Gidsen

Hoe Zorg je voor je Merkboek? Over Audits en Updates

 • Icoon Holy Studio
  Holy Studio
 • 10/11/2023
 • 17 minuten lezen
Deel artikel
Ilustracja lupy i stron z brandbooka

Een merkboek is een dynamisch document dat moet evolueren met de ontwikkeling van het bedrijf en de veranderende marktomgeving. Daarom zijn regelmatige audits en updates essentiële elementen om zijn relevantie en bruikbaarheid te behouden. Het is belangrijk om te begrijpenwaarom en hoe je voor het merkboek moet zorgenzodat het altijd dienst doet als een robuusthulpmiddel voor het opbouwen van merkconsistentie.

Uit deze gids leer je:

 • Hoe vaak audits uit te voeren en in welke contexten dit gepast is
 • Hoe je je voorbereidt op een merkboekaudit
 • Welke branding-elementen regelmatige analyse vereisen
 • Hoe je gegevens voor de audit kunt verzamelen
 • Hoe de resultaten van de audit je zakelijke situatie kunnen beïnvloeden

Wanneer een merkboekaudit uit te voeren?

Elke ondernemer wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en bijbehorende kansen en bedreigingen. Evenzo moet branding worden aangepast aan de marktdynamiek. Na verloop van tijd kunnen de richtlijnen met betrekking tot het merkimago updates vereisen om hun frisheid en effectiviteit te behouden. In dit artikel suggereren wewanneer het de moeite waard is om een merkboekaudit uit te voeren en welke voordelen het biedt. Een audit wordt aangegeven in de volgende situaties:

1. Wanneer het lange tijd niet is bijgewerkt

Als de marktomgeving voortdurend verandert en je merkboek voor een langere periode hetzelfde blijft, is dit een duidelijk signaal om actie te ondernemen. In een tijdperk van snelle concurrentieontwikkeling, veranderende trends en de versterkende aanwezigheid van sociale media, kan het nalaten je merkboek bij te werken de effectiviteit van je merk negatief beïnvloeden. Daarom is het de moeite waard nu een merkaudit te overwegen, om het aan te passen aan hedendaagse uitdagingen en de effectiviteit ervan te versterken.

2. Voor rebranding

Als je van plan bent een verandering in imago, plan een audit niet alleen in termen van doelen of marketingactiviteiten, maar ook in branding. Een audit van het merkboek is een goede gelegenheid om te controleren welke aspecten van het merk nog steeds effectief zijn en behouden moeten blijven, en welke verandering vereisen.

3. In belangrijke zakelijke momenten

Een merkaudit kan vooral belangrijk zijn op belangrijke momenten van de bedrijfsactiviteit. Bijvoorbeeld wanneer het significant groeit, nieuwe marketingactiviteiten plant, voordat het investeerders binnenhaalt, na het overnemen van een ander bedrijf of bij de introductie van een nieuwe productlijn. Het is de moeite waard te onderzoeken of de huidige branding de nieuwe bedrijfsstrategie weerspiegelt.

4. Na uitbreiding naar nieuwe markten

Als je van plan bent om uit te breiden naar nieuwe markten, is het de moeite waard om te controleren of je merk klaar is voor de uitdagingen die verband houden met culturele verschillen en lokale voorkeuren. Een audit kan helpen om je merkboek aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

5. Na evaluatie van de effectiviteit van marketingcampagnes

Als jereclamecampagnes niet de verwachte resultaten opleveren, kan een merkaudit helpen vaststellen of het probleem ligt in ontoereikende richtlijnen in het merkboek of zwakke punten in branding, en mogelijk deze aanpassen aan de marketingstrategie.

Vervolgens gaan we over tot specifieke stappen die je in staat stellen de staat van je merk nauwkeurig te beoordelen en passende maatregelen te nemen. Het volgende hoofdstuk zal gewijd zijn aan praktische fasen en het verstrekken van praktische tips voor het uitvoeren van een merkboekaudit.

Stappen voor een merkboekaudit

Een merkboekaudit, en vervolgens de update ervan, is een complex proces dat kan worden opgedeeld in specifieke fasen, wat het gemakkelijker maakt om in de tijd te plannen.

Gegevensverzameling

Zonder nauwkeurige en actuele informatie over de huidige staat van je branding, is het moeilijk om precies te beoordelen wat updates of verbeteringen nodig heeft. Om deze stap effectief uit te voeren, kan het worden opgedeeld in verschillende kleinere stadia:

Beoordeling van het huidige merkboek

Maak jezelf vertrouwd met alle elementen die in het document zijn opgenomen. Op deze manier krijg je een duidelijk beeld van hoe je merk momenteel wordt gepresenteerd en welke elementen erin zijn opgenomen, maar ook of de regels die in het document zijn beschreven, daadwerkelijk zijn nageleefd.

Feedback verzamelen

Verzamel meningen van klanten, medewerkers en zakenpartnersover je merk. Dit kan worden gedaan door informele gesprekken, opinieonderzoek (enquêtes, interviews, focusgroepen) en het analyseren van feedback en opmerkingen op social media. Bepaal hoe je merk extern wordt waargenomen en of het beeld consistent is met wat in het merkboek wordt beschreven.

Beoordeling van marketingmaterialen

Om een merk effectief herkenbaar te maken, moet het consistent worden gepresenteerd via verschillende media. Een grondige analyse van promotiemateriaal en marketingmaterialen zal het mogelijk maken om eventuele inconsistenties te identificeren en de effectiviteit van de toegepaste richtlijnen te bevestigen. Hier zijn belangrijke stappen om te nemen:

 1. Analyse van gedrukte materialen– beoordeel brochures, folders, visitekaartjes en ander reclamemateriaal. Controleer of de juiste kleuren worden gebruikt en goed worden gereproduceerd in druk, of het logo correct is geplaatst en of de inhoud consistent is met de communicatiestijl van het merk.
 2. Beoordeling van de website - De prioriteit is om te begrijpen hoe de gebruiker de inhoud en functies ervaart. Is de navigatie intuïtief? Is het ontwerp consistent met de richtlijnen van het merkboek, inclusief kleuren, typografie en grafische elementen? Teksten moeten leesbaar zijn en aangepast voor verschillende apparaten. Tegelijkertijd moet de site voldoen aan de specifieke behoeften van je merk en unieke waarde leveren aan je publiek.
 3. Evaluatie van social media campagnes - Berichten, grafieken en video's moeten het merkimago weerspiegelen. Analyseer of de inhoud consistent is met de merkboodschap, leesbaar is en is aangepast aan de voorkeuren van de doelgroep. Zorg ervoor dat de visuele elementen overeenkomen met de kleuren en typografie uit het merkboek. Controleer ook of de campagnes actueel zijn in de context van trends en nieuwe functies in social media applicaties, terwijl de consistentie van het imago behouden blijft.

Technische beoordeling van visuele merkelementen

Om ervoor te zorgen dat je merk consistent wordt gepresenteerd via verschillende platforms en media, is het belangrijk om een technische beoordeling uit te voeren:

Kleuren

Controleer hoehet kleurenpalet van het merk zich presenteert op verschillende dragers, vooral op een website in vergelijking met gedrukte materialen, met behulp van apparaten om kleuren te testen.

Logo

Beoordeel de kwaliteit van het logo in verschillende bestandsformaten en zorg ervoor dat het optimaal is ontworpen voor verschillende toepassingen – van grote prints tot miniaturen in social media. Het is cruciaal dat het logo leesbaar en gemakkelijk herkenbaar is ongeacht de grootte.

Typografie

Analyseer de typografie van je merk in termen van consistentie, letterafstand en toegankelijkheid voor een breed scala aan gebruikers. Controleer of de tekst leesbaar is op verschillende apparaten, vooral op schermen met hoge resolutie. Let bovendien op of de gekozen lettertypen nog steeds de huidige waarden en persoonlijkheid van het merk weerspiegelen en of ze nog steeds aantrekkelijk zijn voor je doelgroep.

Belangrijk visueel

Onderzoek de kwaliteit en resolutie van gebruikte illustraties, iconen en afbeeldingenZorg ervoor dat ze zijn geoptimaliseerd voor verschillende platforms en formaten en dat ze actuele trends in ontwerp weerspiegelen. Controleer of de visuele representatie van het merk nog steeds consistent is met het imago en of het niet verouderd of ongepast is geworden in de context van de veranderende verwachtingen van je doelgroep.

Voor het onthouden

Een effectieve merkboek-audit vereist een beoordeling van het huidige document, het verzamelen van feedback van klanten en medewerkers, en een grondige analyse van marketingmaterialen en technische visuele elementen van het merk.

Analyse van trends en marktveranderingen

Analyseer branchetrends, klantvoorkeuren, veranderingen in de concurrentie en andere factoren die het merk kunnen beïnvloeden. Identificeer gebieden die mogelijk updates in je branding vereisen.

Definitie van marktcontext

Overweeg of het beeld van je markt dat in het merkboek wordt gepresenteerd nog steeds accuraat is. Heeft het merk zijn aanwezigheid uitgebreid naar nieuwe gebieden of marktsegmenten? Worden kenmerkende kleuren, vormen, pictogrammen of foto's weerspiegeld?de werkelijke trends en verwachtingen van je markt? Er kunnen nieuwe symbolen of visuele motieven zijn die populair zijn geworden bij je doelgroep. Beoordeel of je brandingrichtlijnen vernieuwing nodig hebben om beter de dynamiek en specificiteit van de markt waarin je opereert weer te geven.

Begrip van de klant

Werk bijhet profiel van je klantmet behulp van de nieuwste gegevens en onderzoeken. Controleer of de kenmerken van je doelgroep in het merkboek overeenkomen met de huidige situatie. Heb je nieuwe verwachtingen opgemerkt op het gebied van merkcommunicatie die in de richtlijnen moeten worden weerspiegeld?

Trends in ontwerp en branding

Leer wat de actuele trends in ontwerp zijn en overweeg hoe ze de visuele kant van je branding kunnen beïnvloeden. Is je visuele identiteit, website, promotiemateriaal nog up-to-date? Voldoen de toon en stijl van communicatie die in het merkboek worden beschreven nog steeds aan de huidige normen en klantexpectaties?

Nieuwe technologieën en platforms

Beoordeel de aanpassing van je merkimago aan nieuwe media. Bevat het merkboek richtlijnen voor nieuwe platforms of technologieën? Zo niet, is het dan nodig om ze op te nemen?

Regelgeving en branche standaarden

Zorg ervoor dat de richtlijnen in je merkboek voldoen aan de laatste regelgeving met betrekking tot reclame, bescherming van persoonsgegevens of andere aspecten van je branche.

Evaluatie van de positie ten opzichte van concurrenten

Onthoud dat het analyseren van de concurrentie niet gaat om het imiteren van anderen, maar om je eigen sterke punten te begrijpen, gebieden voor verbetering te identificeren en deze informatie te gebruiken om een sterker en concurrerender merk op te bouwen.

Perceptie van je merk

Voer een onderzoek naar meningenuit om te achterhalen hoe je merk wordt waargenomen in vergelijking met concurrenten. Is er een specifieke eigenschap of waarde die je merk onderscheidt?

Concurrentieanalyse nodig

Bekijk de promotiematerialen van concurrenten, zoals hun websites, socialmediacampagnes en andere marketingactiviteiten. Let op visuele communicatiestrategieën die effectief lijken te zijn, evenals die welke je bedrijf zou kunnen aanpassen of verbeteren.

Sterke punten en uniciteit

Bepaal precies wat je merk uniek maakt. Het kan een unieke waardepropositie zijn, innovatieve producten, een speciale benadering van klanten of een onderscheidende communicatiestijl. Overweeg hoe deze unieke kenmerken kunnen worden versterkt door branding en beter kunnen worden benut in merkstrategie.

Gaten in het aanbod van concurrenten

Bij competitieve analyse zijn niet alleen de aanbiedingen, maar ook de brandingaspecten belangrijk. Let op hoe concurrenten hun merk presenteren: is hun branding consistent en coherent over verschillende media? Reflecteert het beeld dat ze overbrengen hun authentieke waarden? Door deze gebieden te verkennen, kun je potentiële hiaten of inconsistenties in de branding van concurrenten identificeren, wat een kans kan bieden om je eigen merk in de markt te onderscheiden en te versterken.

Onthoud dat het doel van deze analyse niet alleen is om gebieden te identificeren die aanpassing vereisen, maar ook om die aspecten van branding te versterken die effectief zijn. Het bijwerken van het merkboek zou je merk concurrerender moeten maken en goed aangepast aan de dynamisch veranderende markt.

Identificatie van behoeften en verbeteringsgebieden

Na het verzamelen van informatie en het uitvoeren van een grondige analyse van het merkboek en de huidige marktsituatie van het merk, is het tijd om gebieden te identificeren die aanpassing vereisen en potentiële hiaten in de brandingstrategie.Welke brandingelementen vond je ontbrekend?Merk je terugkerende problemen op?

Volledigheid van het merkboek

Bij het beoordelen van de reikwijdte van het document is het de moeite waard om breder te kijken naar de hele merkidentificatie die dit document beschrijft. Veel merken missen bepaalde essentiële elementen die cruciaal zijn voor de consistentie en effectiviteit van hun communicatie.

Veelvoorkomende hiaten in de bestaande merkidentiteit

Vaakontbreekt het aan consistentie en samenhangbij het gebruik van de identificatie op verschillende klantcontactpunten. Bijvoorbeeld, een bedrijf kan een logo hebben, maar onterecht verschillende varianten ervan gebruiken op de website, in gedrukte materialen en op sociale media. Dit leidt tot verwarring bij de ontvangers en verzwakt de herkenning van het merk.

Een ander veelvoorkomend probleem is het gebrek aan flexibiliteit in identificatie over verschillende media. Typografie en kleurenschema's die in offline materialen worden gebruikt, werken mogelijk niet in de digitale wereld, wat leidt tot een verlies van samenhang.

Visuele identiteit mist vaak richtlijnen over nieuwe grafische trends en technologieën. Als gevolg hiervan kunnen merken verouderd en onaantrekkelijk lijken voor jongere doelgroepen.

Voorbeelden van ontbrekende elementen
 1. Richtlijnen met betrekking totde presentatie van het merk op sociale media, vooral op platforms zoals TikTok of Instagram, waar korte video's en afbeeldingen een sleutelrol spelen. Het ontbreken van geschikte regels kan leiden tot een inconsistente en chaotische aanwezigheid van het merk op deze kanalen.
 2. Richtlijnen met betrekking tot het gebruik van geluid, bijvoorbeeld jingles, die kunnen bijdragen aan de auditieve herkenning van een merk.Geluid speelt een belangrijke rol in merkidentificatie in televisie-, radio- en online advertenties. Sommige merken gebruiken geluidmotieven als een element van hun identiteit, maar ze worden niet altijd opgenomen in het merkboek.
 3. Specificaties met betrekking tothet gebruik van identificatie in virtual reality (VR) of augmented reality (AR) - voor bedrijven die de nieuwe mogelijkheden van dit medium willen verkennen. Het is noodzakelijk om te bepalen hoe het logo, het kleurenschema en andere visuele identiteitselementen van het merk eruit zullen zien in de virtuele realiteit. Het is ook de moeite waard om te overwegen hoe het merk interactieve VR-ervaringen kan creëren die gebruikers zullen betrekken.
 4. Richtlijnen voor animaties, die gestaag aan populariteit winnen in de mediaomgeving. Het gebrek aan richtlijnen voor animaties kan leiden tot inconsistent en chaotisch gebruik van dit medium door het merk. In het merkboek is het de moeite waard om specifieke animatierichtlijnen op te nemen, zoals geaccepteerde voorbeelden, het instellen van het tempo en de duur, en de manier van integratie van animaties met het geluid.
 5. Richtlijnen voor personalisatie, wat een belangrijk aspect is van merkcommunicatie. Het gaat overhet afstemmen van de inhoud en reclames van het merk op verschillende doelgroepen. De toon van communicatie gericht op een jongere klantengroep kan volledig anders zijn dan die bedoeld voor oudere individuen. Het ontbreken van duidelijke richtlijnen in het merkboek over personalisatie kan leiden tot verwarring en ongepaste inhoudsaanpassing, wat uiteindelijk het imago van het merk en de effectiviteit van zijn marketingactiviteiten kan schaden.
 6. Regelsvoor merkpresentatie op producten en verpakkingen. In het geval van productmerken is het noodzakelijk om duidelijk te definiëren hoe het logo en andere merkelementen op producten en verpakkingen worden gepresenteerd om de aantrekkelijkheid en herkenning van het merk op het verkooppunt te waarborgen.
 7. De methodevan het aanpassen van visuele identiteit aan verschillende culturen. Voor bedrijven die op meerdere markten opereren, is het cruciaal om nauwkeurige richtlijnen voor te bereiden over het aanpassen van het merk aan verschillende culturele contexten om potentiële ongepaste acties of misverstanden te voorkomen en consistentie te behouden.

Onthoud

Consistentie en naleving bij het presenteren van het merk zijn de sleutel tot herkenning en vertrouwen onder het publiek. Bewust het aanpassen van de merkidentiteit aan nieuwe trends en media zorgt voor relevantie en aantrekkelijkheid voor verschillende doelgroepen.

Probleemanalyse

De volgende stap is een grondige analyse van problemen die samenhangen met het merkboek. Onderzoek het kleurenpalet – zijn de kleuren van het merk moeilijk te reproduceren in drukwerk of op verschillende digitale platforms? Misschien is het kleurenpalet niet flexibel genoeg om zich aan te passen aan diverse media?

Blijft het logo leesbaar op kleine schaal en ziet het er nog steeds aantrekkelijk uit? Is de typografie die door het merk wordt gebruikt toegankelijk en leesbaar in alle media? Of is het misschien de moeite waard om alternatieve lettertypen toe te voegen voor verschillende toepassingen?

Reflecteren de gebruikte foto’s, illustraties en pictogrammen nog steeds de waarden van het merk en zijn ze aantrekkelijk voor het publiek, of zijn ze gedateerd in het licht van veranderende trends? Richt je ook op communicatiegerelateerde problemen.

Controleer of de boodschap samenhangend is en of er geen misverstanden ontstaan. De sectie met voorbeeldboodschappen helpt lezers van het merkboek de aard van je merk beter te begrijpen.

Terugkerende moeilijkheden

Besteed aandacht aan alle problemen die regelmatig zijn ontstaan tijdens het verzamelen van informatie en feedback. Zijn er specifieke elementen die problemen veroorzaken voor zowel je team als andere belanghebbenden? Merk je consistenties in de communicatie van het merk die herhaaldelijk verschijnen?

Door deze gebieden te identificeren, krijg je een duidelijk beeld van wat verbeterd moet worden. De volgende stap is het ontwikkelen van een strategie voor het implementeren van deze veranderingen en het bijwerken van het merkboek om je merk beter te ondersteunen in de huidige tijd.

Richtlijnupdates

Op basis van de verzamelde informatie en analyse kun je de juiste wijzigingen en aanvullingen in je document aanbrengen. Dit is een cruciale fase van het proces, die ingewikkeld kan zijn en rekening houdt met veel verschillende aspecten. Hieronder presenteren we verschillende belangrijke stappen en overwegingen die de moeite waard zijn om in aanmerking te nemen tijdens de update en implementatie van het merkboek.

Het kiezen van een uitvoerder

De beslissing om de update van het merkboek toe te vertrouwen aan je eigen ontwerpers of een extern bedrijf, moet worden voorafgegaan door een grondige analyse. Externe bedrijven, zoals brandingstudio's, bieden je deskundige kennis enervaring in branding, zal efficiënter werken, kijk naar je merk vanuit een onafhankelijk perspectief, maar kan duurder zijn.

Als je besluit om met je eigen team van ontwerpers te werken, houd dan rekening met de beperkingen van hun ervaring. Zorg voor passende training en ondersteuning, zodat ze de uitdaging aankunnen, maar verwacht tegelijkertijd niet dezelfde efficiëntie van hen als van ervaren specialisten die voor honderden andere merken werken.

Tijdbeheer

Het bijwerken van een merkboek kan een tijdrovend proces zijn, vooral als verschillende afdelingen en teams betrokken zijn. Het is belangrijk om eenduidelijke planning en deadlinesvast te stellen en om de voortgang regelmatig te monitoren. Houd rekening met mogelijke vertragingen en plan extra tijd voor potentiële herzieningen.

Interne communicatie

Zorg voor eengoede informatiestroom en hoge betrokkenheidonder alle teams die betrokken zijn bij het bijwerken van het merkboek. Als je dit proces volledig intern doorloopt, stel dan communicatieprocedures op en informeer iedereen regelmatig over de voortgang om ervoor te zorgen dat iedereen een duidelijk beeld heeft van de veranderingen en weet wat hun rollen en verantwoordelijkheden zijn. In het geval van samenwerking met professionele ontwerpers, zullen zij zorgen voor de transparantie van het ontwerpproces.

Testen en Iteratie

Nieuwerichtlijnen in het merkboek moeten getest en geëvalueerdworden, zowel intern als voor gebruik door zakenpartners. Er bestaat een risico dat bepaalde veranderingen onduidelijk, ineffectief of enigszins controversieel zijn, dus het is belangrijk om open te staan voor aanpassingen en iteratieve verbetering van het merkboek.

Geplande supervisie

Na het doorvoeren van veranderingen is het belangrijk om systematisch toezicht in te stellen om naleving van de nieuwe richtlijnen te waarborgen. Dit kanperiodieke beoordelingen en interne auditsinhouden, om ervoor te zorgen dat het merkboek effectief wordt geïmplementeerd en nageleefd.

Instemming en acceptatie

Het is belangrijk dat alle veranderingen worden goedgekeurd door belangrijke belanghebbenden, inclusief de directie, om potentiële conflicten of weerstand tegen de veranderingen te voorkomen.

Implementatie van de voorbereide veranderingen

Zorg ervoor datalle teams binnen de organisatie op de hoogte zijn en zich aan de bijgewerkte richtlijnen houden. Zorg voor passende training en ondersteuning om de implementatie van veranderingen te vergemakkelijken.

Training

Organiseer regelmatig trainingssessies voor alle teams in je bedrijf om hen vertrouwd te maken met de nieuwe richtlijnen. Dit zal niet alleenmerkconsistentie waarborgen, maar ook helpen de medewerkers te begrijpen waarom bepaalde veranderingen zijn doorgevoerd.

Nuttige materialen

Voorzie in materialen (bijv. presentaties, brochures, video's) die de updates aan het merkboek uitleggen en kenmerkende branding van je merk. Ze kunnen dienen als trainingstool en als een permanente bron van referentie.

Kwaliteitscontrole

Plan regelmatige audits om ervoor te zorgen dat de bijgewerkte richtlijnen worden toegepast in alle merkactiviteiten en -communicatie.

Goede communicatie

Zorg ervoor datalle medewerkers weten waar ze het bijgewerkte merkboek kunnen vindenen bij wie ze terecht kunnen met vragen over de merkrichtlijnen.

Feedback

Moedig het geven van feedback over de nieuwe richtlijnen aan. Dit zal voortdurende verbetering en aanpassing aan de zich ontwikkelende behoeften van het merk mogelijk maken.

Voorbereiden op audit

Frequentie van updates

De eerste stap in het onderhouden van een merkboek is te bepalen hoe vaak het moet worden bijgewerkt. Dit hangt af van veel factoren, zoals de industrie, de frequentie van marktwisselingen en de bereidheid om veranderingen in de merkstrategie door te voeren. Bedrijven die opereren in dynamische sectoren, waar trends en technologieën vaak veranderen, kunnen meer frequente updates vereisen, zelfs jaarlijks. In stabielere sectoren kan een twee- of driejaarlijkse update van het merkboek voldoende zijn. Het is belangrijk omje aan te passen aan de specifieke situatie en behoeften van het bedrijfDe juiste brandingpartner helpt je de juiste frequentie voor jou te bepalen.

Kostenbeheer

Een van de essentiële aspecten van dit proces is budgetplanning. Het is belangrijk om te begrijpen dat hoewel audits en updates van het merkboek in eerste instantie duur lijken, zeeen fundamentele vorm zijn van het behouden van consistentie in het merkbeeld en het beperken van fouten in marketingactiviteiten. Overweeg om merkboekaudits in uw jaarlijkse budget op te nemen als een strategische investering die kan bijdragen aan het langetermijnsucces van uw merk.

Consultaties met het team

Overleg met verschillende belanghebbenden, waaronder de marketingafdeling, ontwerpers, het management en anderenverantwoordelijk voor het merkimago. Verzamel feedback en opmerkingen over het bestaande merkboek.

Een verantwoordelijke persoon toewijzen

Zorg ervoor dat de persoon die verantwoordelijk is voor de staat van het merkboek in uw bedrijf de juiste kennis enervaring met betrekking tot branding en marketing heeft. Als er geen dergelijke werknemer is, richt je dan op samenwerking met een partner wiens kennis en inzet je volledig kunt vertrouwen. Dit kunnen marketingspecialisten, grafisch ontwerpers of brandingbureaus zijn.

Bestel een merkboekaudit

Ontdek wat er moet worden verbeterd. Ontvang een duidelijke analyse van het imago en een kant-en-klaar reparatieplan. Wacht niet met de veranderingen!

Vraag een offerte aan

Samenvatting

Het langetermijnsucces van een merk hangt grotendeels af van het vermogen om consistentie te behouden en zich aan de principes te houden die in het merkboek zijn uiteengezet. Daarom zijn regelmatige audits en updates cruciaal voor elk bedrijf dat streeft naar een marktleiderspositie.

Onthoud:

 1. Om ervoor te zorgen dat het merkboek zijn functie vervult, moet je regelmatige audits en updates van het document uitvoeren.
 2. Merkboekaudits kunnen beoordelingen omvatten van visuele en communicatieconsistentie, afstemming van branding met huidige normen en naleving van richtlijnen met strategische doelstellingen.
 3. Vertrouw het documentaudit toe aan ervaren personen – wijs een werknemer aan die verantwoordelijk is voor deze taak in uw bedrijf en kies specialisten op het gebied van visuele communicatie voor het aanbrengen van wijzigingen.
 4. Verzamel feedback van uw team en van opdrachtnemers die uw brandingrichtlijnen gebruiken. Zie wat onduidelijk is en welke regels niet langer van toepassing zijn op de activiteiten van uw merk.
 5. Stel een regelmatig schema op voor het herzien van het merkboek – bijvoorbeeld één keer per jaar – om de relevantie en aanpassing aan de veranderende behoeften van het merk te waarborgen.
 6. Organiseer regelmatig trainingen voor nieuwe medewerkers en voor degenen die een herinnering nodig hebben aan de belangrijkste richtlijnen voor het bedrijfsimago.
 7. Moedig communicatie aan – als het team onzekerheden of problemen tegenkomt, moeten ze zich vrij voelen om vragen te stellen en twijfels te uiten.
 8. Meet de effectiviteit van het merkboek – bijvoorbeeld door merkherkenning te analyseren, klantopinieonderzoeken uit te voeren of de impact van branding op verkoopresultaten te beoordelen.
 9. Sta open voor innovaties en experimenten – als er een nieuwe trend of communicatietool verschijnt, overweeg dan hoe goed deze past bij de kenmerken van uw branche en hoe deze in het merkboek kan worden opgenomen, terwijl de belangrijkste principes van merkidentificatie behouden blijven.

Hoeweleen merkboek kan dienen als een beschermende set regels voor uw merk, garandeert het op zichzelf geen succes. Het is een hulpmiddel dat actief en kritisch beheer vereist. Behandel het niet als een statisch document, maar alseen set regels die zich aanpast aan de veranderende realiteitenvan de markt en de behoeften van uw merk.

Onthoud, het is niet zozeer belangrijk om het te hebben, maar vooral om het vaardig te gebruiken, aanpassingen te maken en je aan te passen aan nieuwe uitdagingen.Het succes van je merk hangt af van je toewijdingaan voortdurende verbetering en het bijwerken van het imago van het merk, evenals je bereidheid tot innovatie en een flexibele benadering van branding-uitdagingen.