiin.
 6. Järjestä säännöllistä koulutusta uusille työntekijöille ja niille, jotka tarvitsevat muistutuksia keskeisistä yrityskuvan ohjeista.
 7. Kannusta kommunikointia – jos tiimi kohtaa epäselvyyksiä tai ongelmia, heidän tulisi tuntea olonsa vapaaksi esittää kysymyksiä ja ilmaista epäilyjä.
 8. Mittaa brändikirjan tehokkuutta – esimerkiksi analysoimalla brändin tunnettuutta, asiakasmielipidekyselyjä tai arvioimalla brändäyksen vaikutusta myyntituloksiin.
 9. Ole avoin innovaatioille ja kokeiluille – jos uusi trendi tai viestintäväline ilmestyy, harkitse, kuinka hyvin se sopii toimialasi ominaispiirteisiin ja kuinka se voitaisiin sisällyttää brändikirjaan säilyttäen brändin tunnistamisen periaatteet.

Vaikkabrändikirja voi toimia säännöistä muodostuvana suojana brändillesi, se ei takaa menestystä itsessään. Se on työkalu, joka vaatii aktiivista ja kriittistä hallintaa. Kohtele sitä ei staattisena dokumenttina, vaansäännöstönä, joka mukautuu markkinoiden muuttuviin realiteetteihinja brändisi tarpeisiin.

Muista, että avain ei ole niinkään sen omistamisessa, vaan ennen kaikkea sen taitavassa käytössä, mukautumisessa ja sopeutumisessa uusiin haasteisiin.Brändisi menestys riippuu sitoutumisestasijatkuvaan parantamiseen ja brändin kuvan päivittämiseen sekä valmiudestasi innovaatioille ja joustavaan lähestymistapaan brändäyshaasteisiin.