Juhendid

Kümme kõige tavalisemat viga pakendikujunduses

 • Ikoon Holy Studio
  Holy Studio
 • 12/6/2024
 • 8 minutit lugemist
Jaga postitust

Tõhusate pakendikujunduste loomine on palju enamat kui lihtsalt esteetiliselt meeldiva välimuse tagamine. See on keeruline protsess, mis nõuab sügavat arusaamist nii tarbijate vajadustest kui ka turu eripäradest. Pakend mängib võtmerolli kliendi ostuotsuses, olles toote esimene kokkupuutepunkt. Seetõttu võib iga viga selle kujunduses tõsiselt mõjutada brändi tajumist ja lõpuks ka müüki. Allpool tutvustame üksikasjalikku analüüsi levinumatest vigadest pakendikujunduses ja pakume praktilisi nõuandeid, mis aitavad neid vältimisvaldkonnas.

1. Turuuuringu vahelejätmine

Esimene ja põhiline viga on turuuuringu vahelejätmine. Paljud pakendidisainid luuakse intuitsiooni ja isiklike eelistuste põhjal. Kui luua pakend ilma sügava arusaamiseta sihtrühma ootustest, riskite kujundusega, mis ei vasta kliendi ootustele ega vajadustele.

Tasub eraldada eelarvet ja aega, et viia läbi turuanalüüs ja arvamusküsitlusmis aitab kindlaks teha klientide peamised vajadused ja eelistused. Nende aspektide mõistmine võimaldab teil luua pakendi, mis mitte ainult ei köida tähelepanu, vaid ka edastab tõhusalt brändi väärtusi.

Siin on mõned peamised eelised turu-uuringute läbiviimisel enne pakendi kujundamise alustamist:

 1. Parem arusaamine sihtrühmast - uuring võimaldab sügavamalt mõista, kuidas kliendid toodet tajuvad, mida nad kõige rohkem hindavad ja mis neid võib eemale peletada.
 2. Pakendi funktsionaalsuse optimeerimine - turuanalüüsid võivad paljastada praktilisi pakendi aspekte, mis on tarbijatele olulised, nagu hõlpsus avada või taaskasutatavus.
 3. Turul eristumine - konkurentsi ja praeguste trendide mõistmine võimaldab luua pakendi, mis eristub poe riiulitel ja köidab potentsiaalsete klientide tähelepanu.
 4. Brändikommunikatsiooni tõhususe suurendamine - tõhusad turu-uuringud aitavad arendada turundussõnumeid, mis jõuavad sihtrühmani.

2. Liiga keeruline kujundus

Ehkki loovus ja innovatsioon on väärtuslikud, võib liigne keerukus kujunduses põhjustada soovitule vastupidist mõju. Kliendid hindavad suhtluse selgust ja otsekohesust, mis tähendab, et kujundus peaks olema intuitiivne ja kergesti mõistetav esimesel pilgul. Lihtsus pakendidisainis ei tähenda igavust, vaid võimekust kiiresti edastada olulist teavet toote kohta.

Põhimõtte 'vähem on rohkem' järgimine osutub sageli tõhusamaks - eriti uute brändide puhul, kellel on piiratud eelarve. Lihtne, kuid eristuv pakend, mis kergesti edastab toote peamised eelised, köidab suurema tõenäosusega tähelepanu ja julgustab kliente ostu sooritama.

3. Visuaalsete elementide ebaõige kasutamine

Värviskeemide, tüpograafia ja graafiliste elementide valik, mis ei sobi üksteisega kokku, on raskesti loetavad või tekitavad visuaalse ülekoormuse, võivad märkimisväärselt mõjutada pakendi tõhusust. Graafilised elemendid ei täida mitte ainult esteetilist, vaid ka emotsionaalset funktsiooni, mõjutades tarbijate ostuotsuseid.

Graafikat kujundades tuleks juhinduda mitte ainult praegustest trendidest, vaid ennekõike värvipsühholoogiast, sõnumite selgusest ja turuomadustega seotud seostest. Sobiva ja kergesti loetava tüpograafia ja värvide valimine, mis peegeldavad brändi identiteeti, võib märkimisväärselt parandada pakendi tajumist. Kujundus, mis järgib visuaalse hierarhia põhimõtteid, võimaldab tõhusalt suunata tarbija tähelepanu olulisele teabele, suurendades seeläbi suhtluse tõhusust.

Pakendi kujundamise protsessi tasub täiendada ka nende elementidega:

 • Graafiliste pakendivariantide A/B testimine – erinevate pakendiversioonide A/B testide läbiviimine võib anda hindamatuid teadmisi tarbijate eelistuste ja üksikute visuaalsete elementide tõhususe kohta.
 • Emotsionaalse mõju analüüs – on oluline uurida, kuidas värvide, graafiliste vormide ja tüpograafia kombinatsioonid mõjutavad potentsiaalsete klientide emotsioone ja ostuotsuseid.
 • Negatiivse ruumi kasutamine – teadlik negatiivse (tühja) ruumi kasutamine parandab oluliselt pakendi loetavust ja tõstab olulisemate graafiliste elementide esiletõusmist, andes pakendile kaasaegse ja professionaalse välimuse.
 • Sümboolika ja metafooride kasutamine – sümboolika ja metafooride kasutamine pakendi disainis võib tugevdada emotsionaalset sidet saajaga ja aidata edastada keerukamaid kaubamärgi väärtusi kaudselt, kuid selgelt.
Eeterliku õli pakendamine Kujundasime Moonholi, et luua elegantne ja minimalistlik komplekt, mis sobitub graafiliselt kaubamärgi maagilise narratiiviga.

4. Funktsionaalsuse ignoreerimine

Pakendil on lisaks esteetilistele omadustele ka funktsionaalne roll. Selle aspekti eiramine võib põhjustada klientide pettumust, kui nad puutuvad kokku raskustega toote pakendi avamisel, hoidmisel või uuesti sulgemisel.

Soovitame kasutatavustestide läbiviimist pakendi prototüüpidele ja selle protsessi kaasamist potentsiaalsetele kasutajatele. Selline samm võimaldab mitte ainult tuvastada ja kõrvaldada võimalikke funktsionaalseid probleeme, vaid ka leida lahendusi, mis võivad suurendada toote kasutusväärtust.

Projekt peaks arvestama avamise lihtsust, ergonoomikat ja–sõltuvalt toote tüübist–uuesti sulgemise võimalust. Oluline on, et pakend oleks kujundatud kogu toote elutsüklit silmas pidades–alates ostmise hetkest, kasutamisest kuni võimaliku hoiustamiseni. Selline terviklik lähenemine pakendi funktsionaalsuse kujundamisele suurendab mitte ainult tarbijate rahulolu, vaid aitab ka kaubamärki konkureerijatest eristada.

5. Keskkonnaaspektide ignoreerimine

Tänapäeval, kui avalik ökoloogiline teadlikkus kasvab pidevalt, võib jätkusuutlikkuse põhimõtete eiramine pakendi kujundamisel tuua tõsiseid tagajärgi nii looduskeskkonnale kui ka kaubamärgi mainele. Tarbijad on üha enam huvitatud toodetest, mis ei vasta ainult nende esteetilistele ja funktsionaalsetele ootustele, vaid avaldavad ka minimaalset mõju keskkonnale.

Keskkonnasõbralike, kergesti ringlussevõetavate või biolagunevate materjalide kasutamine võib oluliselt parandada kaubamärgi positiivset mainet tarbijate seas. Lisaks võib kaubamärgi keskkonnahoiu pühendumuse läbipaistev kommunikatsioon pakendi kujunduse kaudu oluliselt suurendada klientide usaldust ja lojaalsust.

Kaubamärgi ökoloogilise pühendumuse suurendamiseks pakendi kujundamise kaudu tuleks arvestada järgmiste sammudega:

 • Innovaatiliste, keskkonnasõbralike materjalide valik – näiteks bioplastid või taimsed materjalid, mis on biolagunevad.
 • Minimalistlik kujundus pakendi – pakendi tootmises kasutatavate materjalide vähendamine, mis vähendab jäätmeid ja hõlbustab ringlussevõttu.
 • Ringlussevõtu juhised – selged juhised, mis on pakendile paigutatud selle kohta, kuidas seda õigesti taaskasutada, võivad julgustada tarbijaid vastutustundlikult käituma.
 • Korduvkasutussüsteemide edendamine – pakendi taaskasutuse edendamine tugevdab kaubamärgi mainet kui keskkonnasõbralikku.
 • Materjali päritolu läbipaistvus - jätkusuutlikest materjalide hankimisest teavitamine suurendab usaldust ja kliendilojaalsust.

Nende punktide rakendamine ei saa mitte ainult vähendada negatiivset keskkonnamõju, vaid mõjutada ka positiivselt brändi tajumist tarbijate poolt.

Koostöös Poola brändiga Resibo kujundasime patenteeritud vormijuuksekosmeetika pudelile.Meie ülesandeks oli luua kuju, mis mitte ainult ei püüa konkurentide toodete hulgas silma, vaid rõhutab ka brändi keskkonnasõbralikku pühendumust. Meie töö tulemus on ainulaadne pakend, mis on valmistatud HDPE materjalist, mille erakordne ja tähelepanu köitev vorm suurendab oluliselt toote atraktiivsust riiulil.

Meie disainile vastav patenteeritud vorm ja pakend Resibo kosmeetikasarjale – foto allikas resibo.pl

6. Tootmispiirangute eiramine

Pakendidisainerid ei arvesta alati tehniliste spetsifikatsioonide ja tootmispiirangutega, mis võib kaasa tuua väljakutseid projekti teostamisel ja ootamatuid tootmiskulude kasvu. Selline lähenemine võib samuti viivitada toote turuletoomist ja mõjutada üldist kasumlikkust.

Lähedane koostöö disainerite ja pakenditootjate vahel võimaldab huvitava disaini ja tootmise reaalsuste kombineerimist. Selle faktori arvestamine pakendi disaini varajastes etappides võimaldab tuvastada potentsiaalsed probleemid ja kohandada disaini olemasolevate tehnoloogiliste võimalustega, mis omakorda tagab tootmisvoo ja kulude optimeerimise. Selline koostöö loob ka võimalusi uurida alternatiivseid materjale ja tehnoloogiaid, mis võivad pakkuda kasulikke lahendusi nii kulude kui ka keskkonnamõju osas.

7. Ebajärjepidevus brändi identiteediga

Pakendidisain, mis ei ole kooskõlas brändi visuaalse identiteedi teiste elementidega, ei saa mitte ainult tarbijaid eksitada, vaid võib oluliselt nõrgestada brändi äratuntavust ja jõudu. Visuaalne järjepidevus mängib olulist rolli usalduse ja lojaalsuse ülesehitamisel vaatajaskonna hulgas, olles tugeva suhte alus brändi ja selle klientide vahel.

Kõik pakendidisaini elemendid – alates värviskeemidest, tüpograafiast, graafilise elementide stiilist kuni fotograafia olemuseni – peaksid mitte ainult vastama kogu brändi visuaalsele strateegiale,vaid kajastama ka lubadusi ja väärtusi, mida bränd oma klientidele esitab. Visuaalne järjepidevus erinevates kliendipuutepunktides aitab kaasa tugeva ja äratuntava brändi loomisele..

Toidulisandite ja adaptogeenide järjekindel pakendidisain, mille me disainisime, võimaldas Zojo Elixirs brändil välja paista suure konkurentsiga turul.

Lisaks, et säilitada brändi järjepidevus pakendidisainis, tuleks arvesse võtta mitmeid võtme tegevusi, et tagada ühtlane ja äratuntav kuvand:

 1. Visuaalse identiteedi suuniste loomine ja järgimine – disainitöö on oluliselt lihtsustatud, kui arendatakse välja detailseid juhised värvide, tüpograafia ja teiste graafiliste elementide kasutamise kohta, mis on võtmetähtsusega, et säilitada järjepidev brändi välimus kõigil kliendipuutepunktidel. Selleks võite luua professionaalse brändiraamatu..
 2. Sõnumi järjepidevuse tagamine – kõik pakendidisaini elemendid, alates värviskeemidest kuni tekstini, peaksid järjepidevalt ja sidusalt edasi andma brändi tähtsamaid väärtusi ja lubadusi, tugevdades selle tajumist tarbijate poolt.
 3. Pakendidisaini kooskõlastamine teiste brändimaterjalidega – pakendidisain peaks olema kooskõlas brändi esitlusega veebisaidil, reklaamimaterjalides ja muudes suhtlusvormides.
 4. Disaini kohanemine tooteliinide mitmekesisusega.Pakendi kujundused peaksid säilitama brändi ühtsuse, võimaldades samal ajal teatud määral eristumist, et rõhutada tootesarja üksikute toodete unikaalsust.
 5. Regulaarsed ülevaatused ja kujunduste uuendused – Nagu bränd areneb ja turundusstrateegiad muutuvad, on oluline korrapäraselt üle vaadata ja kohandada pakendi kujundusi, et need jätkuvalt peegeldaksid praegust brändi identiteeti ja suurendaksid selle turu tuntust.

Resibo jaoks kujundasime põhjaliku brändiraamatu, mis sisaldab üksikasjalikke kirjeldusi disainitud kosmeetikatoodete pakenditest ja juhiseid järgnevate toodete graafika loomiseks.

8. Trükkimise korrektuuride tegemata jätmine

Korrektuuride etapi vahelejätmine on viga, mis võib kaasa tuua olulisi erinevusi kujunduse ja lõpliku pakendi välimuse vahel, eriti värvide täpsuse ja graafiliste detailide täpsuse osas. Sellised erinevused võivad mitte ainult negatiivselt mõjutada brändi esteetikat ja tarbijate tajumist, vaid ka tõsta tootmiskulusid paranduste vajaduse tõttu.

Holy Studios korrektuurid ehk testtrükisedon standardne osa pakendi kujundamise protsessist, võimaldades varakult tuvastada ja lahendada potentsiaalseid probleeme. Testtrükised võimaldavad täpselt kontrollida kõiki graafilisi elemente, värve ja teksti paigutust pakendil, mis on oluline kaupade visuaalse ühtsuse tagamiseks poes riiulil.

See etapp on oluline kasutatud materjalide kvaliteedi ning trüki vastupidavuse ja loetavuse hindamiseks, mis mõjutab otseselt tarbijate rahulolu lõpptulemusega. Testtrükiste läbiviimine enne massilise pakendi tootmise alustamist aitab vältida tarbetuid kulusid trükkimise või disainimuudatuste tõttu, mis on eelarve optimeerimise seisukohalt äärmiselt oluline.

9. Loetavuse ja informatsiooni hierarhia eiramine

Selge teabe hierarhia puudumine ja ebapiisav tekstiloetavus pakendil võivad potentsiaalseid kliente tõhusalt eemale peletada, takistades neil juurdepääsu peamistele toote kohta käivatele andmetele. Selline olukord ei mõjuta ainult kasutajakogemust negatiivselt, vaid võib ka vähendada võimalust veenda klienti ostu sooritama.

Kaaluge hoolikalt teabe paigutust pakendil, nii et need moodustaks selge ja loogilise terviku. Kõige olulisemad sõnumid – nagu tootenimiselle peamised eelised või kasutusjuhised tuleks asetada kõige nähtavamale kohale. On oluline, et tekst oleks erinevates kirjastiilides kergesti loetav, võimaldades hõlpsat lugemist laiale tarbijaskonnale, sealhulgas nägemispuudega inimestele.

Halvasti planeeritud teabe hierarhia raskendab oluliselt toote ja selle eesmärgi tuvastamist. Kas teie arvates on see pakend jookide või puhastusvahendite jaoks?

10. Avatuse puudumine trendide ja uuenduste suhtes pakendi kujundamisel

Uuenduste eiramine pakendi kujunduse alal võib viia brändi kuvandi vananenud ja vähem atraktiivsena tajumiseni potentsiaalsete klientide poolt. Tänapäeval, kus uued mustrid ja tehnoloogiad arenevad kiiresti, pakendi kooskõlla viimine sihtrühma ootustega on toote edukuse võti.

Pakendi kujunduse uusimate trendide regulaarne jälgimine ja kohandamine ei paku mitte ainult inspiratsiooni atraktiivsete kujunduste loomiseks, vaid võimaldab brändidel luua sügavama suhte tarbijatega,kes hindavad uuendusi ja värskust.

Samal ajal on oluline leida tasakaal trendidega kursis olemise ja brändi autentsuse säilitamise vahel. Iga trend ei sobi konkreetsele brändile, seega on tähtis, et iga disainiotsus oleks teadlik valik, peegeldades brändi väärtusi ja identiteeti, mitte vaid mööduvat moodi. Arusaam, millistel trendidel on suurim potentsiaal tõhusalt rahuldada sihtrühma ootusi, võib olla edu saavutamise võti.

Kokkuvõte

Tõhus pakendidisain nõuab esteetika ja funktsionaalsuse tasakaalu, arvestades tarbijate ootusi ja vajadusi. Loetletud vigade vältimine ja ülaltoodud soovituste järgimine võib oluliselt kaasa aidata toote edule turul.

Pea meeles, et pakend ei tähenda ainult toote kaitsmist, vaid ennekõike võtmeelementi brändi kommunikatsioonis tarbijaga, mille eesmärk on püüda tähelepanu, luua emotsionaalne side ja lõppkokkuvõttes veenda ostma. Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas, kus konkurents on tohutu ja pidevalt kasvav, on investeerimine läbimõeldud, tõhusatesse ja jätkusuutlikesse pakendidisainidesse pikaajalise brändi arendamise alus.