Gidsen

Dit Bepaalt Je Project – Hoe Schrijf je een Goede Briefing

 • Icoon Holy Studio
  Holy Studio
 • 14/11/2023
 • 22 minuten lezen
Deel artikel
Ilustracja przedstawiająca pióro do pisania i tarczę strzelniczą

Inleiding

Heb je je ooit afgevraagd waarom sommige projecten soepel verlopen terwijl andere bij elke stap struikelen? Het antwoord ligt vaak in dekwaliteit van de voorbereide briefing. We hebben een gids gemaakt die je niet alleen het belang en de betekenis van dit hulpmiddel uitlegt, maar ook laat zien hoe je veelgemaakte fouten en valkuilen kunt vermijden.

Of je nu een ervaren projectmanager, ondernemer of iemand die net begint in de creatieve industrie bent, dit artikel is voor jou. Dankzij dit artikel zul je begrijpen hoe eengoed voorbereide briefing het projectwerk kan versnellen, de communicatie kan verbeteren en, belangrijker nog, tot uitstekende resultaten kan leiden.

Uit deze gids leer je:

 • Hoe je verwachtingen en zakelijke doelen effectief communiceert in een briefing
 • Hoe je typische fouten bij het maken van een projectbriefing vermijdt
 • Welke specifieke voordelen een goed voorbereide briefing kan bieden
 • Hoe een professionele studio helpt bij het proces van het maken van een briefing
 • Wat de benadering van ontwerpers ten opzichte van de briefing van de klant over hen zegt
 • Welke elementen essentieel zijn in een effectieve briefing
 • Hoe je inspiratie op de juiste manier selecteert en presenteert, en valkuilen vermijdt
 • Wat de mogelijke gevolgen zijn van het weglaten van belangrijke informatie in een briefing
 • Hoe betrokkenheid bij het proces van het maken van een briefing de kwaliteit van de samenwerking met ontwerpers beïnvloedt
 • Wanneer en waarom het de moeite waard is om een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) te ondertekenen voordat je de briefing deelt met ontwerpers

Waarom heb je een goede briefing nodig?

Een ontwerpbriefing is niet louter een formaliteit – het isde basis van effectieve projectimplementatie. Een grondige voorbereiding brengt vele voordelen, van het versterken van de zakelijke positie tot het verbeteren van de kwaliteit van de samenwerking met het team. In dit hoofdstuk zullen we onderzoeken hoe een strategische benadering van dit hulpmiddel kan bijdragen aan het succes van je onderneming.

Algemene voordelen

De effectiviteit van projectimplementatie is direct gerelateerd aan de kwaliteit van de initiële richtlijnen. Een goed opgebouwde briefing brengt een reeks voordelen met zich mee:

 • Duidelijkheid van doelstellingen – nauwkeurig geformuleerde doelen in de briefing zorgen ervoor dat beide partijen een duidelijk begrip hebben van de reikwijdte en richting van het project.
 • Tijdbesparing – door onnodige herzieningen en misverstanden in een vroeg stadium te vermijden, wordt het implementatieproces efficiënter.
 • Budgetcontrole – duidelijk gedefinieerde financiële aannames zorgen ervoor dat het project binnen de vastgestelde middelen wordt uitgevoerd, wat het risico op extra kosten minimaliseert.

Voordelen voor het bedrijf

Elk zakelijk initiatief brengt risico met zich mee. Een goed voorbereide projectbriefing kan dit risico aanzienlijk verminderen:

 • Kostenbesparing – door misverstanden en fouten te vermijden kunnen op de lange termijn aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd.
 • Het testen van de potentiële aannemer – de kwaliteit van de interactie en respons op de voorbereide briefing kan een indicator zijn van de professionaliteit van de potentiële partner.
 • Het bepalen van de richting voor het merk – de briefing stelt je in staat om zorgvuldig de waarden en eigenschappen van het merk te definiëren, wat cruciaal is voor de verdere ontwikkeling ervan.
 • Reflectie op je eigen bedrijfsvoering – het proces van het maken van een briefing vereist een diepgaande analyse van de huidige activiteiten, wat nieuwe perspectieven en ideeën kan opleveren.

Impact op samenwerking

Efficiënte samenwerking tussen de klant en de aannemer is de basis van een succesvol project. De briefing speelt hierin een sleutelrol.

 • Vertrouwen opbouwen – een professioneel opgesteld briefing document kan de inzet van de klant aantonen, wat vertrouwen bij de aannemer kan opbouwen.
 • Optimalisatie van het proces – gedetailleerde richtlijnen in de briefing maken het mogelijk om met het hele team op een meer geplande en efficiënte manier te werken.
 • Motivatie voor de aannemer - goed gedefinieerde doelen en verwachtingen verhogen de betrokkenheid en motivatie van het team.
 • Consistentie handhaven - consistentie in uitvoering en samenhang in communicatie zijn uiterst belangrijk, en een goed geconstrueerd briefing document vormt de basis hiervoor.

Belangrijke componenten van een effectieve briefing

Een effectievebriefing definieert de reikwijdte, doelstellingen, verwachtingen en inspiraties, en creëert een duidelijk actieplan dat zorgt voor visiecoherentie tussen de klant en de aannemer. In dit hoofdstuk richten we ons op de elementen die opgenomen moeten worden om als betrouwbare ondersteuning voor het ontwerpproces te dienen.

Basis elementen van de briefing

Beschrijving van het merk en de situatie van het bedrijf

Dit is de basis voor het begrijpen van de context van het project. Een korte beschrijving van de geschiedenis van het bedrijf, de missie, visie en belangrijkste waarden helpt de ontwerper om het DNA van het merk beter te begrijpen en de ontwikkelingsrichting. Op dit punt is het ook de moeite waard om de huidige situatie van het bedrijf te beschrijven - is het een periode van groei, een crisis, of misschien uitbreiding naar nieuwe markten? Dergelijke informatie kan de keuze van oplossingen aanzienlijk beïnvloeden.

Projectdoel

Het begrijpen van het doel van het project is de basis voor elke samenwerking. Het invoeren van een product op de markt, het verfrissen van het imago of het vergroten van de zichtbaarheid van het merk vereist verschillende strategieën. Daarom helpt het nauwkeurig definiëren van het doel om de juiste koers voor het project in te stellen en het uiteindelijk af te stemmen op de verwachtingen en behoeften van de klant.

Concurrentie

Concurrerende analyses omvatten niet alleen de beoordeling van beeldaspecten, maar ook de overweging van een bredere zakelijke context. Terwijl een ontwerper onafhankelijk de visuele aantrekkelijkheid van concurrerende merken kan beoordelen, verschaft de klant waardevolle informatie over verkoopresultaten, marktpositionering of marktleiders. Daarom is het nuttig om informatie in de briefing op te nemen die de ontwerper in staat stelt het volledige beeld van de markt – zowel vanuit visueel als zakelijk perspectief.

Uitdagingen

Door uitdagingen te identificeren, biedt het bedrijf informatie over de obstakels die het op de weg naar succes tegenkomt. Dit kunnen marktbarricades zijn, zoals sterke concurrentie of snel veranderende klantverwachtingen, maar ook interne uitdagingen zoals een inconsistent merkimago of gebrek aan samenhang in communicatie. Het bewust maken van de ontwerper van deze moeilijkheden zal helpen om je project beter af te stemmen op de werkelijke behoeften.

Bekijk de voorbeelden:

 • Probleem met klantloyaliteit – moeilijkheid in het opbouwen van langdurige relaties met klanten, wat leidt tot eenmalige aankopen en gebrek aan terugkeer.
 • Uitdagingen met betrekking tot globalisering – uitbreiding naar nieuwe markten brengt de noodzaak met zich mee om het aanbod en de communicatie aan te passen aan lokale verwachtingen.
 • Conversieproblemen – ondanks veel verkeer op de website blijft de conversie laag, wat wijst op mogelijke problemen met UX/UI of een ingewikkeld aankoopproces.
 • Slechte aanpassing aan mobiel – in een wereld die wordt gedomineerd door mobiele technologie, zijn de intuitiviteit en responsiviteit van applicaties of websites cruciaal.
 • Uitdagingen met betrekking tot ecologie – voor verpakkingsmerken ligt de uitdaging in het ontwerpen van milieuvriendelijke verpakkingen die aantrekkelijk blijven voor de consument.
 • Onduidelijke identiteit van het merk – het merk ondervindt moeilijkheden bij het communiceren van zijn boodschap en waarden, wat de creatie van een gestructureerde en begrijpelijke merkstrategie vereist.
 • Moeilijkheden bij het onderscheiden op de markt – in een concurrerende omgeving is het nodig om een uniek en gedenkwaardig imago te hebben, evenals een duidelijke waardepropositie.
 • Mislukkingen van eerdere rebrandings – wat cruciaal wordt, is de adoptie van een nieuwe, goed doordachte strategie die rekening houdt met eerdere fouten en het merk introduceert op een pad van consistente, effectieve communicatie.
 • Moeilijkheden bij het opbouwen van vertrouwen – het is belangrijk om klanten te overtuigen van de authenticiteit, kwaliteit en uniciteit van het aanbod.
 • Snelle aanpassing aan veranderende trends – Het is essentieel om markttrends te monitoren en flexibel te reageren op de veranderende verwachtingen van klanten.
 • Communicatie van waarden naar verschillende doelgroepen – De uitdaging is om de boodschap af te stemmen op de specificaties en behoeften van diverse doelgroepen.

Doelgroep

Het identificeren van de doelgroep is cruciaal voor het nauwkeurig richten van de boodschap en ontwerpesthetiek op een manier die de juiste klantengroep interesseert en aantrekt.

Op dit punt is het de moeite waard om te overwegen:

 • Demografie: leeftijd, geslacht, afkomst, opleiding
 • Psychografische gegevens: interesses, waarden, levensstijl
 • Gedragsgegevens: welke producten ze kopen, welke media ze consumeren
 • Geolocatie: woonplaats – lokale of wereldwijde markt
 • Gezinssituatie: bijv. single, in een relatie, met kinderen, zonder kinderen
 • Inkomensniveau: aangevend koopkrachtpotentieel
 • Touchpoints met het merk: kanalen van interactie met de klant, bijv. sociale media, online winkel, email, fysieke winkels, offline evenementen.

Problemen en behoeften van de eindontvanger

Dit gaat over zijn verwachtingen, frustraties en verlangens. Als je al specifieke gegevens of onderzoek hebt over het onderwerp, is het de moeite waard om deze te delen met de ontwerper. Bij gebrek aan volledige kennis zal een ervaren specialist je helpen deze aspecten te identificeren en te begrijpen. Een dergelijke benadering garandeert de creatie van effectievere en doelgerichtere oplossingen.

Omvang van het werk

De omvang van het werk is een specifieke lijst van elementen die moeten worden ontworpen of uitgevoerd als onderdeel van een bepaald project. Een duidelijk gedefinieerde omvang van het werk maakt het mogelijk om:

 • Misverstanden te voorkomen – dankzij een duidelijk gedefinieerde omvang weten beide partijen wat de verwachtingen zijn.
 • Middeleninschatting – stelt een nauwkeurigere bepaling mogelijk van het nodige budget, tijd en andere middelen.
 • Schema – stelt vast wanneer en welke fasen van het project moeten worden uitgevoerd.

De omvang kan verschillende elementen omvatten, zoals logo's, verpakkingen, een website, teksten, applicaties of prototypes. De definitieve lijst hangt af van de specificaties van het project en de behoeften van de klant. Duidelijkehet definiëren van de omvang van het werk aan het begin van de samenwerking elimineert onduidelijkheden, optimaliseert het proces, vergemakkelijkt budgetbeheer en bevordert effectieve voortgangsbewaking.

Budget en tijdlijnen

Het indienen van een begrotingsvoorstel biedt een realistisch beeld van de omvang en het moeilijkheidsniveau van het project. Dit stelt de ontwerper in staat om nauwkeuriger te bepalen welke tools en technieken binnen het gegeven budget beschikbaar zullen zijn. Het aangeven van deadlines daarentegen biedt duidelijkheid met betrekking tot tijdverwachtingen. Het is belangrijk te onthouden deadlines niet te rigide te stellen – de ontwerper moet enige speelruimte hebben voor mogelijke herzieningen of onverwachte complicaties.

Inspiraties, benchmarks, stilistische voorkeuren

Inspiraties zijn een cruciaal element van de briefing en beïnvloeden direct de creatieve richting van het project. Ze weerspiegelen niet alleen uw voorkeuren, maar begeleiden ook de ontwerper door specifieke stilistische en creatieve richtlijnen te bieden. Ze kunnen uit verschillende bronnen komen: van concurrerende merken, via huidige ontwerptrends, tot cultuur of natuur.Inspiraties zijn sleutelreferentiepuntenin het ontwerpproces.

Bovendien is het ook de moeite waard ombenchmarks aan te wijzen, wat voorbeelden zijn van best practices in de industrie.Benchmarking is de analyse van de prestaties van marktleiders, waardoor men zijn positie ten opzichte van de besten kan beoordelen. Door specifieke projecten of merken te presenteren die als kwaliteitsnormen worden beschouwd, kunt u een gewenste richting bepalen.

In de context van stilistische voorkeuren is het belangrijk om zowel duidelijk te beschrijven wat u leuk vindt als wat u wilt vermijden.Het definiëren van antipatronenis cruciaal omdat het de ontwerper verhindert onbedoeld ongeschikte oplossingen toe te passen, wat het creatieve proces kan verlengen en de noodzaak voor herzieningen kan vergroten.

Vergeet nietde aangegeven inspiraties aan te passen aan de realiteiten van het project,zowel in termen van uw financiële mogelijkheden als technologische. Deze aspecten niet in overweging nemen kan leiden tot misverstanden en onvervulde verwachtingen.

Verschillen in de briefing voor een nieuw merk en voor rebranding.

Bij het opstellen van een briefing is het de moeite waard te realiseren dathet proces voor een nieuw merk en voor rebrandingaanzienlijk verschilt. Hier zijn enkele belangrijke verschillen:

Nieuw merk

 • Doelen en visie – bij het creëren van een nieuw merk is het cruciaal om zijn missie en visie duidelijk te definiëren. Wat wilt u bereiken? Welke waarden biedt uw bedrijf en hoe wilt u dat het door het publiek wordt waargenomen?
 • Markt en concurrentie – als nieuw merk heeft u nog geen gevestigde positie onder concurrenten. Uw uitdaging is om hiaten en niches in de markt te identificeren en een richting te bepalen die u in staat stelt op te vallen en het vertrouwen van uw publiek te winnen.
 • Visuele en ontwerpelementen – het is cruciaal om aantrekkelijk ontwerp te combineren met een duidelijke boodschap. Overweeg hoe u kleuren, typografie en grafieken kunt mengen met de boodschap van uw merk om het herkenbaar en onderscheidend te maken ten opzichte van de concurrentie.

Voor nieuwe merken is de prioriteit eensterke start op de markt.Om dit te bereiken is het essentieel om authenticiteit, uniciteit en consistentie in visuele communicatie te waarborgen. Het risico ligt in het nabootsen van de concurrentie en het onderschatten van het belang van grondige marktanalyse en publieksanalyse.

Rebranding

 • Merkgeschiedenis – het is essentieel om diepgaand te begrijpen hoe het merk tot nu toe is waargenomen, welke aspecten van zijn imago een pluspunt waren en welke gebeurtenissen of beslissingen zijn huidige imago hebben beïnvloed.
 • Te behouden elementen - in het herpositioneringsproces is het belangrijk om die elementen van het merk te identificeren en te behouden die een troef zijn en hoog gewaardeerd worden door het publiek. Door ze te behouden, bescherm je de waarde die het merk al heeft verworven.
 • Richting van veranderingen- Het kiezen van de reikwijdte van de herpositionering - of het een discrete evolutie of misschien een volledige transformatie zou moeten zijn - hangt af van een grondige analyse van de marktbehoeften en de aspiraties van het merk in het licht van de verwachtingen van het publiek.

Herpositionering brengt met zich meede uitdaging om de essentie van het merk te behouden terwijl er belangrijke veranderingen worden doorgevoerd. Er is een risico dat de onderscheidende kenmerken van het merk verloren gaan, wat huidige klanten kan verwarren. Daarom is een diepgaand begrip van de geschiedenis van het merk en het vakkundig combineren van zijn kernwaarden met een modern imago essentieel.

Meest voorkomende valkuilen en fouten bij het voorbereiden van een briefing

Te algemene informatie

Onnauwkeurige ofte algemene informatie in de briefing kan leiden tot onduidelijkheden over de projectomvang en interpretatie van uw eisen. Als gevolg hiervan kan het ontwerpteam de doelstellingen van de opdracht niet bereiken, wat op zijn beurt kan leiden tot de noodzaak om het project opnieuw te starten met een ander team.

Te veel beslissers betrekken

Het opnemen van te veel individuen in het besluitvormingsproces kan leiden tot discrepanties en een gebrek aan eenduidige visie. Om ervoor te zorgen dat het project samenhangend blijft en de richting duidelijk is, is het cruciaal om één, hoogstens twee personen aan te wijzen die de positie van het bedrijf vertegenwoordigen en belangrijke beslissingen nemen.

Gebrek aan flexibiliteit en openheid voor creativiteit

Hoewel een goed voorbereide briefing enorm belangrijk is, is het de moeite waard om wat ruimte te laten voor creativiteit van de ontwerper. Te restrictieve richtlijnen kunnen hun mogelijkheden beperken en het eindresultaat van het project beïnvloeden.

Het belang van de briefing verwaarlozen

Het niet hechten van belang aan de zorgvuldige voorbereiding van de briefing resulteert in talrijke complicaties tijdens de projectimplementatie. Het negeren van deze stap, het terugbrengen tot een routinematige plicht of het verkorten van de tijd die aan de creatie wordt besteed, resulteert in een onvolledig en onnauwkeurig document. Een dergelijke aanpak dwingt projectteams om extra vergaderingen te houden, onduidelijkheden op te helderen en correcties aan te brengen. Het resultaat is vertraagde tijdlijnen, toenemende kosten, en het risico dat de exacte verwachtingen van de klant niet worden begrepen. Om deze valkuilen te vermijden, is het cruciaal om de briefing te zien als de basis van effectieve samenwerking en een garantie voor projectsucces.

Het inspiratiedilemma

Het kiezen van inspiraties die niet gerelateerd zijn aan uw merk of doelgroep kan leiden tot verlies van uniciteit en inefficiëntie in communicatie met uw doelgroep. In plaats van te worden geleid door persoonlijke voorkeuren of het kopiëren van de concurrentie, is het de moeite waard om inspiraties te zoeken die echthet karakter van uw merk weerspiegelenen spreken tot uw doelgroep.

Belangrijke informatie weglaten

Het over het hoofd zien van belangrijke informatie zoals een precieze beschrijving van de doelgroep, een dieper begrip van de specificiteit van de markt, of concrete zakelijke verwachtingen kan leiden tot ernstige onnauwkeurigheden in de uitvoering. Zonder deze informatie ziet de aannemer mogelijk het volledige plaatje niet, wat het risico vergroot dat het project niet aan uw verwachtingen voldoet en kostbare herzieningen of heroverweging van het concept vanaf nul vereisen.

Het consulteren met een ontwerper verwaarlozen

Veel bedrijven maken de fout om geen overleg te plegen met potentiële ontwerpers. Dankzij hun ervaring kan een ontwerper aangeven welke informatie cruciaal is en gespecificeerd moet worden. Als uvragen tegenkomt in de briefing die onduidelijk lijkenof u weet niet zeker hoe u moet reageren, dan is het de moeite waard om dit te bespreken met een ontwerper in plaats van ze onbeantwoord te laten.

Gebrek aan duidelijkheid over prioriteiten

Het niet definiëren van het belang van verschillende projectcomponenten kan ertoe leiden dat het projectteam zich richt op minder belangrijke taken. Om deze fout te voorkomen, is het noodzakelijk om precies aan te geven welke aspecten cruciaal zijn en welke kunnen wachten. Zo'n hiërarchie maakt het mogelijk om te focussen op de belangrijkste doelen en het project af te leveren in overeenstemming met de verwachtingen van de klant.

Fouten zoals te algemene informatie geven of belangrijke details weglaten kunnen leiden tot onduidelijkheid en misverstanden over verwachtingen. Te veel beslissers betrekken resulteert in een gebrek aan eenheid, en te veel beperkingen beperken de creativiteit van de ontwerper. Het onderschatten van de rol van de briefing of geen overleg plegen met de aannemer zijn veelvoorkomende fouten die tot onnodige complicaties leiden en de uitvoering van het project vertragen.

Gevolgen van het niet goed voorbereiden van een briefing

Er is geen tweede kans om een eerste indruk te maken, net zoals er geen ruimte is voor fouten in de vroege fase van een project. Voorbereiden op samenwerking is meer dan alleen een lijst met wensen en verwachtingen maken; het is de basis waarop het hele project is gebouwd. Het negeren van deze fase kan leiden tot veel gevolgen die niet alleen het project beïnvloeden maar ook het algemene succes van het bedrijf. Wat kunnen de effecten zijn van een onjuiste voorbereiding van de briefing? Laten we dit nader bekijken.

1. Vertraging van de uitvoering van het project

Onduidelijke of onvolledige informatie in de briefing kan leiden tot talrijke revisies, aanpassingen en discussies. Dit verlengt niet alleen de uitvoeringstijd van het project, maar betekent ook dat de personele middelen minder efficiënt worden ingezet. In plaats van te focussen op het creëren, besteedt het team tijd aan het verduidelijken van onduidelijkheden.

2. Extra Kosten

Een onduidelijke briefing kan kosten genereren die aanvankelijk niet zichtbaar zijn, maar na verloop van tijd significant kunnen worden. Revisies, extra vergaderingen en zelfs de noodzaak om terug te keren naar eerdere projectfasen kunnen aanzienlijke impact hebben op het budget. Als gevolg daarvan kan het project de geplande kosten overschrijden.

3. Ontevredenheid over het Eindresultaat

Wanneer de briefing niet nauwkeurig de visie en verwachtingen van de klant weerspiegelt, kan het eindresultaat afwijken van de oorspronkelijke aannames. Dit kan leiden tot klantontevredenheid en de noodzaak om wijzigingen door te voeren na voltooiing van het werk.

4. Het niet voldoen aan bedrijfsdoelstellingen

Het belangrijkste doel van elk project is het behalen van gespecificeerde bedrijfsresultaten. Helaas, als de briefing niet goed is voorbereid, kan het project deze verwachtingen niet waarmaken. Als gevolg hiervan kunnen alle inspanningen en middelen die aan het project worden toegewezen, verkeerd worden gebruikt.

5. Gebrek aan consistentie met het bedrijfsimago en marktverwachtingen

Als de briefing geen precieze informatie bevat over de aard van het bedrijf, zijn waarden en verwachtingen, kan het eindproject mogelijk niet consistent zijn met het imago van het merk. Dit kan niet alleen de perceptie bij de doelgroep beïnvloeden, maar ook de merkherkenning in de markt en de positionering te midden van concurrentie bemoeilijken. Uiteindelijk kan dit leiden tot het niet behalen van de beoogde zakelijke doelen en investeringsverliezen.

Hoe kan een ontwerper u helpen?

Als u niet zeker weet hoe u het juiste document moet maken, kan een ervaren ontwerper veel waarde toevoegen aan dit proces.

Consultatie

Voordat u aan de samenwerking begint, is het de moeite waard om een voorlopig gesprek te voeren, zodat beide partijen de verwachtingen, doelen en de reikwijdte van het project kunnen begrijpen. De ontwerper kan dan specifieke vragen stellen die helpen de belangrijkste aspecten van de briefing te definiëren.

Speciale workshops

Het organiseren van workshops zorgt voor een dieper begrip van de behoeften en visie van de klant. In het geval van zeer grote projecten is het de moeite waard om deze optie te overwegen. Deze service brengt extra kosten met zich mee, maar de waarde ervan in de context van een succesvol uitgevoerd project is onschatbaar.

Informatiestools verzamelen

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de ontwerper de juiste competenties en ervaring heeft in het creëren van onderzoekstools. Als dat zo is, kunnen ze helpen bij het opstellen van de juiste enquêtes, vragenlijsten of interviews. Als u echter geavanceerde onderzoeksdiensten nodig heeft en de geselecteerde ontwerper niet over de benodigde vaardigheden beschikt, overweeg dan het inschakelen van specialisten op dit gebied.

Gezamenlijk invullen van het document

Sommige klanten kunnen twijfelen over de reikwijdte en inhoud van de briefing. In dat geval is het de moeite waard om met de ontwerper af te spreken om het document samen in te vullen, bij voorkeur tijdens een vergadering of telefonisch. Een dergelijke briefing moet altijd per e-mail schriftelijk worden bevestigd, zodat beide partijen zeker weten dat ze dezelfde set informatie hebben.

Verwachtingen voor de geleverde materialen

De ontwerper moet duidelijk aangeven welke materialen van de klant essentieel zijn om aan het project te werken. Of het nu gaat om logo's, teksten, foto's of andere specifieke elementen - duidelijke communicatie hierover helpt misverstanden en vertragingen te voorkomen.

Hoe experts aan de briefing te herkennen?

Een briefing is niet alleen een document voor de ontwerper, maar ook een hulpmiddel dat de klant kan helpen bij het beoordelen van de competentie en professionaliteit van het ontwerpstudio. Hier zijn enkele criteria die de moeite waard zijn om te overwegen.

De manier waarop ontwerpers vragen stellen

Een professionele ontwerpstudio wordt gekenmerkt door het vermogen om specifieke, doelgerichte vragen te stellen die getuigen van begrip van het project en de branche van de klant. De manier waarop vragen worden geformuleerd en informatie wordt verzameld, getuigt van de ervaring en de toegewijde aanpak richting de klant.

Flexibiliteit en openheid voor suggesties

Een goed ontwerpteam staat open voor voorstellen en opmerkingen terwijl het vertrouwen behoudt in hun competenties. Het vermogen omflexibel in te spelen op de behoeften van de klantis een belangrijke indicator van professionaliteit.

Adviseren en wijzen op potentiële problemen

Een ervaren ontwerpstudiobeperkt zich niet alleen tot het uitvoeren van de opgedragen taken. Het kan ook adviseren, wijzen op potentiële problemen en alternatieven voorstellen. Bovendien tonen dergelijke ontwerpers vaak initiatief door aanvullende, waardevolle oplossingen voor te stellen aan de klant.

Begrijpen en interpreteren van zakelijke doelen

Een solide ontwerper analyseert grondig de informatie in de briefing om de zakelijke doelen van de klant duidelijk te definiëren en te begrijpen. Op basis van deze doelen stelt hij strategieën en oplossingen voor die helpen deze te bereiken. Naast het begrijpen van de doelen, is een dergelijkecreatieve partnerook in staat om wijzigingen of aanvullende stappen aan te suggereren die betere resultaten opleveren.

Nauwkeurigheid in Communicatie

Communicatie is de sleutel tot effectieve samenwerking. Een professioneel ontwerpbureau levert eenbriefing, die onnodige details elimineert en dubbelzinnigheden voorkomt. Het zorgt ervoor dat alle informatie op een begrijpelijke manier wordt gepresenteerd, terwijl het ook het overmatig gebruik van vakjargon vermijdt.

Reactie op hiaten in het verstrekte materiaal

Zelfs de best voorbereide briefing kan bepaalde informatiehiaten bevatten. Een professioneel ontwerpbureau kan deze hiaten identificeren en streeft ernaar ze op te vullen. Of het nu gaat om het stellen van aanvullende, precieze vragen of het voorstellen van een vergadering voor grondige analyse en overleg – verantwoordelijke ontwerpers kiezen voor een alomvattende benadering, zodat het eindproject aansluit bij de verwachtingen van de klant.

Wanneer een NDA tekenen?

Een projectbriefing bevat vaak belangrijke informatie over het project, bedrijfsstrategieën, klantgegevens of marketingplannen. Daarom kan het in veel gevallen cruciaal zijn ervoor te zorgen dat deze informatie niet naar derden lekt. Dit is wanneer een NDA, of Non-Disclosure Agreement (ook bekend als een geheimhoudingsverklaring), nuttig is om deze informatie te beschermen tegen toegang en exploitatie door onbevoegden.

Wanneer is het de moeite waard om te tekenen?

 1. Unieke ideeën en concepten – als de briefing originele ideeën bevat die cruciaal zijn voor het succes van uw project of bedrijf.
 2. Gevoelige gegevens – als het document gevoelige gegevens bevat, zoals financiële informatie, klantgegevens of unieke marktstrategieën.
 3. Concurrentie-informatie – als de informatie in de briefing door concurrenten tegen u kan worden gebruikt.
 4. Handelsgeheimen – als uw briefing informatie bevat die wordt beschouwd als een handelsgeheim van het bedrijf – zoals recepten, algoritmen, productiemethoden.
 5. Klantgegevens – als u van plan bent de ontwerper gegevens te verstrekken die wettelijk beschermd zijn (bijvoorbeeld door de AVG in Europa).

Wanneer kan het overbodig zijn?

 1. Algemene informatie – als de briefing alleen algemene informatie over het project bevat die algemeen beschikbaar is, is een NDA waarschijnlijk overbodig.
 2. Klein projectbereik – voor kleine, kortetermijnprojecten die geen belangrijke zakelijke informatie bevatten, kan het proces van het ondertekenen van een NDA overdreven zijn.
 3. Bestaande samenwerking – als u samenwerkt met een leverancier of aannemer met wie u al langdurige en vertrouwde relaties heeft, kan een NDA minder significant zijn.
 4. Voorbesprekingen – als dit de eerste fase van de gesprekken is en u nog geen specifieke informatie doorgeeft, is het niet nodig om een NDA te ondertekenen. U kunt dit altijd doen in een volgende fase, naarmate de discussies vorderen.
 5. Openbaar beschikbare informatie – als de meeste informatie in de briefing al openbaar beschikbaar is en geen handelsgeheim vormt, is een NDA overbodig.
 6. Laat de andere partij – als de potentiële aannemer bezwaar heeft tegen het ondertekenen van een NDA en u het risico van openbaarmaking van informatie als laag beschouwt, kunt u afzien van een dergelijke overeenkomst. Natuurlijk moet een dergelijke beslissing zorgvuldig worden overwogen.
 7. Kosten en tijd – Het juridische proces dat gepaard gaat met het opstellen, onderhandelen en handhaven van een NDA kan tijdrovend en kostbaar zijn. Als het project klein is en geen speciale bescherming vereist, kunnen tijd en geld beter ergens anders besteed worden dan aan een NDA.

Gevolgen van het ondertekenen van een NDA

 1. De formaliteiten verlengen – Voordat daadwerkelijk met de samenwerking wordt begonnen, moet men door de fase van onderhandelingen en het ondertekenen van de overeenkomst gaan, wat de start van het project kan vertragen.
 2. Beperkingen voor de ontwerper – Een geheimhoudingsovereenkomst kan ervoor zorgen dat de ontwerper zich beperkt voelt in het delen van zijn ideeën met het team of het raadplegen van externe adviseurs.
 3. Juridische gevolgen – Het schenden van de voorwaarden van een NDA kan juridische gevolgen hebben, wat beide partijen afschrikt om de overeenkomst te breken.

Analyseer de inhoud van het NDA grondig om ervoor te zorgen dat alle belangrijke aspecten adequaat worden beschermd en dat beide partijen de reikwijdte en gevolgen van het schenden van de overeenkomst begrijpen. In sommige gevallen is het raadzaam om hulp te zoeken van een advocaat die gespecialiseerd is in intellectueel eigendomsrecht of contractenrecht.

Samenvatting

1. Voordelen van een goed briefingsdocument

Het dient als een gids voor het project. Het biedt duidelijkheid over doelen en verwachtingen, minimaliseert het risico op misverstanden en helpt het beoogde eindresultaat te bereiken. Het faciliteert effectieve communicatie tussen de klant en het projectteam, waardoor mogelijke obstakels en barrières worden geëlimineerd. Het bespaart tijd en geld door de inspanningen te concentreren op de belangrijkste aspecten van het project.

2. Verschillen in een briefing voor een nieuw merk en rebranding

Het creëren van een merk vanaf nul verschilt van het werken aan rebranding.Elk van deze processen vereist een individuele benadering en begrip van specifieke behoeften en verwachtingen. In het geval van een nieuw merk zal het cruciaal zijn om de zakelijke doelstellingen en visie te beschrijven, marktniches en leiders te identificeren en te specificeren hoe visuele elementen het merk moeten onderscheiden en de herkenning vanaf het begin moeten beïnvloeden.

Aan de andere kant moeten bedrijven die kiezen voor rebranding de geschiedenis van het merk beschrijven op een manier die ontwerpers helpt de beginsituatie, mogelijkheden en moeilijkheden grondig te begrijpen. Het is noodzakelijk te bepalen welke elementen van het imago behouden blijven omdat ze de basis van het merk vormen, en welke moeten worden gewijzigd en op welke manier.

3. Belangrijke elementen van de briefing

Een effectieve briefing mag geen sleutelonderdelen missen, want elk daarvan beïnvloedt de uiteindelijke vorm van het project. Dit zijn meestal: beschrijving van het merk en de situatie van het bedrijf, concurrentieanalyse, projectdoelen, uitdagingen en moeilijkheden, kenmerken van de doelgroep, omvang van het werk, budget en tijdschema's, inspiraties en benchmarks.

4. Meest voorkomende valkuilen en fouten

Een onvolledige of onduidelijke briefing kan leiden tot fouten en misverstanden. Het is essentieel potentiele valkuilen te begrijpen, zoals gebrek aan precieze richtlijnen, het niet definiëren van belangrijke aannames, te veel mensen betrekken bij het opstellen van het document, gebrek aan duidelijke prioriteiten of inspiraties die niet aansluiten bij de werkelijke situatie en mogelijkheden van het bedrijf.

5. Gevolgen van het niet goed voorbereiden van een briefing

Een gebrek aan details in de briefing kan leiden tot vertragingen, extra kosten, ontevredenheid over de resultaten van het werk, een gebrek aan samenhang in het merkbeeld of het niet behalen van de zakelijke doelstellingen van het project. Om ongewenste gevolgen te vermijden, is het de moeite waard tijd te investeren in de zorgvuldige voorbereiding ervan.

6. Hoe kan een ontwerper u helpen?

Een professionele ontwerper is niet alleen iemand die een taak uitvoert, maar bovenal een goede adviseur. Hun ervaring kan van onschatbare waarde zijn tijdens discussies, vooral bij technische of stilistische kwesties. Ze kunnen consultaties bieden, speciale workshops voorbereiden, speciale onderzoekstools ontwerpen die de kennis over klanten uitbreiden, of ondersteuning bieden in de vorm van het samen invullen van het document.

Debriefingsfase zelf kan nuttig zijn bij het beoordelen van de professionaliteit van de ontwerper. Actieve ondersteuning, betrokkenheid en communicatieve vaardigheden zijn slechts enkele tekenen van een ervaren partner.

7. Wanneer is het de moeite waard om een NDA te ondertekenen?

Bij bepaalde projecten, vooral die met gevoelige gegevens, is het de moeite waard om een geheimhoudingsovereenkomst te overwegen. Het beschermt beide partijen tegen ongeoorloofde openbaarmaking van informatie. Overweeg dit als uw ideeën uniek zijn, de briefing competitieve informatie bevat, gevoelige gegevens, klantgegevens of informatie die als bedrijfsgeheim wordt beschouwd.

Conclusie

Bedankt dat u de tijd hebt genomen om onze gids te lezen. We hopen dat het u heeft geholpen de belangrijkste aspecten van het creëren van een goede briefing te begrijpen en dat het uw aandacht heeft gevestigd op mogelijke valkuilen en uitdagingen.

Als u uw brandingproject plant, hebben we iets dat u wellicht interesseert. Neem contact met ons op enwij sturen u een speciaal briefingtemplatedat u helpt alle sleutelgegevens over uw project snel en efficiënt te organiseren. Als u vragen of twijfels heeft, staan we voor u klaar.

Bent u geïnteresseerd in samenwerking en wilt u ons briefingtemplate ontvangen?

Neem contact met ons op