Juhendid

Mis on rebränding ja kuidas muuta ettevõtte kuvandit? Praktilised näpunäited muudatuste rakendamiseks

 • Ikoon Holy Studio
  Holy Studio
 • 27/3/2024
 • 13 minutit lugemist
Jaga postitust

Rebranding on pöördeline hetk iga brändi elus, määratledes ülemineku väljakujunenud identiteedilt värskendatud, sageli dünaamilisemale kuvandile. See muutusprotsess ei piirdu üksnes esteetikaga – see hõlmab brändi strateegiat, kommunikatsiooni ning isegi toote- ja teenuste arendamise suunda. Eduka rebrändingu elluviimine nõuab sügavat arusaamist oma ettevõttest, selle sihtrühmast ja turust. Selles postituses anname praktilisi näpunäiteid ja arutame etappe, mis aitavad läbi viia firma kuvandi muutmist. Eesmärk ei ole üksnes brändi värskendamine, vaid ka selle turupositsiooni tugevdamine ja praeguste ja potentsiaalsete klientide käsitluse parandamine.

Miks peaksite kaaluma rebrändimist?

Otsus rebrändida tuleneb sageli vajadusest kohaneda arenevate turu ootustega ja soovist eristuda konkurentidest. See on strateegiline samm, mille eesmärk ei ole mitte ainult värskendada kuvandit, vaid ka suurendada selle atraktiivsust praeguste ja potentsiaalsete klientide hulgas, mis võib märkimisväärselt mõjutada brändi käsitluse.

Mis on rebranding ja mis on selle eesmärgid? Kas värskendada kuvandit või mitte?

Rebranding ei ole ainult logo või värviskeemi visuaalne muutmine, vaid ennekõike brändi uuendamise strateegia, mis puudutab selle põhiaspekte: kommunikatsioonist ja positsioneerimisest kuni toodete või teenuste sortimendini. Selle peamine eesmärk on brändi ümbermääratlemine vastusena turu arengule, tarbijate eelistuste muutumisele ja vajadusele eristuda konkurentidest. Erinevalt faceliftist, mis keskendub pealiskaudsetele esteetilistele parandustele, kaasab rebranding brändi sügavamaid kihte, pakkudes värsket pilku selle väärtustele, missioonile ja strateegilistele eesmärkidele.

Rebranding versus facelift – peamised erinevused

 • Rebränding:
  • Muutus puudutab brändi südant, selle strateegiat, kommunikatsiooni ja seda, kuidas publik seda tajub.
  • Eesmärk on mitte ainult värskendada, vaid täielikult muuta brändi, mis toob kaasa olulisi sisemisi ja väliseid tegevusi.
  • See on protsess, mis võib võtta aega, kuid mille tulemuseks on püsiv muutus brändi käsitluses.
 • Facelift:
  • Keskendub visuaalsete elementide, näiteks logo, värskendamisele, ilma et see fundamentaalselt muudaks strateegiat või positsioneerimist.
  • Teenib eesmärki värskendada kuvandit, et paremini sobituda praeguste trendidega, ilma et see märkimisväärselt mõjutaks brändi käsitlust.
  • On kiirem ja vähem keeruline kui rebranding, mida tehakse sageli vastusena väiksematele vajadustele värskenduste järele.

Rebrändingu protsessis transformeerub bränd, et paremini vastata kaasaegsetele väljakutsetele ja ootustele, pakkudes tarbijatele mitte ainult muutunud kuvandit, vaid ennekõike uuendatud väärtust ja tähendust ettevõtte olemasolule.

Mis põhjustel otsustavad ettevõtted muuta brändi kuvandit?

Ettevõtted otsustavad muuta oma kuvandit erinevatel põhjustel, mis on tavaliselt tihedalt seotud nende strateegiliste eesmärkide ja vajadusega kohaneda muutuva turukeskkonnaga. Rebranding on pikaajaline protsess, mis võib tuua ettevõtte kuvandisse värskendust ja avada uusi arenguvõimalusi. Allpool tutvustame peamisi motiive, mis ajendavad organisatsioone seda olulist otsust tegema.

 1. Vajadus ettevõtte kuvandit värskendada - Bränd vananedes võib selle kuvand aeguda. Ettevõtte kuvandi värskendamine võimaldab taaselustada huvi brändi vastu nii praeguste kui ka potentsiaalsete klientide seas.
 2. Muudatus äristrateegias - Uue strateegia tutvustamine nõuab sageli pildi muutmist, et paremini kajastada ettevõtte tegevuse muutunud eesmärke ja suundi brändi ümberkujundamise raames.
 3. Reageerimine turumuudatustele - Tarbijate eelistuste muutumine, intensiivne konkurents või turu areng võivad nõuda brändi ümberkujundamist, et hoida bränd konkurentsivõimelisena ja ajakohasena.
 4. Brändi tajumise parandamine - Rebränding võib aidata taastada tarbijate usalduse pärast võimalikke imagokriise või negatiivseid seoseid brändiga.
 5. Laienemine uutele turgudele - Uutele geograafilistele turgudele või tootesegmentidele sisenemine võib nõuda brändi imago kohandamist, et paremini vastata uue sihtrühma ootustele.

Kokkuvõtteks võib öelda, et otsus läbida rebränding ei tule kergelt. See on strateegiline valik, mille eesmärk on värskendada ettevõtte kuvandit ja kohandada see uute väljakutsete ja võimalustega, mis kaasnevad muutuvaga maailmaga.

Kuidas mõjutab rebränding tarbijate arusaama brändist?

Rebränding mõjutab oluliselt seda, kuidas tarbijad brändi tajuvad. Rebrändingu peamine eesmärk ei ole ainult brändi visuaalse identiteedi värskendamine, vaid ka toote või teenuse kuvandi parandamine. See on strateegiline protsess, mis võimaldab ettevõtetel paremini kohaneda sihtrühma ootuste ja vajadustega.

 • Brändi visuaalse identiteedi muutmine võib kohe muuta, kuidas tarbijad brändi tajuvad. Värske ja kaasaegne visuaalne esitus võib suurendada huvi brändi vastu ning meelitada uusi kliente.
 • Toote või teenuse kuvandi parandamine läbi rebrändingu viib sageli muutuste positiivse vastuvõtmiseni tarbijate poolt. Korralikult kommunikeeritud muutused võivad rõhutada innovatsiooni ja kohanemist praeguste trendidega, mis omakorda loob positiivseid seoseid.
 • Brändi uute või muutunud omaduste esiletõstmine võib taaselustada huvi ja lojaalsust olemasolevate klientide seas. Rebränding võimaldab ümber määratleda ja rõhutada brändi peamisi väärtusi ja tugevusi vastuvõtjate silmis.

Kui rebränding on hästi planeeritud ja teostatud tarbijate ootusi arvestades, võib see oluliselt parandada brändi tajumist. Värskendades visuaalset identiteeti, rõhutades toodete või teenuste väärtust ja selgelt kommunikeerides brändi muutunud omadusi, saavad ettevõtted tarbijate teadvuses luua tugevamaid ja positiivsemaid seoseid.

Kuidas viia läbi edukas rebränding?

Eduka rebrändingu läbiviimine nõuab strateegilist planeerimist ja täpset teostust. See on protsess, mida tuleks juhtida pikaajaliste kasude silmas pidamisega brändile, võttes arvesse etapid alates kontseptsioonist kuni teostuseni, valides sobiva brändingu stuudio ja tagades imago järjepidevuse.

Rebrändingu etapid: kontseptsioonist teostuseni

Rebränding on keeruline protsess, mis nõuab põhjalikku kaalutlemist ja strateegilist lähenemist. See ei piirdu ainult logo või visuaalse identiteedi muutmisega – see on sügav brändi transformatsioon, mille eesmärk on värskendada selle kuvandit ja kohandada praeguste ja tulevaste turuvajadustega. Allpool esitleme võtmeetappe, mis tuleb läbida edukaks rebrändinguks.

 1. Analüüs ja planeerimine - Selles etapis on oluline mõista, miks on rebränding vajalik ja milliseid eesmärke see peaks saavutama. Brändi praeguse kuvandi, turupositsiooni ja sihtrühma ootuste analüüsimine võimaldab määratleda vajalikku muutuste ulatust.
 2. Rebrändingu strateegia - Strateegia väljatöötamine hõlmab täpsustamist, mida täpselt tuleb muuta ja kuidas. See on etapp, kus määratletakse brändi uus missioon, visioon ja põhiväärtused. Rebrändimine ei tähenda ainult muutust, vaid brändi läbimõeldud evolutsiooni.
 3. Visuaalse identiteedi kujundamine - Logo ja visuaalne identiteet on põhilised elemendid, mida tuleb rebrändimise osana uuendada. See etapp hõlmab brändi uute visuaalsete aspektide loomist, mis peegeldavad selle ajakohast kujutist ja väärtusi.
 4. Muutuste rakendamine - Pärast strateegia ja visuaalsete elementide väljatöötamist on järgmine etapp rakendamine. See hõlmab kõigi turundusmaterjalide, veebisaidi ja teiste kliendikontaktpunktide uuendamist.
 5. Muutuste kommunikeerimine - On oluline teatada rebrändimisest tõhusalt nii ettevõttesiseselt kui ka väljaspool. Muudatuste, nende põhjuste ja klientidele ning partneritele pakutavate eeliste teavitamine on protsessi edu saavutamiseks hädavajalik.

Rebrändimine on protsess, mille eesmärk on brändi värskendamine ja tugevama, ajakohasema turupositsiooni loomine. Läbimõeldult kõikidest etappidest, alates kontseptsioonist kuni rakendamiseni, on võimalik saavutada püsiv muutus, mis avaldab positiivset mõju brändi tajumisele praeguste ja tulevaste klientide poolt.

Brändimisstuudio valimine ja rebrändimise edu

Brändimisstuudio valimisel rebrändimisprotsessi läbiviimiseks on oluline pöörata tähelepanu kogemustele ja lõpetatud projektide portfellile. Seetõttu püüame oma stuudios, millel on palju edukaid visuaalse identiteedi muutmise projekte, ühendada professionaalsust loova lähenemisega. Kui olete huvitatud muudatustest, mida oleme sisse viinud teiste brändide jaoks, siis julgustan teid tutvuma meie varasemate projektidega. Need on parim tõend meie võimekusest muuta kontseptsioonid reaalseteks turu edulugudeks.

Brändi kuvandi järjepidevus kui rebrändimise eesmärk

Üks rebrändimise peamisi eesmärke on saavutada brändi kuvandi järjepidevus, mis võimaldab selle väärtuste ja sõnumite tugevamat ja harmoonilisemat kommunikatsiooni. Rebrändimise eesmärk on jõuda klientideni uue, ühtlustatud visiooniga, mis on usalduse ja lojaalsuse ülesehitamisel võtmetähtsusega. Järjekindel kuvand teeb tarbijatele brändi tuvastamise küllastunud turul lihtsamaks, tugevdades selle positsiooni ja tuntust.

Eelseisev rebrändimine hõlmab mitte ainult uute visuaalsete elementide tutvustamist, vaid ka tagamist, et kõik kliendikontaktpunktid - alates veebisaidist kuni turundusmaterjalideni - on üksteisega järjepidevad. See strateegiline lähenemine rebrändimisele võimaldab brändidel tõhusalt suhelda oma sihtrühmaga, edastades selgeid ja järjepidevaid sõnumeid, mis kajastavad ettevõtte praegusi eesmärke ja väärtusi.

Brändi rebrändimine algab sageli logo muutmisest, mis on oluline samm selle kuvandi ja kommunikatsiooni värskendamiseks.

Miks on logo ettevõtte kuvandi võtmeelement?

Logo on ettevõtte visiitkaart, mängides võtmerolli selle kuvandi ja turupositsiooni ülesehitamise protsessis. Uue logo tutvustamine tulevase rebrändimise osana annab brändile võimaluse värskendada oma kohalolekut ja tugevdada tuntust sihtrühma seas. See on esimene element, millega kliendid kokku puutuvad, olles keskne element visuaalses kommunikatsioonis ja emotsionaalse seose loomisel brändiga.

Logo annab klientidele signaali, mida nad võivad ettevõtte toodetest või teenustest oodata, peegeldades samal ajal selle väärtusi ja missiooni. Kuna see on turul üheks kõige äratuntavamaks elemendiks, avaldab see märkimisväärset mõju ettevõtte esimesele muljele potentsiaalsete klientide seas. Seetõttu on selle korrektne kujundamine ja rakendamine hädavajalik rebrändingu edukuse jaoks.

Hästi kujundatud logo aitab tugevdada klientide usaldust ja lojaalsust, mis on brändi pikaajalise edu jaoks ülioluline. See toimib aluseks ühtse korporatiivse imago loomisel, hõlbustades tõhusat suhtlust turuga ja eristades ennast konkurentidest. Läheneva rebrändingu kontekstis, uue logo kasutuselevõtuga, on ettevõtetel võimalus alustada uut peatükki oma ajaloos, rõhutades oma arengut ja kohanemist muutuva maailmaga.

Kuidas kujundada uus logo, mis peegeldab brändi olemust?

Uue logo kujundamine, mis truult peegeldab brändi olemust, on rebrändingu protsessi oluline osa. Rebrändinguga tasub minna kaasa eesmärgiga, et uus logo kannaks sügavamat tähendust, peegeldades nii ettevõtte missiooni, visiooni kui ka väärtusi. Siin on mõned võtmesammud, mis aitavad selle eesmärgi saavutada:

 • Brändi olemuse mõistmine: Enne kui ettevõte logo muudab, peab ta põhjalikult mõistma, mida ta selle kaudu soovib kommunikeerida. Brändi olemus on alus, millele logo peaks tuginema.
 • Turuuuring ja konkurentide analüüs: Rebränding ei ole ainult sisemine muutus, vaid ka ettevõtte positsioneerimine turul. Analüüsides, kuidas brändid tööstuses end visuaalselt esitlevad, võib anda väärtuslikke vihjeid.
 • Koostöö professionaalidegaLogo kujundamine on ülesanne ekspertidele. Kogenud disainerite palkamine tagab, et lõplik logo ei ole mitte ainult esteetiliselt meeldiv, vaid ka funktsionaalne.

Rebränding on seotud julge sammuga edasi ning logo muutus on selle visuaalne väljendus. Hästi läbimõeldud kujundusprotsessist tulenev uus logo võib märkimisväärselt kaasa aidata brändi kuvandi taastamisele ja tugevdamisele turul. Kui see on õigesti kavandatud, saab sellest võimas tööriist ettevõtte kätes, aidates jõuda selge ja ühtse sõnumiga laia publikuni.

Turundusstrateegia ja muutuste kommunikatsioon rebrändingu raames

Tõhus turundusstrateegia ja täpselt planeeritud turundustegevused on olulised rebrändingu raames toimuvate muutuste kommunikeerimiseks. Need otsustavad, kuidas uus brändikuvand publikuni jõuab ja vastu võetakse.

Rebrändingu kommunikatsioonistrateegiad sihtrühmale

Rebrändingu eesmärk on brändi värskendamine ja selle eesmärgi saavutamise oluline osa on muutuste tõhus kommunikeerimine sihtrühmale. Selleks, et sõnum publikuni jõuaks ja positiivselt vastu võetaks, on vajalik arendada kommunikatsioonistrateegia, mis kaasab nii traditsioonilisi kui ka digitaalkanaleid. On oluline teavitada kliente mitte ainult visuaalsetest muutustest, vaid ka rebrändingu põhjustest ja eelistest, mida see neile toob.

Brändingu muutmine on kujutise muutmise protsess, mis nõuab hoolikalt läbimõeldud turundustegevusi. Kommunikatsioon peaks olema järjekindel ja pidev, alates muudatuste teatamisest kuni nende rakendamiseni ja post-brändinguni. On vajalik tagada, et kogu kommunikatsioon oleks selge ja läbipaistev, mis suurendab vastuvõtjate usaldust ja arusaamist. Brändi ajaloo kasutamine ja selle arengu rõhutamine võivad lisaks süvendada emotsionaalset sidet klientidega, muutes brändingu uuendamise võimaluseks süvendada suhet brändiga.

Sotsiaalmeedia tähtsus brändingu muutuste edastamisel

Digiajastul mängib sotsiaalmeedia võtmerolli brändingu eelseisvate muutuste edastamisel. Need on hindamatu turundusvahend, mis võimaldab brändidel osaleda otseses dialoogis oma publikuga, pakkudes ainulaadset võimalust esitleda visuaalseid muutusi dünaamilisel ja kaasahaaraval viisil. Sotsiaalmeedia platvorme kasutades saavad brändid mitte ainult tõhusalt teavitada eelseisvatest muutustest, vaid ka koguda tagasisidet ja reaktsioone oma kogukonnalt, mis on oluline brändingu edukuse jaoks.

Veebisaidi roll ettevõtte kuvanditõstmises

Veebisait mängib võtmerolli ettevõtte kuvanditõstmise edendamisel, olles visuaalne ja sisupeegeldus kõigist muudatustest, mis toimuvad brändi noorendamise raames. See on keskus, kus uue identiteedi graafiline väljendus ühendub turundussõnumiga, luues teie brändi ühtse ja läbimõeldud esitluse. Tänu veebisaidile saavad potentsiaalsed ja praegused kliendid kohe märgata kuvandimuudatust ja mõista suunda, milles bränd püüab areneda.

Veebisaidi uuendamine ettevõtte kuvanditõstmise kontekstis ei piirdu ainult graafiliste aspektidega, vaid sisaldab ka sisu optimeerimist turunduseesmärkidel, mille eesmärk on paremini edastada teie brändi väärtusi ja uskumusi. Seetõttu pole veebisaidi muutmine pelgalt esteetiline küsimus, vaid eelkõige strateegiline samm, mis tugevdab brändi positsiooni turul ja aitab luua pikaajalisi suhteid klientidega.

Teie ettevõtte brändingu muutmise väljakutsed ja lõkse

Teie ettevõtte brändingu muutmine on protsess, mis on täis võimalusi, kuid toob kaasa ka väljakutseid, mis võivad viia negatiivsete turureaktsioonideni, ootamatute komplikatsioonideni ja äritegevuse järjepidevuse kadumiseni. Võimalike lõksude mõistmine, põhjalik riskianalüüs ja tegevuste planeerimine nii, et tagatakse operatiivne järjepidevus, on olulised tagamaks, et kuvandimuutus toob oodatud eeliseid, mitte soovimatuid tagajärgi.

Kuidas vältida negatiivseid turureaktsioone brändingu muutmise ajal?

Negatiivsete turureaktsioonide vältimine brändingu muutmise ajal nõuab hoolikalt läbimõeldud strateegiat ja koostööd kogenud agentuuriga, kes teab oma tööd. Siin on võtmetähtsusega sihtrühma vajaduste ja ootuste mõistmine, mis võimaldab välja töötada turundussõnumi, mis resoneerub klientide väärtuste ja eelistustega. Koostöö brändingu stuudio või turgu tundva ja brändingu kampaaniate läbiviimise kogemusega agentuuriga võib tagada juurdepääsu uusimatele trendidele ja turundustööriistadele, suurendades oluliselt võimalusi, et muudatused turul positiivselt vastu võetakse. Korralikult plaanitud ja elluviidud brändingustrateegia, mis arvestab nii brändi loomingulist visiooni kui ka turu reaalsust, võimaldab negatiivse reaktsiooni riski minimeerida ja kasutada brändingu protsessi ettevõtte positsiooni tugevdamiseks.

Riskianalüüs: Mis võib kuvandimuudatuse ajal valesti minna?

Brändimuudatuste käigus võivad isegi hästi planeeritud tuleviku ümberbrändimisel tekkida erinevad riskid, mis võivad negatiivselt mõjutada brändi tajumist ja selle turupositsiooni. On ülimalt oluline läbi viia põhjalik riskianalüüs, et tuvastada võimalikke karisid ja arendada strateegiaid nende vältimiseks. Siin on mõned näited, mis võivad valesti minna:

 • Sihtgrupi ootuste valesti mõistmineKliendi vajaduste ja eelistuste ignoreerimine võib viia ümberbrändimisstrateegia väljatöötamiseni, mis ei haaku auditooriumiga, nõrgestades brändi imidžit selle tugevdamise asemel.
 • Sõnumi ebajärjepidevusÜhtse turundussõnumi puudumine erinevates suhtluskanalites võib põhjustada segadust ja nõrgendada uue imidži tajumist kui koherentset ja läbimõeldud ideed.
 • Liiga radikaalsed muutusedJärsud või ootamatud muudatused imidžis, mis kaugendavad brändi selle varasematest väärtustest ja identsusest, võivad põhjustada lojaalsete klientide vastuseisu ja rahulolematust.
 • Brändi ajaloo ignoreerimineElementide tähelepanuta jätmine, mis on olnud brändi identiteedi võtmeelemendid, võib viia unikaalse iseloomu kadumiseni ja lahjendada seda, mis eristas brändi turul.

Nende riskide minimeerimiseks on ülimalt oluline enne ümberbrändimisprotsessi alustamist läbi viia põhjalik analüüs ja arendada turundusstrateegia, mis võtab arvesse nii brändi ajalugu kui ka tulevaste trendide ootusi. Selline lähenemine võimaldab tasakaalustada innovatsiooni ja traditsiooni, mis on ümberbrändimise edukuse jaoks hädavajalik.

Äriprotsesside järjepidevuse säilitamine imidžimuudatuste käigus

Äriprotsesside järjepidevuse säilitamine imidžimuudatuste käigus on ülimalt oluline ettevõtte stabiilsuse säilitamiseks ja klientide usalduse hoidmiseks. Uute turundusstrateegiate juurutamisel ja imidži muutmisel on oluline tagada operatiivne ja kommunikatiivne ladusus. Turundustegevused peavad olema koordineeritud nii, et klient ei kogeks mingeid katkestusi toodete või teenuste kättesaadavuses ja üleminek uuele imidžile oleks neile loomulik ja selge. Selline lähenemine võimaldab mitte ainult tõhusat muudatuste elluviimist, vaid ka brändi turupositsiooni säilitamist ja tugevdamist.

Õnnestumiste ja ebaõnnestumiste näited ümberbrändimistes turul

Uurides ümberbrändimiste lugusid, mis on lõppenud edu või ebaõnnestumisega, saame teha olulisi järeldusi selle kohta, kuidas imidžimuutused mõjutavad brändi. Need lood õpetavad meid, millised elemendid on ümberbrändimise edukuseks hädavajalikud ja mis võib valesti minna.

Edukate imidžimuudatuste näited tuntud brändide seas

Edukate logomuutuste näited tuntud brändide seas näitavad, kuidas strateegiliselt planeeritud ümberbrändimine võib värskendada ettevõtte imidžit, suurendada selle äratuntavust ja parandada tarbijate tajumist brändist.

 • Airbnb revolutsioneerisin oma logo 2014. aastal, tuues sisse 'Bélo' sümboli. Uus logo, mis pidi sümboliseerima kuulumist, armastust ja usaldust, pidi kajastama Airbnb globaalse kogukonna olemust ning selle avatud ja külalislahket olemust. See muutus oli osa laiemast ümberbrändimise pingutusest, mille eesmärk oli paremini kajastada ettevõtte missiooni ühendada inimesi üle kogu maailma.
 • Üleminek Facebook - selle platvormi ümberbrändimine sai sotsiaalmeedia ruumis laialdaselt arutatud teemaks. kuni Meta 2021. aastal on suurepärane näide ettevõttest, kes muutis oma logo ja nime, et paremini peegeldada oma laienenud missiooni ja visiooni. See muutus tähistas nihkumist sotsiaalmeedia saidilt metaversumi ehitamisele - integreeritud digitaalse maailma loomisele, mis on mõeldud ühendama erinevaid veebielu aspekte. Uus visuaalne identiteet pidi rõhutama seda arengut ja ettevõtte püüdlust olla selle uue digitaalse reaalsuse liider.
 • Burger King läbis rebrändingu 2021. aasta alguses, naastes oma 60-ndate ja 70-ndate juurte juurde. Uus logo viitab klassikalisele disainile, rõhutades pakutavate toodete värskust ja kvaliteeti. See muutus oli osa laiemast strateegiast brändi värskendamiseks, mis hõlmas ka pakendite, töötajate vormirõivaste ja restoranide kujunduste uuendamist. See tagasijõudmine juurteni oli suunatud brändi seose tugevdamisele oma pärandiga, rõhutades samal ajal pühendumist kvaliteedile ja positiivsele kliendikogemusele.

Need juhtumid näitavad, kuidas arukate logo ja visuaalse identiteedi muudatuste kaudu saavad ettevõtted tõhusalt oma brändi uuendada, paremini suhelda oma väärtuste ja missiooniga ning oma turupositsiooni elavdada.

Mida me saame õppida ebaõnnestunud rebrändingutest?

Hästi tuntud brändide nagu Pepsi, GAP ja MasterCard ebaõnnestunud rebrändingud pakuvad väärtuslikke õppetunde võimalike lõksude ja vigade kohta, millega ettevõtted võivad kokku puutuda, kui nad oma imagot muudavad.

2008. aastal tutvustas Pepsi uut logo, mille arendamine ja rakendamine maksis miljoneid dollareid. Hoolimata pingutustest ja märkimisväärsetest rahaliste vahendite kulutustest kohtus see muutus tarbijate poolt vastuoluliste reaktsioonidega ega toonud kaasa loodetud brändi pildi uuendamist. Siit saame olulise õppetunni, et kõrged kulud ei taga rebrändingu edu ning muutused tuleks läbi viia selgelt määratletud eesmärgi ja publikule sobiva arusaamaga.

GAP otsustas 2010. aastal oma ikoonilist logo muuta, mis tekitas koheselt negatiivse reaktsiooni veebikogukonna seas. Uus logo, mis pidi sümboliseerima modernsust, tõmmati kiiresti tagasi ja ettevõte naasis oma klassikalise logotüübi juurde. See lugu näitab, kui oluline on kaasata ja kuulata oma kliente enne oluliste imagomuutuste tegemist.

MasterCard läbis samuti rebrändinguprotsessi, uuendades oma logo ja visuaalset identiteeti. Kuigi see muutus ei tekitanud nii negatiivset reaktsiooni kui GAPi oma, tõi see siiski esile vajaduse säilitada tarbijate poolt tuntud ja hinnatud elemendid, isegi kui brändi värskendatakse.

Nendest näidetest võime õppida, et tõhusa rebrändingu võtmetegur ei ole ainult esteetiline uuendus, vaid eelkõige sügav arusaam sihtrühma ootustest ja eelistustest ning brändile olemuslike ja pärandiks olevate elementide säilitamine. Lisaks on äärmiselt oluline avatus tagasisidele ja valmisolek kiiresti turuvajadustele reageerida. Selline lähenemine on visuaalse identiteedi muutmise protsessi võtmeelement.

TL;DR - mida rebränding endast mõne punktiga kujutab

 • Rebränding on terviklik protsess, mis hõlmab brändi pildi muutmist, sealhulgas mitte ainult logo, vaid ka turundusstrateegia, kommunikatsiooni ja tarbija tajumise muutmist.
 • Rebrändingu eesmärk on brändi värskendamine, selle kohandamine muutuvate turuoote ja publikule ning ka selle turupositsiooni tugevdamine.
 • Eduka rebrändingu võtmeelement on sihtrühma vajaduste ja eelistuste mõistmine ja brändi kommunikatsiooni järjepidevuse tagamine.
 • Õige brändingu stuudio valimine, millel on kogemusi ja võimekust teha tõhusaid muudatusi, on rebrändingu edu jaoks hädavajalik.
 • Sotsiaalmeedia ja brändi veebisait mängivad võtmerolli muudatuste suhtlemise ja uue imago edendamise protsessis.
 • Riskide analüüs ja potentsiaalsete kitsaskohtade hindamine on olulised, et vältida negatiivseid turureaktsioone ja tagada äritegevuse järjepidevus rebrändingu ajal.
 • Ebaõnnestunud rebrändingute juhtumid, nagu Pepsi, GAP või MasterCard, annavad väärtuslikke õppetunde publiku kaasamise olulisusest ja vajadusest säilitada elemendid, mis on brändi jaoks äratuntavad.

Rebränding on keeruline protsess, mis nõuab läbimõeldud strateegiat ja kohanemisvalmidust, mille eesmärk on värskendada brändi ja suurendada selle väärtust publiku silmis.