Vejledninger

Hvad er Rebranding og Hvordan Implementeres en Ændring? Praktiske Tips til at Ændre Virksomhedens Image

 • Ikon Holy Studio
  Holy Studio
 • 27/3/2024
 • 16 minutter læsning
Del indlæg

Rebranding er et afgørende øjeblik i ethvert brands liv og definerer overgangen fra en etableret identitet til et fornyet, ofte mere dynamisk billede. Denne forandringsproces er ikke begrænset til æstetik – det involverer brandets strategi, kommunikation og endda retningen af produkt- og serviceudvikling. At udføre en vellykket rebranding kræver en dyb forståelse af ens eget firma, dets målgruppe og markedet. I dette indlæg vil vi give praktiske tip og diskutere de faser, der vil hjælpe med at gennemføre en ændring af virksomhedens image. Målet er ikke kun at opfriske brandet, men også at styrke dets markedsposition og forbedre opfattelsen hos nuværende og potentielle kunder.

Hvorfor bør du overveje rebranding?

Beslutningen om at rebrande stammer ofte fra behovet for at tilpasse sig de skiftende markedforventninger og aspirationer om at skille sig ud blandt konkurrenterne. Det er et strategisk skridt, der ikke kun sigter mod at forny billedet, men også at øge dets appel til nuværende og potentielle kunder, hvilket kan påvirke opfattelsen af brandet betydeligt.

Hvad er rebranding, og hvad er dens mål? Forny billedet eller ej?

Rebranding er ikke blot en visuel ændring af logo eller farveskema, men frem for alt en brandfornyelsesstrategi, der berører dens nøgleaspekter: fra kommunikation og positionering til udvalget af produkter eller tjenester. Dets hovedmål er redefineringen af brandet som svar på markedets udvikling, ændringer i forbrugerpræferencer og behovet for at differentiere fra konkurrenter. I modsætning til en facelift, der fokuserer på overfladiske æstetiske forbedringer, engagerer rebranding de dybere lag af brandet og tilbyder et frisk syn på dets værdier, mission og strategiske mål.

Rebranding versus facelift – nøgleforskelle

 • Rebranding:
  • Ændringen berører kernen af brandet, dets strategi, kommunikation og hvordan det opfattes af publikum.
  • Målretter sig ikke kun på at forny, men på fuldstændig at transformere brandet, hvilket indebærer betydelige interne og eksterne handlinger.
  • Er en proces, der kan tage tid, men vil resultere i en varig ændring i brandopfattelsen.
 • Facelift:
  • Fokuserer på at opdatere visuelle elementer såsom logoet uden en dybdegående ændring af strategi eller positionering.
  • Tjener til at opfriske billedet for bedre at matche de nuværende tendenser uden at påvirke opfattelsen af brandet væsentligt.
  • Er hurtigere og mindre kompliceret end rebranding, ofte udført som svar på mindre opdateringsbehov.

I rebranding-processen transformeres brandet for bedre at imødekomme moderne udfordringer og forventninger, hvilket tilbyder forbrugerne ikke blot et ændret billede, men frem for alt fornyet værdi og betydning af virksomhedens eksistens.

Af hvilke grunde beslutter virksomheder at ændre brandimage?

Virksomheder beslutter at ændre deres image af forskellige årsager, som normalt er tæt forbundne med deres strategiske mål og behovet for at tilpasse sig det ændrede markedsmiljø. Rebranding er en langvarig proces, der kan bringe en fornyelse til virksomhedens image og åbne nye muligheder for dens udvikling. Nedenfor præsenterer vi nøglemotivationen, der driver organisationer til at træffe denne vigtige beslutning.

 1. Behovet for at forny virksomhedens image - Efterhånden som brandet ældes, kan dets image blive forældet. Fornyelse af virksomhedens image gør det muligt at genoplive interessen for brandet, både blandt nuværende og potentielle kunder.
 2. Ændring i forretningsstrategi - Introduktion af en ny strategi kræver ofte en ændring af image for bedre at afspejle de ændrede mål og retninger for virksomhedens handlinger inden for mærkets rebranding.
 3. Reagere på markedsændringer - Ændringer i forbrugernes præferencer, intens konkurrence eller markedsudvikling kan kræve rebranding for at holde mærket konkurrencedygtigt og aktuelt.
 4. Forbedre brandopfattelsen - Rebranding kan hjælpe med at genvinde forbrugernes tillid efter potentielle billedekriser eller negative foreninger med mærket.
 5. Udvidelse til nye markeder - At komme ind på nye geografiske markeder eller produktsegmenter kan kræve justering af brandets billede for bedre at imødekomme forventningerne hos en ny målgruppe.

Afslutningsvis tages beslutningen om at gennemgå rebranding ikke let. Det er et strategisk valg, der sigter mod at forny virksomhedens image og tilpasse det til de nye udfordringer og muligheder, som følger med den skiftende verden.

Hvordan påvirker rebranding forbrugernes opfattelse af mærket?

Rebranding har en betydelig indvirkning på, hvordan et mærke opfattes af forbrugerne. Hovedmålet med rebranding er ikke kun at forny mærkets visuelle identitet, men også at forbedre produktets eller tjenestens image. Det er en strategisk proces, der giver virksomheder mulighed for bedre at tilpasse sig målgruppens forventninger og behov.

 • Ændring af brandets visuelle identitet kan resultere i en umiddelbar ændring i, hvordan mærket opfattes af forbrugerne. En frisk, moderne visuel præsentation kan øge interessen for mærket og tiltrække nye kunder.
 • Forbedre image af et produkt eller tjeneste gennem rebranding fører ofte til en positiv modtagelse af ændringerne hos forbrugerne. Korrekt kommunikerede ændringer kan understrege innovation og tilpasning til aktuelle trends, hvilket igen skaber positive associationer.
 • Fremhævelse af nye eller ændrede funktioner af mærket kan fornye interessen og loyaliteten blandt eksisterende kunder. Rebranding gør det muligt at omdefinere og fremhæve de vigtigste værdier og styrker ved mærket i modtagernes øjne.

Når rebranding er godt planlagt og udført med forbrugerforventninger i tankerne, kan det betydeligt forbedre opfattelsen af mærket. Ved at forny den visuelle identitet, fremhæve værdien af produkter eller tjenester og klart kommunikere brandets ændrede funktioner, kan virksomheder opbygge stærkere, positive associationer i forbrugernes sind.

Hvordan gennemfører man en vellykket rebranding?

Udførelse af en vellykket rebranding kræver strategisk planlægning og præcis udførelse. Det er en proces, der skal gennemføres med langsigtede fordele for mærket i tankerne, idet man tager højde for faser fra koncept til implementering, vælger det passende branding-studie og sikrer billedkonsistens.

Rebranding faser: fra koncept til implementering

Rebranding er en kompleks proces, der kræver omhyggelig overvejelse og strategisk tilgang. Det er ikke begrænset til ændring af et logo eller visuel identitet – det er en dyb transformation af mærket, der sigter mod at forny dets image og tilpasse sig aktuelle og fremtidige markedsbehov. Nedenfor præsenterer vi de vigtigste faser, der skal gennemgås for at gennemføre en succesfuld rebranding.

 1. Analyse og planlægning - På dette stadie er det afgørende at forstå, hvorfor rebranding er nødvendig, og hvilke mål den sigter efter at opnå. Analyse af mærkets nuværende image, dets markedsposition og målgruppens forventninger giver mulighed for at bestemme omfanget af nødvendige ændringer.
 2. Rebranding strategi - At udvikle en strategi involverer at definere, hvad der præcist skal ændres og hvordan. Det er på dette stadie, at den nye mission, vision og kerneværdier for brandet defineres. Rebranding handler ikke bare om forandring, men om en velovervejet udvikling af brandet.
 3. Design af visuel identitet - Logoet og den visuelle identitet er nøgleelementer, der kræver en opdatering som en del af rebrandingen. Dette stadie involverer skabelsen af nye visuelle aspekter af brandet, der vil afspejle dets opdaterede image og værdier.
 4. Implementering af ændringer - Efter at strategien og de visuelle elementer er udviklet, kommer næste fase med implementering. Det inkluderer opdatering af alt marketingmateriale, hjemmesiden og andre kontaktpunkter med kunden.
 5. Kommunikation af ændringer - Det er afgørende at kommunikere rebrandingen effektivt både internt i virksomheden og eksternt. At informere om ændringerne, deres årsager og fordelene for kunder og partnere er essentielt for succes med processen.

Rebranding er en proces, der har til formål at opdatere brandet og bygge en stærkere, mere aktuel markedsposition. Ved omhyggeligt at gennemgå alle stadierne fra koncept til implementering er det muligt at opnå varige ændringer, der positivt vil påvirke brandets opfattelse hos nuværende og fremtidige kunder.

Valg af Branding Studio og Rebranding-succes

Når man vælger et brandingstudio til at udføre rebranding, er det vigtigt at være opmærksom på erfaring og portefølje af fuldførte projekter. Derfor stræber vi i vores studio, som har mange succesfulde projekter med visuelle identitetsændringer, efter at kombinere professionalisme med en kreativ tilgang. Hvis du er nysgerrig efter at se de ændringer, vi har introduceret for andre brands, opfordrer jeg dig til at se på vores tidligere projekter. De er det bedste bevis på vores evne til at omsætte koncepter til reelle markedsmæssige succeser.

Brand Image Konsistens som mål for Rebranding

Et af de vigtigste mål for rebranding er at opnå brand image konsistens, hvilket tillader stærkere og mere harmoniseret kommunikation af dets værdier og budskaber. Målet med rebranding er at nå kunderne med en ny, samlet vision, hvilket er nøglen til at opbygge tillid og loyalitet. Et konsistent image gør det lettere for forbrugerne at identificere brandet i et mættet marked, og styrker dets position og genkendelse.

Den kommende rebranding involverer ikke kun introduktionen af nye visuelle elementer, men også at sikre, at alle kundens kontaktpunkter – fra hjemmesiden til marketingmaterialer – er konsistente med hinanden. Denne strategiske tilgang til rebranding tillader brands at kommunikere effektivt med deres målgruppe og viderebringe klare og konsistente budskaber, der afspejler virksomhedens nuværende mål og værdier.

Rebranding af et brand starter ofte med at ændre logoet, hvilket er et betydeligt skridt i at opdatere dets image og kommunikation.

Hvorfor er logoet et nøgleelement i en virksomheds image?

Et logo er virksomhedens visitkort og spiller en nøglerolle i processen med at opbygge dets image og position på markedet. Ved at introducere et nyt logo som en del af fremtidig rebranding har et brand muligheden for at opdatere sin tilstedeværelse og styrke genkendelsen blandt publikum. Det er det første element, som kunderne kommer i kontakt med, og som spiller en central rolle i visuel kommunikation og den følelsesmæssige forbindelse med brandet.

Logoet signalerer til kunderne, hvad de kan forvente af virksomhedens produkter eller tjenester, samtidig med at det afspejler dens værdier og mission. Som et af de mest genkendelige elementer i et brand på markedet, har det en betydelig indflydelse på det første indtryk, som en virksomhed gør på potentielle kunder. Derfor er dens korrekte design og implementering afgørende for rebrandingens succes.

Et veludformet logo hjælper med at opbygge tillid og loyalitet blandt kunderne, hvilket er afgørende for en langsigtet succes for et brand. Det fungerer som fundamentet i processen med at opbygge et sammenhængende virksomhedsimage, der letter effektiv kommunikation med markedet og adskiller sig fra konkurrenterne. I forbindelse med den kommende rebranding, ved at introducere et nyt logo, har virksomheder mulighed for at starte et nyt kapitel i deres historie, der fremhæver deres udvikling og tilpasning til den foranderlige verden.

Hvordan designer man et nyt logo, der afspejler essensen af brandet?

At designe et nyt logo, der trofast afspejler essensen af brandet, er en væsentlig del af rebranding-processen. Det er værd at gennemgå rebranding med det mål, at det nye logo bærer en dybere mening, der afspejler både missionen, visionen og værdierne i virksomheden. Her er nogle vigtige trin, der vil hjælpe med at opnå dette mål:

 • Forstå brandets essens: Før en virksomhed ændrer sit logo, skal den grundigt forstå, hvad den ønsker at kommunikere gennem det. Brandets essens er fundamentet, som logoet skal baseres på.
 • Markeds- og konkurrentforskning: Rebranding handler ikke kun om intern forandring, men også om at positionere virksomheden på markedet. At analysere, hvordan brands i branchen præsenterer sig visuelt, kan give værdifulde spor.
 • Samarbejde med professionelleLogodesign er en opgave for eksperter. Ansættelse af erfarne designere sikrer, at det endelige logo ikke kun bliver æstetisk tiltalende, men også funktionelt.

Rebranding er forbundet med et dristigt skridt fremad, og en logoændring er dens visuelle udtryk. Et nyt logo, der er resultatet af en velgennemtænkt designproces, kan i høj grad bidrage til at genopbygge og styrke brandets image på markedet. Når det er korrekt designet, bliver det et kraftfuldt værktøj i hænderne på en virksomhed, der hjælper med at nå ud med en klar og konsekvent besked til et bredt publikum.

Marketingstrategi og kommunikation af ændringer inden for rebranding

En effektiv marketingstrategi og præcist planlagte markedsføringsaktiviteter er essentielle for at kommunikere ændringerne inden for rebranding. De afgør, hvordan det nye brandimage vil blive modtaget af publikum.

Rebranding kommunikationsstrategier til målgruppen

Målet med rebranding er at forfriske brandet, og et nøgleelement i at opnå dette mål er effektiv kommunikation af ændringerne til målgruppen. For at sikre, at budskabet når ud til publikum og modtages positivt, er det nødvendigt at udvikle en kommunikationsstrategi, der tager højde for både traditionelle og digitale kanaler. Det er vigtigt at informere kunderne ikke kun om de visuelle ændringer, men også om baggrunden for rebranding og de fordele, det vil medføre for dem.

Rebranding er en proces med at ændre billedet, der kræver velovervejede markedsføringsaktiviteter. Kommunikation bør være konsekvent og kontinuerlig, startende fra meddelelsen om ændringer, gennem deres implementering, og op til fasen efter rebranding. Det er nødvendigt at sikre, at al kommunikation er klar og gennemsigtig, hvilket vil opbygge tillid og forståelse blandt modtagerne. At udnytte brandets historie og fremhæve dens udvikling kan yderligere styrke den følelsesmæssige forbindelse med kunderne, hvilket forvandler rebranding til en mulighed for at uddybe forholdet til brandet.

Betydningen af sociale medier i kommunikationen af rebranding

I den digitale tidsalder spiller sociale medier en nøglerolle i kommunikationen af en kommende rebranding. De er et uvurderligt markedsføringsværktøj, der giver brands mulighed for at engagere sig i direkte dialog med deres publikum og tilbyder en unik mulighed for at præsentere billedændringer på en dynamisk og engagerende måde. Ved at bruge sociale medieplatforme kan brands ikke kun effektivt informere om kommende ændringer, men også indsamle feedback og reaktioner fra deres fællesskab, hvilket er essentielt for succes med rebranding.

Webstedets rolle i promoveringen af en virksomheds billedløft

Hjemmesiden spiller en nøglerolle i promoveringen af en virksomheds billedløft, idet den er en visuel og indholdsmæssig afspejling af alle de ændringer, der sker inden for brandets foryngelse. Det er centret, hvor den grafiske udtryksform af den nye identitet kobles sammen med markedsføringsbudskabet, og skaber en sammenhængende og gennemtænkt præsentation af dit brand. Takket være hjemmesiden kan potentielle og nuværende kunder straks bemærke billedændringen og forstå den retning, brandet sigter mod at udvikle sig.

Opdatering af hjemmesiden i forbindelse med virksomhedens billedløft er ikke kun begrænset til grafiske aspekter, men også inkluderer optimering af indhold for markedsføringsformål, hvilket sigter mod bedre at kommunikere dine brandværdier og overbevisninger. Derfor er ændring af hjemmesiden ikke kun et spørgsmål om æstetik, men, frem for alt, et strategisk skridt, der styrker brandets markedsposition og hjælper med at opbygge langsigtede relationer med kunder.

Udfordringer og faldgruber i rebranding-processen af din virksomhed

Rebranding af din virksomhed er en proces fuld af muligheder, men også udfordringer, der kan føre til negative markedsreaktioner, uventede komplikationer og tab af forretningskontinuitet. Forståelse af potentielle faldgruber, omhyggelig risikoberegning og planlægningsindsats på en måde, der sikrer fortsat drift, er afgørende for at sikre, at billedændringen vil bringe de forventede fordele i stedet for utilsigtede konsekvenser.

Hvordan undgår man negative markedsreaktioner under rebranding?

Undgå negative markedsreaktioner under rebranding kræver en nøje gennemtænkt strategi og samarbejde med et erfarent bureau, der kender sit job. Et nøgleelement her er at forstå målgruppens behov og forventninger, hvilket gør det muligt at udvikle et markedsføringsbudskab, der resonerer med kundernes værdier og præferencer. Samarbejde med et brandingstudie eller et bureau, der har kendskab til markedet og erfaring med at gennemføre rebranding-kampagner, kan sikre adgang til de nyeste trends og markedsføringsværktøjer, hvilket betydeligt øger chancerne for en positiv modtagelse af ændringerne af markedet. Korrekt planlægning og udførelse af en rebranding-strategi, der tager højde for både brandets kreative vision og markedsrealiteter, tillader minimering af risikoen for negativ reaktion og brug af rebranding-processen til at styrke virksomhedens position.

Risikoberegning: Hvad kan gå galt under en billedændring?

Under en billedændring kan selv en velplanlagt fremtidig rebranding støde på forskellige risici, der kan påvirke brandets opfattelse og dets markedsposition negativt. Det er afgørende at udføre en grundig risikoanalyse for at identificere potentielle faldgruber og udvikle strategier til at undgå dem. Her er nogle eksempler på, hvad der kan gå galt:

 • Misforståelse af målgruppens forventningerAt ignorere kundernes behov og præferencer kan føre til udviklingen af en rebranding-strategi, der ikke resonerer med publikum, hvilket svækker snarere end styrker brandets image.
 • Inkonsekvens i budskabetManglen på et konsistent markedsføringsbudskab på tværs af forskellige kommunikationskanaler kan skabe forvirring og svække opfattelsen af det nye image som sammenhængende og gennemtænkt.
 • For radikale ændringerBratte eller uventede ændringer i image, der fjerner brandet fra dets tidligere værdier og identitet, kan føre til modstand og utilfredshed blandt loyale kunder.
 • Ignorering af brandets historieAt overse elementer, der har været centrale for brandets identifikation, kan resultere i tab af unikt karakter og fortynde det, der adskiller brandet på markedet.

For at minimere disse risici er det afgørende at udføre en omfattende analyse, før rebranding-processen påbegyndes, og at udvikle en markedsføringsstrategi, der tager både brandets historie og forventningerne til fremtidige trends i betragtning. Denne tilgang muliggør en balance mellem innovation og tradition, hvilket er afgørende for rebrandingens succes.

Opretholdelse af forretningskontinuitet under billedændringer

Det er afgørende at opretholde forretningskontinuitet under billedændringer for at holde virksomheden stabil og opretholde kundernes tillid. Når der introduceres nye markedsføringsstrategier og ændres image, er det vigtigt at sikre operationel og kommunikationsmæssig flydende. Markedsføringsaktiviteter skal koordineres på en sådan måde, at kunden ikke oplever nogen afbrydelse i adgangen til produkter eller tjenester, og overgangen til et nyt image er naturligt og fri for tvetydigheder for dem. En sådan tilgang gør det ikke kun muligt for effektiv implementering af ændringer, men også for at opretholde og styrke brandets markedsposition.

Succeser og fiaskoer ved rebranding-eksempler på markedet

Ved at undersøge historierne om rebranding, der endte med succes eller fiasko, kan vi drage vigtige konklusioner om, hvordan billedændringer påvirker brandet. Disse historier lærer os, hvilke elementer der er essentielle for rebrandingens succes, og hvad der kan gå galt.

Eksempler på vellykkede billedændringer blandt kendte brands

Eksempler på vellykkede logoændringer blandt kendte brands viser, hvordan strategisk planlagt rebranding kan forny virksomhedens image, øge dens genkendelighed og forbedre brandets opfattelse blandt forbrugerne.

 • Airbnb revolutionerede sit logo i 2014 ved at introducere 'Bélo'-symbolet. Det nye logo, der skulle symbolisere tilhørsforhold, kærlighed og tillid, havde til formål at afspejle Airbnbs globale karakter og dets åbenhed og gæstfrihed. Denne ændring var en del af en bredere rebranding-indsats, der søgte at bedre afspejle virksomhedens mission om at forbinde mennesker over hele verden.
 • Overgang fra Facebook - rebranding af denne platform blev et meget diskuteret emne i sociale medie-rum. til Meta i 2021 er et eksempel på et firma, der ændrer sit logo og navn for bedre at afspejle sin udvidede mission og vision. Denne ændring signalerede et skift fra et socialt mediesite til opbygning af metaverset - en integreret digital verden, der skal forbinde forskellige aspekter af online liv. Den nye visuelle identitet sigtede mod at fremhæve denne udvikling og firmaets ambition om at være en leder inden for dette nye digitale rige.
 • Burger King gennemgik en rebranding i begyndelsen af 2021 og vendte tilbage til sine rødder fra 60'erne og 70'erne. Det nye logo refererer til klassisk design og understreger friskheden og kvaliteten af de tilbudte produkter. Denne ændring var en del af en større strategi for at forynge brandet, som også omfattede opdatering af emballagen, medarbejderuniformerne og restaurantdesign. Denne tilbagevenden til rødderne havde til formål at styrke brandets forbindelse med dets arv, samtidig med at det fremhævede forpligtelsen til kvalitet og en positiv kundeoplevelse.

Disse tilfælde viser, hvordan virksomheder gennem gennemtænkte ændringer af logoet og den visuelle identitet effektivt kan forny deres brand, bedre kommunikere deres værdier og mission samt forynge deres plads på markedet.

Hvad kan vi lære af mislykkede rebrandings?

Mislykkede rebrandings af velkendte brands, såsom Pepsi, GAP og MasterCard, giver værdifulde lektioner om potentielle faldgruber og fejl, som virksomheder kan støde på i processen med at ændre deres image.

I 2008 introducerede Pepsi et nyt logo, der kostede millioner af dollars at udvikle og implementere. På trods af indsatsen og de store økonomiske udgifter mødte ændringen blandede reaktioner fra forbrugerne og bragte ikke den forventede fornyelse af brandets image. Den vigtigste lærdom her er at forstå, at høje omkostninger ikke garanterer succes med rebranding, og ændringer bør udføres med et klart defineret formål og forståelse for publikums behov.

GAP besluttede i 2010 at ændre sit ikoniske logo, hvilket udløste en øjeblikkelig og negativ reaktion fra online-fællesskabet. Det nye logo, der skulle symbolisere modernitet, blev hurtigt trukket tilbage, og firmaet vendte tilbage til sin klassiske logotype. Denne historie viser, hvor vigtigt det er at engagere sig med og lytte til sine kunder, før man foretager betydelige billedændringer.

MasterCard gennemgik også en rebranding-proces og opdaterede sit logo og sin visuelle identitet. Selvom ændringen ikke mødte så negativ en reaktion som GAP's, fremhævede den alligevel nødvendigheden af at bevare elementer, der er genkendt og værdsat af forbrugerne, selv mens man fornyer brandet.

Fra disse eksempler kan vi lære, at nøglen til effektiv rebranding ikke kun er en æstetisk opdatering, men frem for alt en dyb forståelse af publikums forventninger og præferencer samt bevarelsen af de elementer, der er essentielle og en arv for brandet. Desuden er åbenhed over for feedback og parathed til hurtigt at reagere på markedsbehov ekstremt vigtigt. En sådan tilgang er et nøgleelement i processen med at ændre den visuelle identitet.

TL;DR - hvad rebranding indebærer i få punkter

 • Rebranding er en omfattende proces med at ændre et brands image, der ikke kun omfatter ændring af logoet, men også marketingstrategi, kommunikation og forbrugeropfattelse.
 • Målet med rebranding er at forny brandet, tilpasse det til de skiftende markedsforventninger og målgrupper samt styrke dets markedsposition.
 • Et nøgleelement i vellykket rebranding er at forstå behovene og præferencerne hos målgruppen og sikre sammenhæng i brandkommunikationen.
 • At vælge det rette branding studio, som har erfaring og evnen til at implementere effektive ændringer, er essentielt for en succesfuld rebranding.
 • Sociale medier og brandets hjemmeside spiller en nøglerolle i processen med at kommunikere ændringer og fremme det nye image.
 • Risikoanalyse og vurdering af potentielle faldgruber er afgørende for at undgå negative markedsreaktioner og sikre forretningsmæssig kontinuitet under rebranding.
 • Tilfælde af mislykkede rebrandings, såsom Pepsi, GAP eller MasterCard, giver værdifulde lektioner om vigtigheden af at involvere publikum og nødvendigheden af at bevare elementer, der er genkendelige for brandet.

Rebranding er en kompleks proces, der kræver en gennemtænkt strategi og åbenhed over for tilpasning, med det formål at forynge brandet og øge dets værdi i publikums øjne.